Teollisuusliiton työehtosopimukset

Anaika Wood Group

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Lue lisää

Auto- ja konekorjaamoala

Sopimuskausi:
7.1.2022–31.3.2024

Kattavuus:
n. 20 000

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 2 %; vuoro- ja olosuhdelisien korotus 3,5 %
2023: yleiskorotus 1,5 %
1.12.2023: kertaerä 150 e

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen korvauksien korotus 3,5 %
oikeus palkalliseen vapaaseen tilanteessa, jossa lähiomainen sairastuu äkillisesti vakavalla tavalla
työpaikkaohjaajalle/työnopastajalle tulee sopia erillinen korvaus ennen ohjauksen aloitusta
paikallista sopimista kehitetään yhteisen koulutuksen avulla
sairauspoissaolojen omailmoitus-menetelmää suositellaan
luottamusmiesjärjestelmää tukevia muutoksia
lomautusilmoitusaikaa voidaan lyhentää ylivoimaisen esteen kohdatessa 5 pv:ään

Lue lisää

Autonrengasala

Sopimuskausi:
4.3.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet

Lue lisää

Binderholz Nordic

Lue lisää

Bioteollisuus

Sopimuskausi:
5.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.6.2020: korotuksista neuvotellaan paikallisesti 15.5.2020 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,3 %
1.5.2021: korotuksista neuvotellaan paikallisesti 15.4.2021 mennessä; jos ei sopua, yleiskorotus 1,4 %; lisäksi paikall. erä 0,6 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työntekijä voidaan ennalta arvaamattomasta syystä lomauttaa enint. 60 pvän ajaksi noudattamatta yhteistoimintalainsäädännön mukaisia kutsu- ja neuvotteluaikoja

Lue lisää

Fiskars Finland

Sopimuskausi:
25.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Haka-Wood

Lue lisää

Harja- ja sivellinalat

Sopimuskausi:
4.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus, työkohtaisten palkkojen korotus ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; työkohtaisten ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työnantaja voi tuotannollisen tilanteen niin edellyttäessä 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen kanssa voidaan paikall. sopia säännöll. vuorokautisen työajan pituudeksi enintään 12 t, työajan enimmäismäärä on enint. 52 t/vko
työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa vähint. 35 t kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Jakajat

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä  yötyö- ja perehdyttämislisien korotus 1,3 %
2021: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä  yötyö- ja perehdyttämislisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan vrk:n aikana väh. 9 t:n keskeytymätön lepoaika; varallaoloaikaa ei lasketa tässä tapauksessa mukaan lepoon oikeuttavaan työaikaan
jos jakaja työskentelee vieraassa piirissä, on hänellä oikeus ensimmäisenä päivänä 40 %:n suuruiseen vieraan piirin lisään
jos jakelu estyy, jakajalle maksetaan odotusajan korvausta kultakin alkavalta 6 min:n jaksolta sovitun tuntipalkan mukaan yötyölisineen
kehotus sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän paikalliseksi käyttöönotoksi
pysyvä kirjaus mahdollisuudesta pääluottamusmiehen valitsemiseen

Lue lisää

Jalometalliala

Sopimuskausi:
2.3.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja ja 55 v. täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vapaaseen
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Kartiopuu

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 3 200

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Kenkä- ja nahkateollisuus

Sopimuskausi:
17.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.9.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,0 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 0,6 %; vuoden 2021 korotuksesta voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien, mikäli yrityksen toimintaedellytykset edellyttävät sitä koronapandemiasta johtuen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
mikäli palkankorotuksen ajankohtaa myöhennetään, sopimus tulee tehdä kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa vuoden 2020 korotusten osalta 31.8.2020 ja vuoden 2021 korotusten osalta 28.2.2021 mennessä; samalla pitää sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä
Hyvää huomista -ohjelmaa jatketaan
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 2,4 % 1.9.2020

Lue lisää

Kieppi Sawmill

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

Kotkamills Wood

Lue lisää

Kumiteollisuus

Sopimuskausi:
21.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus sekä työkohtaisten tuntipalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; työkohtaisten tuntipalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Kurikka Timber

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
25.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
13.2.2020–31.1.2024

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 1,3 %
1.4.2021: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 2,0 %
2022: neuvotellaan erikseen
2023: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat vaiheittain
sairauspoissaolojen omailmoitus käyttöön
työaikamääräyksiä yleisesti muutettu vastaamaan uutta työaikalakia
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Maaseutuelinkeinot

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Malmikaivokset

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa 30.11.2022 mennessä

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %
2023: sovitaan syyskuussa 2022

Tekstimuutoksia:
mahdollisuus perustaa paikallisen sopimisen työryhmä

Lue lisää

 

Media- ja painoalan työntekijät

(sopimus koskee myös PAMin ent. tulostusalan sopimusalaa)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
1.6.2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 1,3 %
1.5.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %
1.5.2021: vähimmäispalkkojen korotus 1,6 % sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
sunnuntaityöstä maksettavan korotuksen voi vaihtaa osittain tai kokonaan vapaa-aikaan säännöll. työaikana myös sanomalehtityössä
kehotus sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän paikalliseksi käyttöönotoksi
työssäoppimisjaksot korvautuvat koulutussopimuksilla, työpaikkaohjaajille varattava riittävästi aikaa tehtävänsä suorittamiseen eikä ansiotaso saa tehtävän vuoksi alentua
työaikaan uuden työaikalain määräyksiä

Lue lisää
Lue lisää tulostusalan sopimusalan siirtymisestä media- ja painoalan sopimukseen

Mekaaninen metsäteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 11 000

Palkankorotukset:
noudattavat yleistä linjaa

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla mahdollisuus lisätä rajatusti palkall. työaikaa 3 työpäivän verran

Lue lisää

Metsä Group

Sopimuskausi:
1.1.2022– (sopimus on voimassa toistaiseksi)

Kattavuus:
n. 1 000

Lue lisää

Metsäala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Metsäkoneala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 400

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,5 %, jos paikall. ei muuta sovita 1.5.2020 mennessä
1.6.2021: yleiskorotus 1,7 %, jos paikall. ei muuta sovita 1.5.2021 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat kolmessa vaiheessa
sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää

Pelti- ja teollisuuseristysala

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa päättymään 30.11.2022

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: jos ei paikallista ratkaisua, yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %; jos yrityksessä ei tessin mukaista palkkarakennetta, korotetaan kaikkien palkkoja 2 %:n yleiskorotuksella.
2023: sovitaan 30.9.2022 mennessä

Lue lisää

Puolustusministeriön työpaikat

Sopimuskausi:
19.2.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 2,0 %
Lisät: ks. teknologiateollisuuden työehtosopimus

Tekstimuutoksia:
selvitetään mahdollisuutta siirtää puolustusvoimien työntekijöiden tes:n piirissä olevat tehtävät osaksi puolustusvoimien siviilihenkilöstöön sovellettavaa palkkausjärjestelmää

Lue lisää

Puunjalostusyhtiö Koskisen

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2025

Kattavuus:
n. 600

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Tekstimuutoksia:
uutena elementtinä muuttuva tulospalkkio
laajennetut mahdollisuudet palkallisiin perhevapaisiin
aikaisempaa kattavampi palkitseminen tutkinnoista
työaikaan joustavammat toteutusmahdollisuudet
mahdollisuus ulkopuolisen työvoiman käyttöön

Lue lisää

Puusepänteollisuus

Sopimuskausi:
23.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
noudattavat yleistä linjaa

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla mahdollisuus lisätä rajatusti palkall. työaikaa 3 työpäivän verran

Lue lisää

Puutarha-ala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Suorajakelu

Sopimuskausi:
1.11.2019–31.1.2022

Palkat ja korotukset:
1.1.2020: tuntipalkk. työntekijöiden vähimmäispalkka 7,27 e/t
1.1.2020: suoritepalkk. työntekijöiden yrityskoht. ensimmäisen tuotteen kappalekorvauksen vähimmäispalkkion korotus 1,9 %
31.1.2021: vähimmäispalkka 7,30 e/t
1.1.2022: vähimmäispalkka 7,50 e/t

Lue lisää

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.1.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.1.2020: lisien korotus väh. 3 %
1.3.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,5 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
jäsenmaksuperintä osaksi työehtosopimusta
sovittu tuntikohtaisena korvauksena maksettavasta työnopastuslisästä, joka on 10 % työnopastajan henk.koht. aikapalkasta
luottamusmieskorvauksen korotus 5 e/kk
työajan ulkopuolella hoidettavaksi tulevista työsuojelutehtävistä aiheutuneista kustannuksista maksetaan työsuojeluvaltuutetulle korvausta 56 e/kk
koeaika- ja vuosilomamääräykset muutettu vastaamaan lainsäädäntöä

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Sopimuskausi:
23.1.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan seuraavasti:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %; taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten  korotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 1,4 %; lisäksi yritys- tai työpaikkakohtainen erä 0,6 % (maksetaan vuoden 2020 korotuksen jälkeen, viimeistään 1.2.2021); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvausten korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
suositus, että työpaikoilla otetaan käyttöön lyhyiden sairauspoissaolojen omailmoitus
työtuntijärjestelmää voidaan tilapäisesti muuttaa 2 pv:n varoitusajalla huomioiden työntekijän elämäntilanne – muutoksesta maksetaan työntekijälle 20 e:n kertalisä
palvelusvuosilisän voi jatkossa vaihtaa vapaaksi
työnantajan on pyrittävä majoittamaan työkomennuksella olevat työntekijät jatkossa 1 hengen huoneisiin, jos komennus tai projekti jatkuu yhtäjaksoisesti yli 3 vkoa

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa päätymään 30.11.2022

Kattavuus:
n. 90 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %
2023: sovitaan syyskuussa 2022

Tekstimuutoksia:
uudet työntekijät esitellään aina pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle
mahdollisuus perustaa paikallisen sopimisen työryhmä

Lue lisää

Tekstiili- ja muotiala

Sopimuskausi:
18.2.2020‒31.12.2021

Kattavuus:
n. 3 700

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.3.2021: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä; mikäli sopimus siirtymisestä pysyvästi kerran kuussa palkanmaksuun tehdään ennen 1.1.2021, maksetaan vuoden 2021 palkankorotus kokonaan 2,0 %:n yleiskorotuksena
paikallisten neuvottelujen kautta voidaan etsiä kunkin yrityksen tai työpaikan taloustilannetta, tilauskantaa, työllisyystilannetta sekä kustannuskilpailukykyä tukeva palkkaratkaisu

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
kirjaus korvaavasta työstä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020

Lue lisää

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
 12.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,4 % + paikall. erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan puolet erästä yleiskorotuksena ja puolet työnantajan päättämänä

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.5.2020

Lue lisää

Turkistuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Turun Rakennustuote

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Lue lisää

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
1.11.2021–31.10.2023

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
1.4.2022: palkkojen korotus 1,4 %; taulukkopalkkojen korotus 3 %
1.4.2023: palkkojen korotus 1,6 %; taulukkopalkkojen korotus 2,4 %

Tekstimuutoksia:
vuorolisät korvataan jatkossa kello 18–06 välisenä aikana maksettavalla poikkeavan työajan lisällä (1,25 e/t)
isyysvapaan ajan palkka 6 pv
työsuojeluvaltuutetun palkkio on samansuuruinen kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä

Lue lisää

UPM Plywood ja UPM Biocomposites

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

UPM Timber

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

Varkauden Puu

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Lue lisää

Veneenrakennusteollisuus

Sopimuskausi:
4.3.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus, vaativuusryhmäpalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 1,3 %
1.5.2021: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %; vaativuusryhmäpalkkojen, nuorten ohjetuntipalkkojen ja yrityskoht. palkkausjärjestelmien mukaisten työn vaativuuteen perustuvien palkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.6.2020 lähtien
työnantaja voi tuotannollisen tilanteen niin edellyttäessä 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen kanssa voidaan paikall. sopia säännöll. vuorokautisen työajan pituudeksi enintään 12 t, työajan enimmäismäärä on enint. 52 t/vko
työnantaja voi säännöll. vuosittaisen työajan lisäksi järjestää työntekijöille 8 tuntia palkallista koulutusta kalenterivuodessa, koulutuksen aihepiirit on rajattu
liitot selvittävät kokemuksia uuden 10-tuntisen työaikamääräyksen soveltamisesta
työpaikoille tuleville työharjoittelijoille nimetään työpaikkaohjaaja

Lue lisää

Vieskan Elementti

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
1.6.2020: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen, ilta- ja yötyölisien sekä provisiopalkan korotus 1,3 %
1.5.2021: henk.koht. palkkojen ja provisiopalkan korotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %
1.5.2021: vähimmäispalkkojen korotus 1,6 % sekä vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuneet
työn vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita arvioidaan sopimuskauden aikana
työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus nousee 3,3 % 1.6.2020 lähtien

Lue lisää

Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 19 snt/t + kertaerä 150 e; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
5.2.2020–31.12.2021

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: henk.koht. palkkojen korotus 1,3 %
1.3.2021: henk.koht. palkkojen korotus 1,2 % + työpaikkakoht. erä 0,8 %; jos työpaikkakoht. erästä ei sopua, yleiskorotukseen 0,4 % ja työnantajan päättämään kohdennukseen 0,4 %

Tekstimuutoksia:
palkattomat kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi ennalta-arvaamattomassa tuotannollisessa tilanteessa 3 pv:n varoitusajalla pidentää työntekijän säännöllistä työaikaa, josta työntekijä voi asiallisesta henk.koht. syystä kieltäytyä
vuorokautisen työajan voi pidentää enint. 10 t:iin, viikkotyöajan 50 t:iin; jos työaikaa pidennetään, työnantaja ja työntekijä sopivat, milloin vastaava vapaa pidetään
jos työajan lisäämisestä syntyviä vapaita ei ole voitu pitää vuoden sisällä, työnantaja maksaa tasaamatta jääneet lisätyötunnit 50 %:lla korotettuina seuraavan palkanmaksun yhteydessä
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää