Vippaskonstit eivät auta – 5 keinoa, jotka oikeasti parantavat työllisyyttä 

Hallitus perusteli pienissä yrityksissä työskentelevien työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä alun perin työllisyyden parantamisella. Myöhemmin hallitus on perustellut hanketta työllistämisen helpottamisella, kun asiantuntijat arvioivat, että irtisanomissuojan heikentäminen ei työllisyyttä paranna. Mutta miten työllisyyttä oikeasti voidaan parantaa?
09.10.2018 08:00
SAK
Koko väestön osaamisen parantaminen on kestävää työllisyyden hoitoa. Kuva Gorilla.

SAK on esittänyt useita keinoja, joilla työllisyyttä ja työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa kestävästi ilman vippaskonsteja ja työntekijöiden aseman heikentämistä. 

  1. Nopeutetaan työllistymistä ja ehkäistään syrjäytymistä sujuvoittamalla siirtymistä työmarkkinoille ja työstä työhön. Tämä tapahtuu muutosturvaa vahvistamalla, uudistamalla työttömien palvelut ja etuudet, lisäämällä palkkatuen käyttöä vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi ja kehittämällä soviteltua päivärahaa niin, että lyhyenkin työpätkän vastaanottaminen on kannattavaa. Tutustu SAK:n kannustavaan työllistymismalliin.
  2. Vahvistetaan koko väestön osaamista. Tässä keinoina ovat oppivelvollisuuden pidentäminen toiselle asteelle, perustaitotakuun toteuttaminen – sen avulla matalasti koulutettujen aikuisten osaamistasoa voidaan parantaa, avoimien ammattiopistojen perustaminen – ne tarjoavat mahdollisuuden päivittää omaa osaamista työn ohessa ja maahanmuuttajien kielikoulutuksen lisääminen ja sen yhdistäminen ammatillisin opintoihin. Tutustu SAK:n ehdotuksiin aikuiskoulutuksen uudistamiseksi.
  3. Uudistetaan perhevapaat. SAK:n perhevapaamalli toimii tässä hyvänä pohjana – se parantaa vanhempien mahdollisuuksia yhdistää joustavasti työssäkäyntiä ja lapsenhoitoa.Tutustu SAK:n perhevapaamalliin.
  4. Käynnistetään suomalaisen työn kehittämisohjelma, jonka avulla työpaikkojen tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia voidaan tukea digitalisaation edetessä.
  5. Tuetaan yritysten kasvua lisäämällä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenoja niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, ja kohdistetaan yritystuet niin, että ne parantavat kilpailukykyä ja työllisyyttä.


Lisää SAK:n kehittämisehdotuksia löydät seuraavan vaalikauden tavoitteistamme

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.