Hallitus leikkaa seuraavaksi työkyvyttömiltä

Blogi 11.06. 15:14 Glantz Tuuli
Kasvokuva Tuuli Glantzista

Orpo-Purran hallitus on leikannut työttömien, lapsiperheiden, pienituloisten ja osa-aikatyötä tekevien toimeentuloa ennennäkemättömän paljon. Seuraavaksi hallitus kääntää katseensa sairaiden puoleen. 

Kehysriihessä hallitus päätti, että myös työkyvyttömien sietää mennä töihin ja etuutta täytyy leikata. Hallituksen mukaan nämä toimet kohdistetaan vain ylempiin tuloluokkiin, mutta saavuttaakseen säästötavoitteensa, on selvää, että leikkaukset kohdistuvat myös muihin.

Hallitus valmistelee parhaillaan kaikessa hiljaisuudessa eduskunnalle esitystä, jolla leikataan sairauspäivärahaa. Esityksessä on haarukoitu useampaa erilaista mallia, joissa kaikissa on sama idea: etuustasoa leikataan, ei vain ylemmiltä tuloluokilta, vaan aivan tavallisilta työntekijöiltä. 

Leikkauksilla hallitus hakee 60 miljoonan euron nettosäästöjä ja niiden on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2025. Sairauspäivärahan tason leikkauksen lisäksi hallitusohjelmassa on päätetty jo sairaussakosta eli ensimmäisen sairauspäivän muuttamisesta palkattomaksi.

Sairauspäivärahan korvausaste on noin 70 prosenttia, jos vuositulot ovat enintään 35 769 euroa. Tämän ylittävällä osalla korvaustaso laskee. Tämä on sairauspäivärahan ns. taite. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu palkanmaksusta myös pidemmältä ajalta.

Tilastokeskuksen mukaan maaliskuun 2024 mediaanipalkka oli 3 200 euroa. Hallituksen pohtimissa eri vaihtoehdoissa kaavaillaan korvaustason laskemista nykyisestä, yllä esitetyn taitteen madaltamista ja sen jälkeisen korvaustason laskemista tai näiden molempien yhdistelmiä. SAK on arvioinut, että esimerkiksi 3 000 euron kuukausipalkalla (SAK:laisen mediaanitulo 2/2024, Työolobarometri) sairauspäiväraha laskisi keskimäärin noin 200 euroa kuukaudessa, leikkausmallista riippuen. Leikkaukset iskevät siis myös mediaanipalkkaa vähemmän ansaitseviin  tavallisiin duunareihin.

Leikkauksilla tulee olemaan vaikutusta tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Sairaussakosta tulevat säästöt työnantaja halunnee itselleen ja sairauspäivärahan leikkaamisesta aiheutuvat kustannukset palkansaajan maksettavaksi.

Etuustasoa leikkaamalla työkyvyttömät menevät töihin – siihen hallitus luottaa.

Hallitus arvioi, että päivärahan leikkaaminen tulee lisäämään työllisyyttä. Työllisyysarvio on keskipitkällä aikavälillä 5 300 henkilöä. Etuustasoa leikkaamalla työkyvyttömät menevät töihin – siihen hallitus luottaa. 

Sairauspäivärahan leikkaaminen ei lisää työllisten määrää, mutta työnteko sairaana tulee lisääntymään. Sairaussakko ja päivärahan leikkaaminen ei myöskään ole tasapuolista, kuten asiantuntijalääkärimme Riitta Työläjärvi kirjoittaa.

Heikkenevä toimeentulo iskee armottomasti pienipalkkaisiin työntekijöihin, joista monet työskentelevät korkean sairastavuuden aloilla kuten sosiaali- ja terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa. Sairauspäivärahan leikkaaminen tulee lisäämään myös sairaiden tarvetta muihin etuuksiin, esimerkiksi toimeentulo- ja asumistukeen. 

Päivärahaa ei saa, ellei lääkäri ole todennut työkyvyttömyyttä. Sairaat ovat siis syystä sairauspäivärahalla. Sairaiden ja työkyvyttömien tilannetta ei paranneta etuutta leikkaamalla vaan oikea-aikaisilla ja toimivilla palveluilla sekä tarvittaessa työtehtäviä ja -aikaa muokkaamalla.