Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SEL:n työehtosopimukset

Kaikki työehtosopimukset

Elintarviketeollisuus (n. 9 900)
Leipomot (n. 5 300)
Liha-ala (n. 6 300)
Meijeriala (n. 2 600)
Panimot ja virvoitusjuomatehtaat (n. 1 100)

Sopimuskausi:
13.2.2023–31.1.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
1.4.2024: palkkojen ja taulukkopalkkojen korotus 2,3 % 

Tekstimuutoksia:
päivitetty raskaus- ja vanhempainvapaan palkkaa koskevia määräyksiä vastaamaan nykyistä perhevapaalakia
työjalkinekorvaus nousee 60 eurosta 80 euroon
työnopastuslisää korotetaan 9 sentillä 65 senttiin
koeaika voi jatkossa olla enint. 6 kk, kuitenkin enint. puolet työsopimuksen kestosta
työnantajan takaisinottovelvollisuus lyhenee 9 kk:sta 4 kk:een; jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä väh. 12 v, irtisanotun työntekijän takaisinottoaika on 6 kk

Lue lisää