Työllisyys

SAK esittää vaalitavoitteissaan useita keinoja, joilla työllisyyttä ja työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa kestävästi ilman vippaskonsteja ja työntekijöiden aseman heikentämistä.

Kaikilla työntekijöillä on oltava oikeus hyvään työhön. Hyvälle työlle on tyypillistä, että työntekijät tulevat taloudellisesti toimeen palkallaan ja kokevat työnsä turvalliseksi.

SAK:n työllisyystavoitteet pähkinänkuoressa

 1. Työurat pidemmiksi
 2. Kannustava työllistymisturva käyttöön
 3. Työttömien palvelut kuntoon
 4. Työperäisen maahanmuuton perustuttava kysyntään

Video: Parempi työelämä seuraavalla vaalikaudella

Katso videolta, miten SAK parantaisi työelämää kestävästi ilman vippaskonsteja ja työntekijöiden aseman heikentämistä. Lue myös viisikohtainen listamme.

Uutinen: Viisi työelämäasiaa, jotka seuraavan hallituksen on korjattava

Turvallisempi ja tasa-arvoisempi työelämä edellyttää tekoja, kuten muutoksia lainsäädäntöön. Me listasimme viisi asiaa, joiden korjaaminen tekee työelämästä paremman.

 1. Työehtosopimusta alemman palkan maksamisesta on tehtävä rikos.
 2. Nollatuntisopimusten epäkohdat on korjattava kunnolla.
 3. Alustataloudessa työskentelevien asemaa on parannettava.
 4. Perusteettomat palkkaerot pitää poistaa.
 5. Irtisanottuja uuteen alkuun auttavaa muutosturvaa on parannettava.


Lue lisää työelämätavoitteistamme SAK:n uutisesta.

Blogi: Työllisyysasteen nostamista toistellaan, mutta ikääntyneille on tarjolla lähinnä piiskaa

Työttömien työkykytarkastuksille on ilmiselvä tarve. Samoin varsinkin työttömyyden pitkittyessä tarve työkykykoordinaattorin tai moniammatillisen ryhmän antamaan apuun kasvaa, Kari Haring kirjoittaa SAK:n blogissa.

Lue myös

 

1) Työuraa on voitava pidentää

 • Työssä jaksamisen turvaamiseksi ikääntyvän työntekijän on saatava oikeus työajan lyhentämiseen, kun hän saavuttaa laissa määrätyn iän alarajan.
 • Työturvallisuusrikosten maksimirangaistusta on nostettava.
 • Sisäilmaongelmat on korjattava ja niitä on ehkäistävä ennakolta. Kiinteistön omistajan on oltava yksi vastuutahoista työturvallisuuslaissa.
 • Työnantajien ja kiinteistön omistajien on tuettava sisäilmaongelmille altistuneiden työntekijöiden siirtymistä terveisiin työtiloihin tai kouluttautumaan uudelle alalle.

2) SAK:n kannustava työllistymisturva luottaa työttömään

 • Aktiivimalli 1 ja 2 on peruttava. Vain alle kolmannes työttömistä on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana, selviää SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyistä. Tutustu tarkemmin kyselyiden tuloksiin.
 • Karensseja on yksinkertaistettava, lyhennettävä ja porrastettava. Ensimmäisestä kerrasta työtön saisi vain varoituksen. Tutustu SAK:n kannustavaan työllistymisturvaan.
 • Työttömien säännölliset haastattelut kasvotusten ja työllistymissuunnitelmat tukevat työnhakua.
 • Palkkatukea, soviteltua päivärahaa ja työttömyyden aikaista opiskelua on kehitettävä.

3) Työttömien palvelut turvattava

 • Jos työvoimapalvelut siirtyvät maakuntiin, on maakunnilla oltava riittävät kannusteet palveluiden järjestämiseen.
 • Vaikeimmin työllistyvien tarpeet edellyttävät moniammatillisia maakunnallisia palvelukeskuksia pelkkien yksityisten palveluiden sijaan.

4) Työperäisen maahanmuuton oltava kysyntälähtöistä

 • Työehtojen rikkominen ja sosiaalinen polkumyynti on estettävä.
 • Työsuojeluviranomaisille on taattava riittävät resurssit työehtojen valvontaan.
 • Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta on säilytettävä SAK:laisilla aloilla pääsääntöisesti. Suomessa jo olevaa työvoimaa on tuettava kouluttautumaan ja sijoittumaan aloille, jotka tarvitsevat työvoimaa.
 • Ulkomaalaisten työntekijöiden lupaprosesseja on sujuvoitettava ja käsittelyaikoja lyhennettävä.
 • Tarvitsemme puolueetonta tutkimusta työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmista ja niiden syistä.