Reilulle alustatyölle eurooppalaiset pelisäännöt

Blogi 17.11.2017 10:56 Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelän kasvokuva.

Alustatyö on nopeasti noussut yhdeksi eurooppalaisen työelämäkeskustelun vakioteemoista. Puhutuin esimerkki on taksipalvelu Uber, jonka on useissa maissa nähty laiminlyövän alansa normaalit säännökset ja teettävän halvennettua työtä virheellisesti yrittäjiksi katsotuilla työntekijöillä. Vastaavaa keskustelua on käyty alustojen kautta toimivista ruokalähettiyrityksistä.

Kysymys alustatalouden ja alustatyön pelisäännöistä on päätynyt myös Euroopan unionin agendalle. Viime aikoina on nähty muun muassa Euroopan komission aloite alustatalouden yritysten verokohtelusta ja huolestuttu alan voittojen päätymisestä valtaosin Euroopan ulkopuolelle.

Joissain EU-maissa epäreilua alustatyötä on jo suitsittu tuomioistuinten päätöksin.

Myös alustatyöntekijöiden turvaton asema perinteisten työsuhteiden ja niihin kytketyn sosiaaliturvan ulkopuolella on herättänyt EU-päättäjien huomion. Toistaiseksi varsin vähälle huomiolle on sen sijaan jäänyt kysymys alustatyön vaikutuksesta työn hinnalla käytävään kilpailuun eurooppalaisilla sisämarkkinoilla.

Alustatyö merkitsee usein sitä, että yritys alentaa käyttämänsä työpanoksen hintaa siirtämällä perinteisesti työnantajalle kuuluvia kuluja ja vastuita työntekijälle. Monessa Euroopan maassa tätä pidetään hyvän työelämän ja reilun kilpailun vaarantavana keinotteluna, joka halutaan estää. Joissain EU-maissa epäreilua alustatyötä on jo suitsittu tuomioistuinten päätöksin.

Alustatyön epäkohtien torjuminen yksittäisissä maissa ei kuitenkaan riitä, jos kaikki maat eivät toimi samoin. Pahimmillaan turvattoman alustatyön ja muiden työntekijöille äärimmäisen turvattomien työnteon muotojen sallimisesta voi tulla joillekin EU-maille keino vahvistaa kilpailuasemaansa työn hintaa polkemalla.

Tätä kautta tullaan EU:n työlainsäädännön perusteisiin. Euroopan unionissa hyväksyttyjen työelämän säännösten alkuperäinen tavoite on nimenomaan estää työntekijöiden etujen polkeminen kilpailuedun hankkimiseksi. Tästä syystä EU:ssa on säädetty enimmäistyöajoista ja työturvallisuuden vähimmäistasosta. EU:lla on myös säädöksiä, joilla jäsenmaat velvoitetaan estämään vuokratyöntekijöiden sekä osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa olevien syrjintä.

Nyt on aika etsiä paras tapa varmistaa alustatyölle reilut eurooppalaiset pelisäännöt. Palkansaajien eurooppalainen kattojärjestö ETUC on ehdottanut komissiolle muun muassa pikaista selvitystä siitä, miten EU:n olemassa olevia säännöksiä voidaan soveltaa alustatyöhön. ETUC haluaa myös käynnistää aiheesta neuvottelut eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa ja on perustamassa alustatalouden työntekijöiden ja työnantajien yhteistä foorumia. Toivottavasti alustayritykset tarttuvat tarjottuun yhteistyöhön.

Pekka Ristelä
SAK:n kansainvälisten asioiden päällikkö
@PekkaRistela

Alustatalous on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen toinen teema vuonna 2017. Teemaa koskevat selvitykset valmistuvat marras- ja joulukuun aikana.