Edustajisto

Ylin päätösvalta SAK:ssa on edustajistolla.

Edustajisto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä edustajistolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot.

Edustajisto linjaa järjestön toimintaa ja taloutta hyväksymällä tavoiteohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajisto päättää myös jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä muista asioista.

SAK:n edustajisto käsittelee kevätkokouksessaan hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista.

Järjestömme vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan edustajiston syyskokouksessa. Syyskokouksessa määrätään myös jäsenliitoilta kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika.

Edustajisto valitsee järjestömme hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi, sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja korkeintaan 15 yleisvarajäsentä. Edustajisto valitsee myös tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

Edustajistoon valitaan kaikista jäsenliitosta yksi varsinainen jäsen ja hänelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jos liitossa on yli tuhat jäsentä, saa liitto asettaa vielä yhden varsinaisen jäsenen ja kaksi varajäsentä kutakin alkavaa 10 000:ta jäsentä kohden.

Edustajiston jäsenet on valittava niin, että jäsenet noudattavat liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Edustajistossa on 129 varsinaista jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina, eli yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana.

Edustajiston kokoonpano 2016-2020

SAK:n edustajiston varsinaiset jäsenet vuosina 2016–2020.

Ann Selin, (PAM), puheenjohtaja
Helena Nieminen (JHL), varapuheenjohtaja
Rauno Lehtinen (Teollisuusliitto), varapuheenjohtaja

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Hemming Tom
Karjalainen Anu
Laaksonen Kai
Lehto Hannele (edustajiston päätös 24.5.2018)
Lipponen Kauko
Nystedt Caramia (edustajiston päätös 24.5.2018)
Pohjola Vesa
Viljasalo Päivi

Ilmailualan Unioni IAU ry

Hiltunen Reijo
Lahtinen Sirpa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Byman Mika
Iljin Harri
Ilomäki Pirjo
Lepinoja Markus
Lähdesmäki Kirsti
Mussalo Pirjo
Nieminen Helena
Nyrönen Jarmo
Paananen Eija
Piipponen Soile
Rannanpää Eija
Raunela Tommi
Ronkainen Tuula
Salminen Heidi (edustajiston päätös 23.11.2017)
Salo Kristiina
Syrjä Esko (edustajiston päätös 31.5.2017)
Takanen Juha
Talonpoika Kaija
Tyni Jaana
Väänänen Leena
Tiitinen Mika
Kämppi Jussi
Pirttiperä Jukka
Santamäki Antti

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Ahmadi Berhan
Buska Johanna
Gåpå Susanna (edustajiston päätös 23.11.2017)
Hakanen Nina (edustajiston päätös 31.5.2017)
Heikkinen Sini
Hoppendorff Esa
Isokoski Sauli
Jaatinen Seija
Jonkka Harri (edustajiston päätös 31.5.2017)
Kilpinen Lilli
Kokkola Jaana
Laakso Sirpa
Lindström Satu
Matero Riitta (edustajiston päätös 24.5.2018)
Missi Outi
Oksa Hannamari
Ruutinen Niina
Salminen Riikka
Saukko Päivikki
Selin Ann
Tiikkaja Timo
Tuomela Tiia
Vainio Harry
Vehmas Päivi
Viljanen Iida (edustajiston päätös 23.11.2017)

Paperiliitto ry

Aitonurmi Jouko
Hulkko Arto
Paajanen Jorma
Salminen Petri
Simula Juhani

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Lempinen Kari
Müller-Salonen Lena
Pellikka Jari
Sandberg Mirja

Rakennusliitto ry

Glad Hannu
Gren Janne (edustajiston päätös 25.11.2016)
Jääskeläinen Jari
Kotilainen Mikko (edustajiston päätös 25.11.2016)
Lahdenperä Harri
Laine Väinö
Leppälä Erkki
Mansikkamäki Titta
Moilanen Arto
Sirppiniemi Antti

Rautatievirkamiesliitto ry

Peltola Karri

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lähteenmäki Maarit (edustajiston päätös 23.11.2017)
Nieminen Janne
Ojanen Eija
Peltola Asko
Wassholm Anne

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni ry

Juhola Markus
Sihvola Pekka

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Purho Timo (edustajiston päätös 23.11.2017)
Rännäli-Lehto Tarja

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Kasper Mia
Vesterinen Aarne

Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL ry

Jokela Arto

Sähköalojen ammattiliitto ry

Arvola Markku (edustajiston päätös 31.5.2017)
Junnila Mika
Mäki-Maunus Jani
Putto Tuula
Räsänen Jari

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme

Ropponen Kalle
Jaako Sisko

Teollisuusliitto ry

Gunell Andreas
Kannisto Arto
Karivesi Tuula
Karppinen Juha
Karrikka Taina (edustajiston päätös 31.5.2017)
Koivisto Eveliina
Kontinen Reijo
Kurvinen Helena
Laakso Mikko
Lehti Jari
Lehtinen Rauno
Levonen Jyrki
Liikanen Arto
Lindblad Mika
Markkanen Jarmo
Myllärinen Tuomo
Naukkarinen Janne
Niininen Kari
Paananen Teijo
Palomäki Antero
Pasanen Soile
Pöllä Jani
Pörsti Pekka (edustajiston päätös 24.5.2018)
Saarinen Asko
Sjökvist Peter
Valtanen Pirkko
Vertanen Lasse
Vuorela Jukka

Veturimiesten liitto ry

Hirn Jaakko
Juusola Eveliina

Yleinen Lehtimiesliitto ry

Peltokangas Niko