Maahanmuuttajat SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, maaliskuu 2019

SAK:laisista luottamushenkilöistä yli puolet (56 prosenttia) kertoo työpaikallaan olevan ulkomaalaisia työntekijöitä. Näistä työpaikoista vain kuusi prosenttia tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla. Kolmasosalla työpaikoista (31 prosenttia) maahanmuuttajat otetaan huomioon henkilöstöpolitiikassa.