Edustajisto

Ylin päätösvalta SAK:ssa on edustajistolla.

Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä edustajistolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot.

Edustajisto linjaa järjestön toimintaa ja taloutta hyväksymällä tavoiteohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajisto päättää myös jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä muista asioista.

SAK:n edustajisto käsittelee kevätkokouksessaan hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista.

Järjestömme vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan edustajiston syyskokouksessa. Syyskokouksessa määrätään myös jäsenliitoilta kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika.

Edustajisto valitsee järjestömme hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja korkeintaan 15 yleisvarajäsentä. Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Edustajistoon valitaan kaikista jäsenliitosta yksi varsinainen jäsen ja hänelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jos liitossa on yli tuhat jäsentä, saa liitto asettaa vielä yhden varsinaisen jäsenen ja kaksi varajäsentä kutakin alkavaa 10 000:ta jäsentä kohden.

Edustajiston jäsenet on valittava niin, että jäsenet noudattavat liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Edustajistossa on 113 varsinaista jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina, eli yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana.

Edustajiston kokoonpano 2020-2024

SAK:n edustajiston puheenjohtajisto

Annika Rönni-Sällinen, (PAM), puheenjohtaja
Jarmo Markkanen (Teollisuusliitto), 1. varapuheenjohtaja
Mika Byman (JHL), 2. varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Arponen Janne
Heimonen Esa
Hemming Tom 
Laaksonen Kai
Pohjola Vesa
Honkaranta Johanna

Ilmailualan Unioni IAU ry

Hiltunen Reijo
Lahtinen Sirpa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Altti Tiina
Behm Niina
Byman Mika
Haukka Markus
Kapanen Matti
Lehtola Satu
Lepinoja Markus
Lepolahti Harri
Mantere Sirkka
Mussalo Pirjo
Nieminen Helena
Perkiö Pasi
Pruuli Valli
Siltala Jukka 
Taberman Mika
Virta Ari
Miromäki Tuomas
Kämppi Jussi
Naski Pekka
Puolitaival Pekka

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

Forsman Janne
Heikkinen Sini
Isokoski Sauli
Jaatinen Seija
Karau Christian
Killström Erja
Kokkola Jaana
Korhonen Marjo
Kuusisto Tiina
Laakso Sirpa
Laine Tuuli
Lähdesniemi Marko
Siurua Petja
Pakarinen Aleksi
Palander Kirsi-Maria
Pölönen Jani
Ruokanen Susanna
Rönni-Sällinen Annika
Salminen Riikka
Tiikkaja Timo
Torniainen Virpi
Vehmas Päivi
Vihonen Jutta

Paperiliitto ry

Aitonurmi Jouko
Hulkko Arto
Lehtonen Mika
Paajanen Jorma
Salminen Petri

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Djordjevic Filip
Harra Leo
Meriläinen Laura
Willberg Piia

Rakennusliitto ry

Gren Janne
Harlamow Ari
Hast Mika
Jääskeläinen Jari
Matikainen Jarkko
Moilanen Arto
Sakari Jussi
Tuominen Timo
Vättö Heidi

Rautatiealan Unioni RAU ry

Hellberg Jani
Juusola Eveliina

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Kula Karol
Ojanen Eija
Peltola Asko
Wallenius Anu

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry

Juhola Markus
Kauppinen Risto

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Palokoski Tero
Valapuro Satu

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Forstén Heta
Lyysaari Pasi

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry

Kainulainen Ismo

Sähköalojen ammattiliitto ry

Härmä Raimo
Korpela Jari
Peuramäki Jarno
Samiola Petri
Virtanen Jari

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Kahiluoto Atro
Lindqvist Hinriikka

Teollisuusliitto ry

Aho Hannu
Baltzar Anne
Haataja Markus
Heijari Satu
Häkkilä Rami 
Ilola Marika
Karjalainen Eija
Koistinen Hannu 
Kölhi Mikael
Lahtinen Aimo
Lammi Anu
Levonen Jyrki
Liikanen Arto
Luhtanen Anu
Markkanen Jarmo
Mettovaara Reija
Mäkelä Katja
Natunen Kimmo
Nurmela Hannu
Pernu Tytti
Saarelainen Satu
Savilahti Minna
Sjökvist Peter

Yleinen Lehtimiesliitto ry

Alatalo Eliisa