Sähköalojen ammattiliiton työehtosopimukset

Elintarviketeollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2021‒31.1.2022

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.5.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,9 %

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2024 (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Kattavuus:
sähköliittolaisia n. 10 000

Palkankorotukset:
1.7.2022: voidaan sopia 15.6.2022 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
1.7.2022: vaativuuden mukaisten palkkojen, erillisten lisien, paikall. sovittujen lisien sekä kiinteiden urakkahintojen ja keskeneräisten urakoiden korotus 1,6 %
2023: sovitaan helmikuun 2023 loppuun mennessä; jos ei sopua, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 1.7.2022 2 %
keskeytymätöntä 3-vuorotyötä koskevan liitteen uusia määräyksiä sovelletaan 1.1.2023 alkaen
vuorovapaiden kertymistä koskeva laskenta muutettu selvemmäksi

Lue lisää

Huolto- ja kunnossapitoala

Sopimuskausi:
1.4.2020‒31.3.2022

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.8.2020: palkkojen, palkkataulukoiden ja urakkapalkkojen korotus 1,5 %
1.8.2021: palkkojen, palkkataulukoiden ja urakkapalkkojen korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
yht. 16 t palkallista koulutusta, jota ei voi järjestää sunnuntaisin, arkipyhäviikoilla eikä touko‒elokuussa perjantaisin tai lauantaisin

Lue lisää

Kemian- ja kumiteollisuus

Sopimuskausi:
11.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %; jos paikall. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %;  mikäli sopimus siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa palkanmaksuun tehdään ennen 1.1.2021, maksetaan vuoden 2021 palkankorotus kokonaan 2,0 %:n suuruisena yleiskorotuksena

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, paikall. osapuolten todettua työnantajaa kohdannut taloudellinen kriisi, he voivat sopia toimenpiteistä määräajaksi työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtoja sopeuttamalla
luottamusmiehen kuukausikorvaus on 85 e/kk 1.4.2020 alkaen

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
25.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Teollisuusliitto

Lue lisää

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 250

Palkankorotukset:
2020: paikallinen palkkasopimus 15.3.2020 mennessä; jos ei sopua, 1.4.2020 yleiskorotus 1,3 %
2021: paikallinen palkkasopimus 14.2.2021 mennessä; jos ei sopua, 1.3.2021 yleiskorotus 1,4 %
1.3.2021: paikall. erä 0,6 %; jos erän jakamisesta ei sopua, erästä 50 % yleiskorotuksena ja 50 % työnantajan päättämällä tavalla

Lue lisää

MM Kotkamills

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 16 snt/t ja paikall. erä 16 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 21 snt/t ja paikall. erä 21 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Lue lisää

Paperi- ja puumassateollisuus

Sopimuskausi:
10.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
yht. 3,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
juhannusviikolle tulee vuorokausi lisää työaikaa

Lue lisää

Puolustusministeriön sähköasentajat

Työehtosopimusta ei sovelleta 1.4.2022 alkaen. Osa alan sähköasentajista siirtyy 1.6.2022 siviilivirkamiesten palkkausjärjestelmän piiriin. Sähköliitto edellyttää, että Puolustuskiinteistöjen palveluksessa työskenteleville sähköliittolaisille solmitaan oma työehtosopimus.

Lue lisää

Rakennustuoteteollisuus

Sopimuskausi:
1.5.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
ks. Rakennusliitto

Stora Enso (mekaaninen metsäteollisuus)

Sopimuskausi:
2022–30.9.2024

Lue lisää

Stora Enso (paperiteollisuus)

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Lue lisää

Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
n. 12 000

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus sekä urakkahinnoittelukertoimen, vapaasti hinnoiteltujen urakoiden korvausten ja asuntotuotantohinnoitteluun perustuvien urakoiden korvausten korotus 2 %

2023: sovitaan erikseen 31.12.2022 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien ja lisien korotus 2 % 1.7.2022

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sisällytetty Teollisuusliiton teknologiateollisuuden tessiin syksyllä 2017.

UPM Plywood ja UPM Biocomposites

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvän mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

UPM:n paperi- ja sellutehtaat

Sopimuskausi:
2022–2026

Tekstimuutoksia:
palkka muodostuu uuden mallin mukaan, jossa kausipalkka ja eril. muut elementit muutetaan tuntipalkaksi; muutosta kompensoidaan ns. ansiolisäprosentilla; järjestelmän yksityiskohdat sovitaan tehdaskohtaisesti
työn tekemisen mallit vaihtelevat sopimuskohtaisesti
sellutehtailla vuosityöaika säilyy ennallaan, paperitehtailla se kasvaa vuorotyössä noin 30 t
Sähköliiton luottamushenkilöiden asema, oikeudet ja velvollisuudet on sopimuksissa turvattu

Lue lisää

Veikkaus Oy

(yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
Sähköliiton alalla n. 150 (yht. n. 1 150)

Palkankorotukset:
1.6.2020: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,5 %
1.6.2021: palkkojen, taulukkopalkkojen sekä ilta- ja yötyölisien korotus 1,7 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksien korotus 1.6.2020 3,2 %

Lue lisää