Hallitus ja työvaliokunta

SAK:n toiminnasta vastaa hallitus.

SAK:n hallitukseen kuuluu 20 varsinaista jäsentä, mukaan lukien järjestön puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitus edustaa SAK:ta, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin.

Hallitus valmistelee ja esittelee edustajiston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa niiden tekemät päätökset.

Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation, päättää henkilöstöhallinnosta sekä valitsee työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunta valmistelee asioita SAK:n hallitukselle.

SAK:n edustajakokouksessa 7. kesäkuuta 2016 järjestölle valittiin uusi hallitus.

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, pj., SAK
2. Matti Huutola, vpj. SAK
3. Jaana Ylitalo, PAM
4. Risto Kalliorinne, PAM (edustajiston päätös 22.11.2018)
5. Päivi Niemi-Laine, JHL
6. Håkan Ekström, JHL
7. Teija Asara-Laaksonen, JHL
8. Riku Aalto, Teollisuusliitto
9. Turja Lehtonen, Teollisuusliitto
10. Matti Harjuniemi, Rakennusliitto
11. Toni Laiho, Teollisuusliitto (edustajiston päätös 21.11.2019)
12. Marko Piirainen, AKT
13. Petri Vanhala, Paperi
14. Jari Nilosaari, Teollisuusliitto
15. Veli-Matti Kuntonen, SEL
16. Sauli Väntti, Sähkö (edustajiston päätös 25.11.2016)
17. Heidi Nieminen, PAU
18. Simo Zitting, Merimies-Unioni
19. Karola Baran, Teme
20. Tero Palomäki, RAU (edustajiston päätös 31.5.2017)

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Kirsti Anttila, Teollisuusliitto
2. Riikka Vasama, Puu
3. Mia Suominen, PAM (edustajiston päätös 24.5.2018)
4. Jarkko Viitanen, PAM
5. Kristian Karrasch, JHL
6. Mari Keturi, JHL (edustajiston päätös 23.11.2017)
7. Riitta Rautiainen, JHL (edustajiston päätös 22.11.2018)
8. Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
9. Ville-Petteri Risberg, Teollisuusliitto
10. Kimmo Palonen, Rakennusliitto (edustajiston päätös 21.11.2019)
11. Merja Rinne, Teollisuusliitto (edustajiston päätös 21.11.2019)
12. Pekka Lehtonen, AKT (edustajiston päätös 22.11.2018)
13. Juhani Siira, Paperi
14. Pekka Juusola, Teollisuusliitto
15. Pekka Närhinen, SEL
16. Hannu Luukkonen, Sähkö (edustajiston päätös 25.11.2016)
17. Esko Hietaniemi, PAU
18. Kenneth Bondas, Merimies-Unioni
19. Maria Lappalainen, Teme
20. Jaakko Hirn, RAU (edustajiston päätös 31.5.2017)

Yleisvarajäsenet

Juhani Haapasaari, IAU
Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto
Jarmo Saarela, SHU
Kari Vähäuski, RAU
Jyrki Surkka, JHL/yhteisöjäsenet (edustajiston päätös 24.5.2018)
Hannu Siltala, Teollisuusliitto
Harri Pasanen, AKT
Sami Laakso, Paperiliitto (edustajiston päätös 31.5.2017)
Jyrki Alapartanen, Teollisuusliitto
Henri Lindholm, SEL
Timo Korpijärvi, Teollisuusliitto
Jyrki Konola, PAM
Arto Jokela, SSSL (edustajiston päätös 22.11.2018)
Eliisa Alatalo, YLL

Muut kokouksiin osallistujat

Edustajiston puheenjohtajalla Annika Rönni-Sällisellä (PAM) sekä varapuheenjohtajilla Helena Niemisellä (JHL) ja Rauno Lehtisellä (Teollisuusliitto) on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan seuraajiksi myös liitojen yhteisöjäsenliittojen edustajat sekä Kaupanalan esimiesliiton KEY:n edustaja.

Työvaliokunta

Työvaliokunta on hallituksen välittömin apuelin. Se valmistelee SAK:n strategisiin linjauksiin liittyviä asioita, käsittelee ajankohtaisia edunvalvonnallisia linjauksia, käsittelee ja päättää SAK:n henkilöstön työsuhde-etuja koskevat asiat ja valmistelee muita hallituksen kokouksen asioita.

SAK:n työvaliokunta 2016–2020

Varsinaiset jäsenet

Jarkko Eloranta, SAK
Matti Huutola, SAK
Riku Aalto, Teollisuusliitto
Matti Harjuniemi, Rakennus
Päivi Niemi-Laine, JHL
Marko Piirainen, AKT
Annika Rönni-Sällinen, PAM

Henkilökohtaiset varajäsenet

Petri Vanhala, Paperiliitto
Veli-Matti Kuntonen, SEL
Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
Jari Nilosaari, Teollisuusliitto
Håkan Ekström, JHL
Heidi Nieminen, PAU
Jaana Ylitalo, PAM

Sihteerinä toimii Kirsi Sainio, SAK.