SAK kannattaa EU:n investointikapasiteetin kasvattamista

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on tänään ottanut kantaa valtiontukikilpailuun ja investointien tarpeellisuuden puolesta. SAK jakaa pitkälti saman tilannekuvan valtiontukikilpailun synkästä tilanteesta ja uusien investointien tarpeellisuudesta.
09.02. 11:13
SAK
Kuva iStock

– Markkinoita vääristävää tukikilpailua on tarpeen hillitä. Tukikilpailu on erityisen haitallista pienille tai velkaantuneille valtioille, jotka eivät pysty kilpailemaan suurten ja vauraiden valtioiden kanssa. On välttämätöntä, että Suomelle edullisia esityksiä viedään EU:n tasolla päättäviin pöytiin, sanoo SAK:n Ekonomisti Tatu Knuutila

Tatu Knuutila

Esimerkiksi Yhdysvaltojen Inflation Reduction Act kanavoi massiivisia valtiontukia amerikkalaisille yrityksille, mikä heikentää eurooppalaisten kilpailijoiden asemaa. Eurooppalaiset maat eivät halua vain katsoa vierestä, joten valtiontuilla kilpaileminen vaikuttaa tulleen jäädäkseen.  

Samalla EU:ssa on suuri ja koko ajan lisääntyvä tarve tehdä investointeja esimerkiksi strategisen autonomian, kilpailukyvyn, sekä kestävän ja oikeudenmukainen siirtymän edistämiseksi. Myös EU:n yhteiset strategiset painopisteet kasvattavat tarvetta uusille investoinneille.   

– SAK kannattaa EK:n ehdotusta uudesta eurooppalaisesta rahastosta. Rahastomallin avulla on mahdollista sekä tukea strategisen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä investointeja että ehkäisisi haitallista tukikilpailua EU:n jäsenmaiden välillä.  

Ehdotuksessa komissio jakaisi tuen selkeiden ja tasapuolisten kriteerien pohjalta. Tällöin myös pienten maiden, kuten Suomen, olisi mahdollista saada reilu osuus julkisesta investointituesta. Tuen kriteereiden tulisi perustua ensisijaisesti investoinnin tarkoituksenmukaisuuteen ja potentiaaliin.  

Ehtona pitää olla, että tukea saavien yritysten tulee sitoutua vastuulliseen toimintaan. Tällöin investoinnit edistäisivät esimerkiksi uusien laadukkaiden työpaikkojen syntymistä sekä hyvien työmarkkinasuhteiden ja työehtojen vaalimista. Vastuullisuuskysymyksiä tulisi edistää aktiivisesti myös EU-lainsäädännön kautta.  

Lisäksi SAK näkee tarpeelliseksi, että strategisten investointien tarve huomioidaan myös EU:n jäsenvaltioiden taloudenpitoa koskevissa säännöissä. Sääntöjen uudistaminen on vielä kesken, mutta lopputuloksen enteillään painottavan tiukkaa talouskuria.  

– Uusissa säännöissä tulisi olla riittävää joustavuutta, jotta esimerkiksi komission maakohtaisia suosituksia tai EU:n yhteisiä tavoitteita voisi edistää investointien avulla, Tatu Knuutila sanoo.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.