Hallitus ja työvaliokunta

SAK:n toiminnasta vastaa hallitus.

SAK:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 18 jäsentä, heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä 11 yleisvarajäsentä.

Hallitus edustaa SAK:ta, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin.

Hallitus valmistelee ja esittelee edustajiston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa niiden tekemät päätökset.

Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation, päättää henkilöstöhallinnosta sekä valitsee työvaliokunnan jäsenet. Työvaliokunta valmistelee asioita SAK:n hallitukselle.

SAK:n edustajiston kokouksessa 25. elokuuta 2020 järjestölle valittiin uusi hallitus.

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, pj., SAK
2. Katja Syvärinen, varapj., SAK
3. Riku Aalto, Teollisuusliitto
4. Teija Asara-LaaksonenJHL
5. Karola Baran, Teme
6. Håkan Ekström, JHL
7. Matti Harjuniemi, Rakennusliitto
8. Risto Kalliorinne, PAM
9. Veli-Matti Kuntonen, SEL
10. Turja Lehtonen, Teollisuusliitto
11. Päivi Niemi-Laine, JHL
12. Heidi Nieminen, PAU
13. Jari Nilosaari, Teollisuusliitto
14. Tero Palomäki, RAU
15. Ismo Kokko, AKT
16. Petri Vanhala, Paperiliitto
17. Sauli Väntti, Sähköliitto
18. Jaana Ylitalo, PAM
19. Kenneth Bondas, SMU

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Jyrki Konola, PAM
2. Vesa Kotaviita, Teollisuusliitto
3. Jyrki Virtanen, Teollisuusliitto
4. Riitta Rautiainen, JHL
5. Joona Mielonen, Teme
6. Mari Keturi, JHL
7. Kimmo Palonen, Rakennusliitto
8. Jarkko Viitanen, PAM
9. Pekka Närhinen, SEL
10. Ville-Petteri Risberg, Teollisuusliitto
11. Kristian Karrasch
12. Jussi Saariketo, PAU
13. Tomi Laiho, Teollisuusliitto
14. Irma Wiita, RAU
15. Pekka Lehtonen, AKT
16. Juhani Siira, Paperiliitto
17. Hannu Luukkonen, Sähköliitto
18. Ismo Kokko, PAM
19. Sannaleena Kallio, SMU

Yleisvarajäsenet

Heidi Lehikoinen, PAM
Ulla Hopponen, Teollisuusliitto
Antti Santamäki, Vankilavirkailijan liitto/JHL
Harri Pasanen, AKT
Sami Laakso, Paperiliitto
Henri Lindholm, SEL
Juhani Haapasaari, IAU
Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto
Teemu Ramstedt, Suomen Huippu-urheilijat
Arto Jokela, SSSL
Antti Kettunen, YLL

Muut kokouksiin osallistujat

Edustajiston puheenjohtajalla Annika Rönni-Sällisellä (PAM) sekä varapuheenjohtajilla Mika Bymanilla (JHL) ja Jarmo Markkasella (Teollisuusliitto) on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan seuraajiksi myös liitojen yhteisöjäsenliittojen edustajat sekä Kaupanalan esimiesliiton KEY:n edustaja.

Työvaliokunta

Hallituksen valitsema työvaliokunta valmistelee SAK:n strategisiin linjauksiin liittyviä asioita, käsittelee ajankohtaisia edunvalvonnallisia linjauksia, käsittelee ja päättää SAK:n henkilöstön työsuhde-etuja koskevat asiat ja valmistelee muita hallituksen kokouksen asioita.

SAK:n työvaliokunta 2020–2024

Varsinaiset jäsenet

1. Jarkko Eloranta, SAK
2. Katja Syvärinen, SAK
3. Riku Aalto, Teollisuusliitto
4. Matti Harjuniemi, Rakennus
5. Päivi Niemi-Laine, JHL
6. Pekka Lehtonen, AKT
7. Annika Rönni-Sällinen, PAM

Henkilökohtaiset varajäsenet

1. Sauli Väntti, Sähköliitto
2. Veli-Matti Kuntonen, SEL
3. Jari Nilosaari, Teollisuusliitto
4. Petri Vanhala, Paperiliitto
5. Håkan Ekström, JHL
6. Heidi Nieminen, PAU
7. Jaana Ylitalo, PAM

Sihteerinä toimii Kirsi Sainio, SAK.