Indeksimuutos jättäisi nuoret nuolemaan näppejään

Blogi 16.01.2017 10:28 Näätsaari Sinikka
SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari

Valtaosa eläkeläisistä pärjää entistä paremmin, kuten esimerkiksi ETK:n tänään julkistama tutkimus osoittaa. Ihmiset elävät yhä pitempään ja voivat paremmin.

Toimeentulon parantumisesta huolimatta meillä on edelleen paljon köyhiä eläkeläisiä. Osa kansalaisista väittää eläkeläisköyhyyden johtuvan työeläkeindeksistä ja vaatii aloitteessaan eduskuntaa muuttamaan sen. Toivottavasti päättäjien hermo pitää eikä painostus tuota tulosta.

En pidä indeksin muuttamista perusteltuna. Ansiotasoindeksin käyttöön ottaminen lisäisi eläkemenoja huomattavasti. Lisäksi se olisi monella tavalla epäoikeudenmukainen.

ETK:n ja TELA:n laskelmien mukaan indeksimuutos hyödyttäisi hyväosaisia eläkeläisiä, joilla on muutenkin kohtuullisen hyvät eläkkeet. Hyötyjiä olisivat nykyiset eläkeläiset ja lähellä eläkeikää olevat.  Heidän työeläkkeensä nousisi.

Maksajiksi joutuisivat nuoret ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa, sillä ansioindeksin käyttöönottaminen nostaisi eläkemenoja merkittävästi tulevaisuudessa. Myöskään pienituloisempia eläkeläisiä muutos ei hyödyttäisi.

Eläkejärjestelmä romahtaisi rahastojen purkuun

Jos työeläkeindeksi määräytyisi kokonaan palkkojen kehityksen perusteella, työnantajien ja palkansaajien maksamaa työeläkemaksua pitäisi korottaa reippaasti. Vaarana olisi, että eläkkeitä jouduttaisiin myös leikkaamaan tulevaisuudessa. ETK on arvioinut, että maksu pitäisi korottaa sovitusta 24,4 prosentista 30 prosenttiin. Näin suuri korotus on työllisyyden ja palkansaajien ostovoiman kannalta mahdoton.

Toinen vaihtoehto on rahoittaa muutos purkamalla eläkerahastoja. Tämä johtaisi siihen, että pitkällä aikavälillä rahastojen tuotot eivät riittäisi. ETK:n arvion mukaan rahastot olisi syöty kokonaan 2060-luvulla. Jos rahastot silloin loppuisivat, koko työeläkejärjestelmä romahtaisi. Sitä tuskin kukaan haluaa.

Jos hyväosaiset eläkeläiset kuppaavat eläkerahastot, mitä nuorille jäisi? Miksi nuoret haluaisivat rahoittaa eläkejärjestelmää, jos eläkejärjestelmän ketjukirje ei ulottuisi heihin? Eläkejärjestelmän jatkuvuuden kannalta on todella merkittävää, että nuoret voivat luottaa siihen, että hekin saavat kohtuullisen eläkkeen aikanaan.

Pienituloisille tukea lääke- ja vuokrakuluihin

Ansioindeksin sijaan pienituloisia eläkeläisiä auttaisivat parhaiten alhaiset omavastuut lääke- ja muissa sairauskuluissa, vuokra-asumisen tukeminen sekä kaikkein pienimpien eläkkeiden korottaminen. Näissä asioissa kuljemme tällä hetkellä täysin eri suuntaan, mikä lisää entisestään joidenkin eläkeläisten huono-osaisuutta.

Kertomukset siitä, ettei kaikilla suomalaisilla ole varaa ostaa enää tarvitsemiaan lääkkeitä, ovat karmaisevia. Sellaisten tositarinoiden ei pitäisi kuulua lainkaan sivistysvaltioon.

Sinikka Näätsaari
Sosiaaliasioiden päällikkö