Sähköalojen ammattiliiton työehtosopimukset

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
13.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
Ks. Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n työehtosopimukset

Lue lisää (SEL)

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
sähköliittolaisia n. 10 000

Palkankorotukset:
heinäkuu 2023: kertaerä 415 e
2023: voidaan sopia 15.7.2023 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.8.2023 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 3,5 %
2024: voidaan sopia 15.5.2024 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.6.2024 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 2 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 1.8.2023 5,5 %

Lue lisää

Huolto- ja kunnossapitoala

Sopimuskausi:
1.4.2023‒31.3.2025

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.8.2023: palkkojen, palkkataulukoiden, urakkapalkkojen ja lisien yleiskorotus 4,8 %
1.6.2024: palkkojen, palkkataulukoiden, urakkapalkkojen ja lisien yleiskorotus 1,2 %

Tekstimuutoksia:
päivitetty synnyttävän vanhemman raskaus- ja vanhempainvapaata koskevia tekstejä
tehty suojavarusteita koskevia tarkennuksia

Lue lisää

Kemian- ja kumiteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
heinäkuu 2023: kertaerä 400 e
1.10.2023: yleiskorotus 2,2 %; työntekijä ja työnantaja voivat sopia vuoden 2023 yleiskorotuksen maksamisesta kertaeränä
1.5.2024: yleiskorotus 3,3 % + työnantajan jakama erä 0,2 %

jos yrityksessä sovitaan siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa tapahtuvaan palkanmaksuun, saavat työntekijät 300 euron kertaerän

Kriisilauseke:
yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaeristä ja vuoden 2024 palkankorotuksesta. Mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voidaan sopia paikallisesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan taulukkopalkkaan määräajaksi.

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2023–31.1.2025 

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
Ks. Teollisuusliiton lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus

Lue lisää (Teollisuusliitto)

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
2020: paikallinen palkkasopimus 15.3.2020 mennessä; jos ei sopua, 1.4.2020 yleiskorotus 1,3 %
2021: paikallinen palkkasopimus 14.2.2021 mennessä; jos ei sopua, 1.3.2021 yleiskorotus 1,4 %
1.3.2021: paikall. erä 0,6 %; jos erän jakamisesta ei sopua, erästä 50 % yleiskorotuksena ja 50 % työnantajan päättämällä tavalla

Lue lisää

MM Kotkamills

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 16 snt/t ja paikall. erä 16 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 21 snt/t ja paikall. erä 21 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Lue lisää

Paperi- ja puumassateollisuus

Sopimuskausi:
10.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
yht. 3,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
juhannusviikolle tulee vuorokausi lisää työaikaa

Lue lisää

Puolustusministeriön sähköasentajat

Työehtosopimusta ei sovelleta 1.4.2022 alkaen. Osa alan sähköasentajista siirtyy 1.6.2022 siviilivirkamiesten palkkausjärjestelmän piiriin. Sähköliitto edellyttää, että Puolustuskiinteistöjen palveluksessa työskenteleville sähköliittolaisille solmitaan oma työehtosopimus.

Lue lisää

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.6.2022: palkkojen, lisien ja urakkahintojen korotus 2 %
2023: sovitaan 30.11.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
työnantajat ottavat vastuun suojavaatteiden ja -varusteiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista
yhteinen kannanotto kevytyrittäjyyden osalta: kevytyrittäjyys on ristiriidassa alan yritysten yhteiskunnallisen vastuun ja sosiaalisesti kestävän työelämän tavoitteiden kanssa, ja yritysten on syytä varmistua siitä, että ulkopuolisen työvoiman käyttö tapahtuu työehtosopimuksen ja tämän suosituksen mukaisesti
henkilöstön edustajien erilliskorvauksia korotetaan 2 %

Lue lisää
Lue lisää (Rakennusliitto)

Stora Enso (mekaaninen metsäteollisuus)

Sopimuskausi:
2022–30.9.2024

Lue lisää

Stora Enso (paperiteollisuus)

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Lue lisää

Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 12 000

Palkankorotukset:
1.8.2023: yleiskorotus sekä palkkataulukoiden, lisien ja urakkahinnoittelukertoimen korotus 4,8 %
1.6.2024: yleiskorotus sekä palkkataulukoiden, lisien ja urakkahinnoittelukertoimen korotus 1,2 %

Lue lisää

UPM Plywood ja UPM Biocomposites

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvän mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

UPM:n paperi- ja sellutehtaat

Sopimuskausi:
2022–2026

Tekstimuutoksia:
palkka muodostuu uuden mallin mukaan, jossa kausipalkka ja eril. muut elementit muutetaan tuntipalkaksi; muutosta kompensoidaan ns. ansiolisäprosentilla; järjestelmän yksityiskohdat sovitaan tehdaskohtaisesti
työn tekemisen mallit vaihtelevat sopimuskohtaisesti
sellutehtailla vuosityöaika säilyy ennallaan, paperitehtailla se kasvaa vuorotyössä noin 30 t
Sähköliiton luottamushenkilöiden asema, oikeudet ja velvollisuudet on sopimuksissa turvattu

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2023–28.2.2025

Kattavuus:
Sähköliiton alalla n. 150 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 366 e
1.6.2023: palkkojen, palkkataulukoiden sekä ilta- ja yötyölisien korotus 3,5 %
2024: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti 31.3.2024 mennessä; jos ei sopua, niin
1.5.2024: palkkojen, palkkataulukoiden sekä ilta- ja yötyölisien korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.6.2023 3,5 % ja 1.5.2024 2,5 %
päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset

Lue lisää