Teollisuusliiton työehtosopimukset

Auto- ja konekorjaamoala

Sopimuskausi:
7.1.2022–31.3.2024

Kattavuus:
n. 20 000

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 2 %; vuoro- ja olosuhdelisien korotus 3,5 %
2023: yleiskorotus 1,5 %
1.12.2023: kertaerä 150 e

Tekstimuutoksia:
luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen korvauksien korotus 3,5 %
oikeus palkalliseen vapaaseen tilanteessa, jossa lähiomainen sairastuu äkillisesti vakavalla tavalla
työpaikkaohjaajalle/työnopastajalle tulee sopia erillinen korvaus ennen ohjauksen aloitusta
paikallista sopimista kehitetään yhteisen koulutuksen avulla
sairauspoissaolojen omailmoitus-menetelmää suositellaan
luottamusmiesjärjestelmää tukevia muutoksia
lomautusilmoitusaikaa voidaan lyhentää ylivoimaisen esteen kohdatessa 5 pv:ään

Lue lisää

Autonrengasala

Sopimuskausi:
18.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
n. 800

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 2 %
2023: sovitaan 30.11.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita

Tekstimuutoksia:
lomautusilmoitusaikaa voidaan lyhentää ylivoimaisen esteen kohdatessa 5 päivään

Lue lisää

Bioteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset

Alan kattavuus yhteensä:
n. 200

Neova

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Lue lisää

Fiskars Finland

Sopimuskausi:
11.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 1,6 %+ yritys- tai toimipaikkakoht. erä 0,4 %; ohjetuntipalkkojen ja nuorten ohjetuntipalkkojen korotus 2 %
2023: korotukset ja sopimuskausi sidotaan muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden syksyllä 2022 tehtävään ratkaisuun; ellei ratkaisua lokakuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023

Lue lisää

Harja- ja sivellinalat

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: neuvotellaan erikseen; jos ei sopua 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita

Lue lisää

Hirsitaloteollisuus

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2023

Palkankorotukset:
1.3.2022: palkankorotus 2,1 %
1.1.2023: palkankorotus 2,1 %

Lue lisää

Jakajat

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.4.2022: taulukkopalkkojen ja henk.koht. palkkojen korotus 2,4 % + yötyölisän korotus 0,83 e:sta 1,16 e:oon/t
1.6.2022: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen, perehdyttämislisän ja yötyölisän yleiskorotus 2 %

Tekstimuutoksia:
kaksi työehtosopimuspohjaista talvilomaviikkoa poistuu
harjaantumislisän jaksoa pidennetään 1:stä 3 päivään
perehdyttämislisän jaksoa pidennetään enint. 2 päivästä enint. 4 päivään
vieraanpiirin käsitettä kavennetaan 10:stä 9 kk:een
oikeus vaihtaa lomarahaa vapaaseen enint. 6 päivää
poistetaan yhteistoimintaa koskeva luku ja työsopimusmalli

Lue lisää

Jalometalliala

Sopimuskausi:
23.2.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.4.2022: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1.6 % + työantajan jakoerä 0,4 %
2023: sovitaan marraskuun 2022 loppuun mennessä; jos ei sopua, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia päivittäisistä lepoajoista ja työajan tasaamisvapaista
koulutus- ja kehittämistilaisuuksiin otetaan toteuttamisvaihtoehdoksi työhyvinvointia tukeva toiminta
työsuojeluvaltuutetun kk-korvaus nostetaan samalle tasolle pääluottamusmiehen korvauksen kanssa
työsuojelutoimikunta otetaan mukaan tekemään työpaikan kehittämissuunnitelmaa, mikäli siihen sisällytetään työsuojelun toimintaohjelma
työajantasaamisen pitämisestä tai pitämättä jättämisestä voidaan sopia paikallisesti toisin

Lue lisää

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
18.1.2022–31.12.2023, irtisanottavissa päättymään 31.12.2022

Kattavuus:
n. 3 000

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: sovitaan syyskuun loppuun 2022 mennessä; jos ei ratkaisua, päättyy sopimus 31.12.2022

Tekstimuutoksia:
entistä useammasta työehtosopimuksen määräyksestä on mahdollista sopia toisin paikallisesti
työaikakirjauksia kehitetty ja uusia joustomahdollisuuksia työaikaan lisätty
lomautusmenettelyä poikkeuksellisissa tilanteissa kehitetty
kriisilauseketta kehitetty; käyttö edellyttää, että kriisi todetaan työpaikalla työnantajan ja henkilöstön edustajan kanssa
toimialalle kehitetään oma oppisopimusmalli

Lue lisää

Kenkä- ja nahkateollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: neuvotellaan erikseen; jos ei sopua 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita

Lue lisää

Kumiteollisuus

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.12.2022

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 1,6 % + paikall. erä 0,4 %; työkohtaisten tuntipalkkojen ja nuorten tuntipalkkojen korotus 2 %
2023: sovitaan lokakuun loppuun 2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus päättyy 31.12.2022

Tekstimuutoksia:
paikallisen sopimisen mahdollisuuksia avattu harkitusti
suositus siirtymisestä palkanmaksuun kerran kuukaudessa
vuokratyöntekijän siirtyessä suoraan käyttäjäyrityksen palvelukseen huomioidaan sairausajan palkan maksun edellytyksiä tarkastellessa aika, jonka työntekijä työskenteli yhtäjaksoisesti vuokratyöntekijänä kyseisessä yrityksessä välittömästi ennen siirtymistä

Lue lisää

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
18.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %; taulukkopalkkojen ja nuorten ohjetuntipalkkojen korotus 2 %; jos 30.4.2022 mennessä sovitaan siirtymisestä pysyvästi 1 krt/kk tapahtuvaan palkanmaksuun, maksetaan vuoden 2022 palkankorotus kokonaisuudessaan 2 %:n suuruisena yleiskorotuksena
2023: korotukset ja sopimuskausi sidotaan muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden syksyllä 2022 tehtävään ratkaisuun; jos ei sopua lokakuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023, ellei toisin sovita

Lue lisää

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Sopimuskausi:
13.2.2020–31.1.2024

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 1,3 %
1.4.2021: yleiskorotus ja ohjepalkkojen korotus 2,0 %
2022: yleiskorotus 1,6 % ja yrityskoht. erä 0,4 %
2023: neuvotellaan erikseen

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat vaiheittain
sairauspoissaolojen omailmoitus käyttöön
työaikamääräyksiä yleisesti muutettu vastaamaan uutta työaikalakia
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,3 % 1.4.2020 lähtien

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2022 palkkaratkaisusta

Maaseutuelinkeinot

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 7 700

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Malmikaivokset

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa 30.11.2022 mennessä

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: jos ei paikallista ratkaisua, yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %
2023: sovitaan syyskuussa 2022

Tekstimuutoksia:
mahdollisuus perustaa paikallisen sopimisen työryhmä

Lue lisää

Media- ja painoalan työntekijät

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,2 % + yrityskoht. erä 0,8 %; jos erän käytöstä ei paikall. sopua 15.5.2022 mennessä, jaetaan 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla ja 0,4 % yleiskorotuksena; vähimmäispalkkojen korotus 2 %; vuoro-, ilta- ja yötyölisien korotus 1,6 %
2023: sovitaan erikseen; jos ei sopua, päättyy sopimus 28.2.2023, ellei toisin sovita

Tekstimuutoksia:
lomautusilmoitusaika muuttuu vähint. 5 päiväksi

Lue lisää

Mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaiset työehtosopimukset

Alan kattavuus yhteensä:
n. 11 000

Metsä Group

Sopimuskausi:
1.1.2022– (sopimus on voimassa toistaiseksi)

Kattavuus:
n. 1 000

Lue lisää

Stora Enso

Sopimuskausi:
21.1.2022–30.9.2024

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Lue lisää

UPM Biocomposites ja UPM Plywood

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

UPM Timber

Sopimuskausi:
1.1.2022–31.12.2024

Palkankorotukset:
noudattavat metsäteollisuuteen syksyn 2021 neuvottelukierroksen aikana muodostunutta linjaa

Työsuhteen ehdot vastaavat 31.12.2021 päättyvää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusta.

Lue lisää

Muut yrityskohtaiset työehtosopimukset

Palkankorotukset:
talven 2021–2022 sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisesti

Muut tiedot löytyvät linkkiä klikkaamalla:

Adolf Lahti Yxpila
Akonkosken Saha
Anaika Wood Group
Arolan Höyläämö
Aureskosken Jalostetehdas
Binderholz Nordic
Botnia Mill Service
Cartera
E.T. Listat
Elemenco
Elementti Sampo
ER-Saha
FM-Haus
FM Timber
Formica IKI
Haapajärven Ha-Sa
Haka-Wood
Iisalmen Sahat
Iisveden Metsä
Isojoen Saha
JPJ-Wood
JT Timbertrucks
Jukajan Ristikko
Jukkatalo
Junnikkala
Kaivospuu
Kannustalo
Kartiopuu
Keitele Group
Kestopalkki LPJ
Kieppi Sawmill
Kinnaskoski
Kiurutimber
Kone-Lahtinen
Kotkamills Wood
Kouvolan Saha
Kuhmo
Kuormauspalvelu Paunonen
Kurikka Timber
Kuusisto Wood
Lapuan Saha
Lapwall
Late-Rakenteet
Lauttaniemen Teollisuus
Lunawood
Luopajärven Saha
Luvian Saha
Lännen Painepuu
Mahogany
MCM Timber
MM-Wood
Misawa Homes of Finland
Multian Saha
Nerkoon Höyläämö
Noormarkun Saha
Nord-Finnhaus
Nykarleby Ekopaint
Oiva Wood Solutions
Parmaco Production
Primatimber
Puunjalostusyhtiö Koskisen
Pyhännän Puujalostus
Pölkky
Riga Wood Finland
Sahakuutio
Scanpole
Sepa
Siparila
Sivuhonka
Sjöbloms Infra
Suomen Kodikas-Talot
Suomen Kuitulevy
SWM-Wood
Södra Wood
Tiaisen Saha
Turun Rakennustuote
Vaaran Palkki
Varkauden Puu
Veljekset Vaara
Veljet Kuusisto
Versowood
Vieskan Elementti
Viitala Forest
Vuokila Wood
Westas Group
Westas Pihlava
Westas Raunio
Ålands Skogsindustrier
Älvsbytalo

Metsäala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 3 500

Palkankorotukset:
1.4.2020: yleiskorotus 1,5 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Metsäkoneala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2024

Kattavuus:
n. 1 400

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus ja suoritepalkkojen perusteiden korotus 2 %, jos paikall. ei muuta sovita
1.4.2023: yleiskorotus ja suoritepalkkojen perusteiden korotus 0,9 %, jos paikall. ei muuta sovita
1.10.2023: yleiskorotus ja suoritepalkkojen perusteiden korotus 0,75 %, jos paikall. ei muuta sovita 

Lue lisää

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Sopimuskausi:
18.1.2022–31.12.2023, irtisanottavissa päättymään 31.12.2022

Kattavuus:
n. 9 000

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: sovitaan syyskuun loppuun 2022 mennessä; jos ei ratkaisua, päättyy sopimus 31.12.2022

Tekstimuutoksia:
entistä useammasta työehtosopimuksen määräyksestä on mahdollista sopia toisin paikallisesti
työaikakirjauksia kehitetty ja uusia joustomahdollisuuksia työaikaan lisätty
lomautusmenettelyä poikkeuksellisissa tilanteissa kehitetty
kriisilauseketta kehitetty; käyttö edellyttää, että kriisi todetaan työpaikalla työnantajan ja henkilöstön edustajan kanssa
toimialalle kehitetään oma oppisopimusmalli

Lue lisää

Pelti- ja teollisuuseristysala

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa päättymään 30.11.2022

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: jos ei paikallista ratkaisua, yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %; jos yrityksessä ei tessin mukaista palkkarakennetta, korotetaan kaikkien palkkoja 2 %:n yleiskorotuksella.
2023: sovitaan 30.9.2022 mennessä

Lue lisää

Puolustusministeriön työpaikat

Sopimuskausi:
19.2.2020–30.11.2021

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.2.2021: yleiskorotus 2,0 %
Lisät: ks. teknologiateollisuuden työehtosopimus

Tekstimuutoksia:
selvitetään mahdollisuutta siirtää puolustusvoimien työntekijöiden tes:n piirissä olevat tehtävät osaksi puolustusvoimien siviilihenkilöstöön sovellettavaa palkkausjärjestelmää

Lue lisää

Puusepänteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
n. 8 400

Palkankorotukset:
2022: voidaan sopia 15.5.2022 mennessä paikallisesti; jos ei paikall. sopimusta, 1.6.2022 yleiskorotus 1,6 % + 0,4 % paikall. erä

Lue lisää

Puutarha-ala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 11 200

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Suorajakelu

Sopimuskausi:
1.2.2022–29.2.2024 (irtisanottavissa päättymään 28.2.2023)

Palkat ja korotukset:
1.6.2022: yrityskoht. palkkojen korotus 2 %
1.9.2022 vähimmäistuntipalkan korotus 7,65 euroon
2023: neuvotellaan vuoden 2022 loppuun mennessä; jos ei sopua, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023, ellei toisin sovita

Lue lisää

Taimitarha-ala

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
1.3.2022: yleiskorotus 2,0 %
1.3.2023: yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Sopimuskausi:
18.2.2022–30.11.2023, irtisanottavissa päättymään 30.11.2022

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
2022: palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti 25.2.2022 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita; mikäli ei ratkaisua, palkkoja korotetaan seuraavasti:
1.3.2022: yleiskorotus 1,6 % + yritys- tai työpaikkakoht. erä 0,4 %; taulukkopalkkojen, lisien ja korvausten korotus 2,0 %
2023: palkankorotukset neuvotellaan paikallisesti lokakuun 2022 aikana; jos ei sopua, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.11.2022

Lue lisää

Teknologiateollisuus

Sopimuskausi:
1.12.2021–30.11.2023, irtisanottavissa päätymään 30.11.2022

Kattavuus:
n. 90 000

Palkankorotukset:
1.3.2022: jos ei paikallista ratkaisua, yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,5 % (jokainen työntekijä saa väh. 0,1 %); taulukkopalkkojen, lisien ja muiden korvauksien korotus 2 %
2023: sovitaan syyskuussa 2022

Tekstimuutoksia:
uudet työntekijät esitellään aina pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle
mahdollisuus perustaa paikallisen sopimisen työryhmä

Lue lisää

Tekstiili- ja muotiala

Sopimuskausi:
28.1.2022–31.1.2024 (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Kattavuus:
n. 3 700

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 % + kertaerä 35 e
2023: neuvotellaan erikseen; mikäli ei ratkaisua 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023

Lue lisää

Tekstiilihuoltoala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2024 (irtisanottavissa päättymään 31.1.2023)

Kattavuus:
n. 1 300

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: neuvotellaan erikseen; mikäli ei ratkaisua 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 31.1.2023

Lue lisää

Turkistuotantoala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Turvetuotantoala

Sopimuskausi:
1.11.2021–31.10.2023

Kattavuus:
n. 60

Palkankorotukset:
1.4.2022: palkkojen korotus 1,4 %; taulukkopalkkojen korotus 3 %
1.4.2023: palkkojen korotus 1,6 %; taulukkopalkkojen korotus 2,4 %

Tekstimuutoksia:
vuorolisät korvataan jatkossa kello 18–06 välisenä aikana maksettavalla poikkeavan työajan lisällä (1,25 e/t)
isyysvapaan ajan palkka 6 pv
työsuojeluvaltuutetun palkkio on samansuuruinen kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä

Lue lisää

Veneenrakennusteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: neuvotellaan erikseen; jos ei sopua 30.11.2022 mennessä, sopimus päättyy 28.2.2023, ellei toisin sovita

Lue lisää

Viestintäalan toimihenkilöt

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 31.12.2022

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,3 % + paikall. erä 0,6 %; jos erän käytöstä ei sopua 15.5.2022 mennessä, jaetaan yleiskorotuksena 0,2 % ja työnantaja päättää 0,4 %:n jakamisesta; vähimmäispalkkojen korotus 1,6 %; ilta- ja yötyölisien korotus 1,9 %
2023: sovitaan erikseen; jos ei sopua, sopimus päättyy 31.12.2022, ellei toisin sovita

Tekstimuutoksia:
liukuvaa työaikaa ja varallaoloa koskevia muutoksia uuden työaikalain vuoksi
lomautusilmoitusaika muuttuu vähint. 5 päiväksi
työsuhteen irtisanomisaikoihin paikall. sopimisen mahdollisuus
kirjaukset etätyöstä
kannustetaan tekemään töitä palkkatasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä työelämän kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi

Lue lisää

Viher- ja ympäristönrakentamisala

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.2.2022: yleiskorotus 19 snt/t + kertaerä 150 e; sentti- ja euromääräisten lisien korotus 1,7 %

Lue lisää

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus

Sopimuskausi:
18.1.2022–31.12.2023, irtisanottavissa päättymään 31.12.2022

Kattavuus:
n. 1 500

Palkankorotukset:
2022: yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
2023: sovitaan syyskuun loppuun 2022 mennessä; jos ei ratkaisua, päättyy sopimus 31.12.2022

Tekstimuutoksia:
entistä useammasta työehtosopimuksen määräyksestä on mahdollista sopia toisin paikallisesti
työaikakirjauksia kehitetty ja uusia joustomahdollisuuksia työaikaan lisätty
lomautusmenettelyä poikkeuksellisissa tilanteissa kehitetty
kriisilauseketta kehitetty; käyttö edellyttää, että kriisi todetaan työpaikalla työnantajan ja henkilöstön edustajan kanssa
toimialalle kehitetään oma oppisopimusmalli

Lue lisää