Teollisuusliiton työehtosopimukset

Auto- ja konekorjaamoala

Sopimuskausi:
1.12.2023–31.1.2027

Kattavuus:
n. 12 000

Palkankorotukset:
2024: korotus 3,6 %
2024: korotus teknologiateollisuuden ja kemian perusteollisuuden yleiskorotusten mukaisesti
2025: korotus teknologiateollisuuden ja kemian perusteollisuuden yleiskorotusten mukaisesti

Lue lisää

Autonrengasala

Sopimuskausi:
8.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 400 e
elokuu 2023: kertaerä 400 e
1.12.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.2.2024: lisien korotus 3,3 %
1.6.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 %

Tekstimuutoksia:
kirjaus perhevapaauudistuksesta

Lue lisää

Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset

Alan kattavuus yhteensä:
n. 200

Green Fuel Nordic

Sopimuskausi:
1.6.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
teollisuuden yleisen linjan mukaiset

Lue lisää

Neova

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Lue lisää

Fiskars Finland

Sopimuskausi:
21.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertakorvaus 400 e
heinäkuu 2023: myöhennyskorvaus 400 e
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.2.2024: lisien korotus 3,3 %
1.5.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Lue lisää

Harja- ja sivellinalat

Sopimuskausi:
6.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 50

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 380 e
elokuu 2023: myöhennyskorvaus 380 e
1.11.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.3.2024: lisien korotus 3,3 %
1.6.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Tekstimuutoksia:
panostus työhyvinvoinnin laajaan kehittämiseen
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista edistetty

Lue lisää

Hirsitaloteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2024–31.5.2026 (irtisanottavissa päättymään 31.5.2025)

Palkankorotukset:
1.3.2024: yleiskorotus 3,95 %
syyskuu 2024: kertaerä 305 e
1.6.2025: neuvotellaan 30.4.2025 mennessä; jos ei sopua, tes päättyy 31.5.2025

Tekstimuutoksia:
Kannustalo Oy liittyy sopimukseen yhtymissopimuksen kautta ja noudattaa työehtosopimusta normaalisitovuuden kautta 1.3.2024 alkaen
parannuksia henkilöstöedustajan vapautukseen ja korvaukseen
parannuksia arkipyhien ja käytössä olevan keskituntiansion osalta
tilapäisen vuorojärjestelmän tasoittumisjakso pitenee jonkin verran

Lue lisää

Jakajat

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.5.2023: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen, yötyölisän ja perehdyttämislisän korotus 3,8 %
1.4.2024: henk.koht. palkkojen, vähimmäispalkkojen, yötyölisän ja perehdyttämislisän korotus 2,2 %

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia

Lue lisää

Jalometalliala

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 372 e
heinäkuu 2023: myöhennyskorvaus 372 e
1.11.2023: henk.koht. palkkojen (ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä) korotus 2,2 %
1.3.2024: lisien korotukset
1.6.2024:  henk.koht. palkkojen (ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä) korotus 3,3 % + paikall. erä 0,2 %

Tekstimuutoksia:
sovittiin liittojen välisistä työryhmistä
sovittiin vuosiloman sijoittamisesta irtisanomisajalle
uudistettiin perhevapaakirjaukset

Lue lisää

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
3.2.2023–31.12.2024

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 2,2 %; työntekijä ja työnantaja voivat sopia vuoden 2023 yleiskorotuksen maksamisesta kertaeränä
1.1.2024: lisien ja korvausten korotus 3,3 %
1.4.2024: yleiskorotus 3,3 % + työnantajan jakama erä 0,2 %

Kriisilauseke:
yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaeristä ja vuoden 2024 palkankorotuksesta. Mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voidaan sopia paikallisesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan taulukkopalkkaan määräajaksi.

Tekstimuutoksia:
Lue lisää (pdf)

Lue lisää

Kenkä- ja nahkateollisuus

Sopimuskausi:
15.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 321 e
elokuu 2023: myöhennyskorvaus 321 e
1.11.2023: henk.koht. palkan (ilman lisiä) ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.3.2024: lisien korotus 3,3 %
1.6.2024: henk.koht. palkan (ilman lisiä) ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset nousevat 3,3 % 1.3.2024 alkaen
perhevapaakirjaukset uudistettu vastaamaan nykyistä lakia

Lue lisää

Kumiteollisuus

Sopimuskausi:
17.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
heinäkuu 2023: myöhennyskorvaus 400 e
1.10.2023: henk.koht. palkkojen (ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä) yleiskorotus 2,2 %
2023: taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.2.2024: lisien (lukuun ottamatta vuorolisiä) korotus 3,3 %
1.5.2024:  henk.koht. palkkojen (ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä) yleiskorotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %
2024: taulukkopalkkojen korotus 3,3 %

Tekstimuutoksia:
hanke, jossa nuoria ja naisia tutustutetaan alalle
hanke, jossa eri-ikäisten tarpeita ja niihin liittyviä käytäntöjä kartoitetaan työpaikoilta kaikkien hyödynnettäväksi
lisätty hallitusti paikall. sopimisen mahdollisuuksia

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
16.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertakorvaus 400 e
heinäkuu 2023: myöhennyskorvaus 400 e
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.2.2024: lisien korotus 3,3 %
1.5.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Lue lisää

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
24.02.2023–31.01.2025

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 330 e
syyskuu 2023: kertakorvaus 330 e
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.2.2024: lisien korotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,5 %
yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan paikallisesti sopien luottamusmiehen kanssa vuoden 2023 palkankorotuksista, kertaeristä ja/tai vuoden 2024 palkankorotuksesta

Lue lisää

Maaseutuelinkeinot

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus 0,35 e/t + lisien korotus 6 %
1.3.2024: yleiskorotus 0,26 e/t
1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen oleva palkanmaksupäivä: kertaerä 180 e

Lue lisää

Malmikaivokset

Sopimuskausi:
2023–

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2023: jos ei paikallista ratkaisua 15.3.2023 mennessä, maaliskuun palkan yhteydessä kertaerä 400 e + 1.4.2023 yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, lisien ja korvauksien korotus 3,5 %
2024: jos ei paikallista ratkaisua 19.1.2024 mennessä, 1.2.2024 yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen, lisien ja korvauksien korotus 2 % + yritys- tai työpaikkakoht. erä 0,5 %

Lue lisää

Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskausi:
9.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertakorvaus 400 e
1.6.2023: yleiskorotus, taulukkopalkkojen korotus ja lisien korotus 3,35 %
1.6.2024: yleiskorotus, taulukkopalkkojen korotus ja lisien korotus 2,15 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Lue lisää

Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset

Alan kattavuus yhteensä:
n. 11 000

Metsä Group

Sopimuskausi:
1.1.2022– (sopimus on voimassa toistaiseksi)

Kattavuus:
n. 1 000

Lue lisää

Stora Enso

Sopimuskausi:
21.1.2022–30.9.2024

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Lue lisää

UPM Biocomposites ja UPM Plywood

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

UPM Timber

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

Muut yrityskohtaiset työehtosopimukset

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Muut tiedot löytyvät linkkiä klikkaamalla:

Adolf Lahti Yxpila
Akonkosken Saha
Anaika Wood Group
Arolan Höyläämö
Aureskosken Jalostetehdas
Binderholz Nordic
Botnia Mill Service
Cartera
E.T. Listat
Elemenco
Elementti Sampo
ER-Saha
Finland Laminated Timber
FM-Haus
FM Timber
Formica IKI
Haapajärven Ha-Sa
Haka-Wood
Iisalmen Sahat
Iisveden Metsä
Imex Wood
Isojoen Saha
Joutsenon Purupaali
JPJ-Wood
JT Timbertrucks
Jukajan Ristikko
Jukkatalo
Junnikkala
Kaivospuu
Kartiopuu
Keitele Group
Keminmaan Puurakenne
Kestopalkki LPJ
Kieppi Sawmill
Kinnaskoski
Kiurutimber
Kone Käkelät
Kone-Lahtinen
Kouvolan Saha
KPS Kuljetus
Kuhmo
Kumpuniemen Voima
Kuormaus Ursin
Kuormauspalvelu Paunonen
Kurikka Timber
Kuusisto Wood
Kärävä
Lapuan Saha
Lapwall
Late-Rakenteet
Lauttaniemen Teollisuus
Lujapuu
Lunawood
Luopajärven Saha
Luvian Saha
Lännen Painepuu
Mahogany
Mantsisen Group
MCM Timber
Meri Porin Saha
Misawa Homes of Finland
MM Kotkamills
MM-Wood
Multian Saha
Muurametalot
Noormarkun Saha
Nord-Finnhaus
Nykarleby Ekopaint
Oiva Wood Solutions
Parmaco Production
Primatimber
Puunjalostusyhtiö Koskisen
Pyhännän Puujalostus
Pölkky
Riga Wood Finland
RP Logistics
Sahakuutio
Scanpole
Sepa
Simons Element
Siparila
Sivuhonka
Sjöbloms Infra
Suomen Kodikas-Talot
Suomen Kuitulevy
Suomen Rakennustuote
SWM-Wood
Södra Wood
Tarkkalan Kuljetus
Teri-Hus
Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber
Tiaisen Saha
Turun Rakennustuote
Vaaran Palkki
Varkauden Puu
Veljekset Vaara
Veljet Kuusisto
Versowood
Vieskan Elementti
Viitala Forest
Vuokila Wood
Westas Group
Westas Pihlava
Westas Raunio
Ålands Skogsindustrier
Älvsbytalo

Metsäala

Sopimuskausi:
1.2.2024–31.1.2026 (irtisanottavissa päättymään 31.1.2025)

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
1.5.2024: yleiskorotus 45 snt/t tasakorotuksena ilman ammattikokemuslisää tai henkilökohtaista palkanosaa; palkkojen, jotka eivät korotu työkohtaisten palkkojen korotuksella, ja paikallisesti sovittujen urakka- ja muiden palkkojen korotus 4,0 %
2025: neuvotellaan erikseen 31.1.2025 mennessä; jos ei sopua, sopimus on irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa

Lue lisää

Metsäkoneala

Sopimuskausi:
1.2.2024–31.1.2026

Kattavuus:
n. 1 400

Palkankorotukset:
1.5.2024: yleiskorotus 0,55 e/t; iltavuorolisä on 1,15 e/t ja yövuorolisä on 2,30 e/t
1.5.2025: yleiskorotus 0,50 e/t

Tekstimuutoksia:
terminaalitöiden 1- ja keskeytyvän 2-vuorotyön huomioiminen ja jaksotyöpöytäkirjojen soveltaminen niihin selkiytetty jäsenyrityksissä tapahtuvaa sopimista

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
3.2.2023–31.12.2024

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 2,2 %; työntekijä ja työnantaja voivat sopia vuoden 2023 yleiskorotuksen maksamisesta kertaeränä
1.1.2024: lisien ja korvausten korotus 3,3 %
1.4.2024: yleiskorotus 3,3 % + työnantajan jakama erä 0,2 %

Kriisilauseke:
yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaeristä ja vuoden 2024 palkankorotuksesta. Mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voidaan sopia paikallisesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan taulukkopalkkaan määräajaksi.

Tekstimuutoksia:
Lue lisää (pdf)

Lue lisää

Pelti- ja teollisuuseristysala

Uusi työehtosopimus hyväksytty 2023, päivitetään tänne myöhemmin

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2022 (irtisanottu, alun perin piti päättyä 30.11.2023)

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: jos ei paikallista ratkaisua, yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %; jos yrityksessä ei tessin mukaista palkkarakennetta, korotetaan kaikkien palkkoja 2 %:n yleiskorotuksella.
2023: sovitaan 30.9.2022 mennessä – ei sopua, irtisanottu päättymään 30.11.2022

Lue lisää

Puusepänteollisuus

Sopimuskausi:
1.4.2023–30.4.2025

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
sovitaan paikallisesti 2023 ja 2024; jos ei sopua, niin seuraavat korotukset:
1.8.2023: yleiskorotus ja aikapalkkojen, vuorolisien ym. korotus 3,5 %
syyskuu 2023: kertaerä 353 e
1.6.2024: yleiskorotus ja aikapalkkojen, vuorolisien ym. korotus 2,25 % + paikall. erä 0,25 %

Lue lisää

Puutarha-ala

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus 0,35 e/t + lisien korotus 6 %
1.3.2024: yleiskorotus 0,26 e/t
1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen oleva palkanmaksupäivä: kertaerä 180 e

Lue lisää

Suorajakelu

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkat ja korotukset:
1.4.2023: palkkojen korotus 3,65 %, vähimmäistuntipalkan korotus 7,93 euroon
1.5.2024: palkkojen korotus 2,35 %, vähimmäistuntipalkan korotus 8,12 euroon

Tekstimuutoksia:
90 % alennettu aloituspalkka poistuu työehtosopimuksesta kokonaan
työryhmä laatii vuoden 2023 loppuun mennessä työajan mitoitukseen ohjeistuksen

Lue lisää

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.3.2024–28.2.2026 (irtisanottavissa päättymään 28.2.2025)

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.3.2024: yleiskorotus ja työkohtaisten tuntipalkkojen korotus 3,6 %
1.9.2024: kertakorvaus 150 e
1.3.2025: sovitaan 31.1.2025 mennessä; jos ei sopua, työehtosopimus päättyy 28.2.2025

Tekstimuutoksia:
työntekijälle maksetaan matkakorvaus, kun hän joutuu matkustamaan työpaikalle säännöllisen työajan ulkopuolella tai hälytysluontoisessa työssä
ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan korvausta hänen vanhempainvapaansa ajalta

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Sopimuskausi:
2023–2024

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
2023: sovitaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 15.3.2023 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita; jos ei sopua, niin
maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertakorvaus 400 e ja 1.4.2023: yleiskorotus sekä taulukkojen, lisien ja korvausten korotus 3,5 %
2024: sovitaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 19.1.2024 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita; jos ei sopua, niin
1.2.2024: yleiskorotus sekä taulukkojen, lisien ja korvausten korotus 2,0 % + työnantajan jakama erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
korotukset yöpymisrahaan

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
–30.11.2024

Kattavuus:
n. 90 000

Palkankorotukset:
2023: sovitaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 15.3.2023 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita; jos ei sopua, niin
maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertakorvaus 400 e ja 1.4.2023: yleiskorotus sekä taulukkojen, lisien ja korvausten korotus 3,5 %
2024: sovitaan paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa 19.1.2024 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita; jos ei sopua, niin
1.2.2024: yleiskorotus sekä taulukkojen, lisien ja korvausten korotus 2,0 % + työnantajan jakama erä 0,5 %

Lue lisää

Tekstiili- ja muotiala

Sopimuskausi:
22.02.2023–28.02.2025

Kattavuus:
n. 3 700

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 357 e
elokuu 2023: kertaerä 400 e
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.1.2024: lisien korotus 3,3 %
1.5.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Lue lisää

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
23.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
2023: henk.koht. kuukausipalkkojen korotus 100 e ja henk.koht. tuntipalkkojen korotus 59 snt
toukokuu 2023: kertaerä 200 e
joulukuu 2023: kertaerä 200 e
2024: henk.koht. kuukausipalkkojen korotus 35 e ja henk.koht. tuntipalkkojen korotus 21 snt
1.2.2024: palvelusaikalisien korotus 4,9 %
2023–2024: taulukkopalkkojen korotus yht. 6,1 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousevat 6,1 %
perhevapaauudistuksen kirjaukset
muutos työssäolon veroisiin päiviin viikkoylityölaskennassa
korotus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman palkkaan

Lue lisää

Turkistuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus 0,36 e/t + lisien korotus 6 %
1.3.2024: yleiskorotus 0,267 e/t
1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen oleva palkanmaksupäivä: kertaerä 180 e

Lue lisää

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
1.11.2023–31.10.2025

Kattavuus:
n. 60

Lue lisää

Veneenrakennusteollisuus

Sopimuskausi:
6.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertakorvaus 365 e
elokuu 2023: myöhennyskorvaus 365 e
1.11.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,2 %
1.3.2024: lisien korotus 3,3 %
1.6.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,3 % + yrityskoht. erä 0,2 %

Tekstimuutoksia:
panostuksia nuorten oppisopimusmalliin sekä työhyvinvoinnin laajaan kehittämiseen

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: yleiskorotus sekä taulukoiden ja lisien korotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus 1,8 % + yrityskoht. erä 0,7 %; jos yrityskoht. erän käytöstä ei sopua 15.5.2024 mennessä, 0,5 % jaetaan työnantajan päättämällä tavalla ja 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena
1.6.2024: taulukoiden ja lisien korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun korvauksen korotus 5,5 %
paikallisesti voidaan sopia työaikaa koskevista lisistä toisin, ei kuitenkaan työsopimuksella eikä koeaikana
sijaisuuskorvaus tulee maksettavaksi aikaisemmin
paikallisen sopimisen määräyksiin selvennys lomarahaan vaihtamisesta vapaaseen ja uutena korvaavaa työtä koskeva määräys

Lue lisää

Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimuskausi:
1.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus 0,40 e/t (pk-seutu), 0,38 e/t (I-seutu) tai 0,37 e/t (II-alue) + lisien korotus 6 %
1.3.2024: yleiskorotus 0,30 e/t (pk-seutu), 0,28 e/t (I-seutu) tai 0,27 e/t (II-alue)
1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen oleva palkanmaksupäivä: kertaerä 240 e

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
3.2.2023–31.12.2024

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä: kertaerä 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 2,2 %; työntekijä ja työnantaja voivat sopia vuoden 2023 yleiskorotuksen maksamisesta kertaeränä
1.1.2024: lisien ja korvausten korotus 3,3 %
1.4.2024: yleiskorotus 3,3 % + työnantajan jakama erä 0,2 %

Kriisilauseke:
yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaeristä ja vuoden 2024 palkankorotuksesta; mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voidaan sopia paikallisesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan taulukkopalkkaan määräajaksi

Tekstimuutoksia:
Lue lisää (pdf)

Lue lisää