Yleissitovuudesta luopuminen olisi tappio sekä työntekijöille että yrityksille

Työehtosopimusten yleissitovuus takaa työntekijöiden minimiehdot työelämässä, muistuttaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
18.03.2019 08:55 Pirjo Pajunen
Työelämän laatuun kannattaa panostaa, se parantaa myös tuottavuutta. Kuva Gorilla.

Keskuskauppakamari esittää lakimuutosta, jolla yleissitovuus voitaisiin yrityksessä ohittaa, jos näin paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välillä sovittaisiin. SAK ei pidä Keskuskauppakamarin esitystä järkevänä sen paremmin yritysten kuin työntekijöiden kannalta.

– Työehtojen tason, palkan, lomien ja työaikojen turvaaminen ja ylläpitäminen on kaikkien osapuolten etu, Eloranta korostaa.

Jarkko Eloranta.

Yleissitovuus estää työehtokilpailun yritysten välillä. Nyt Keskuskauppakamari avaisi tien työehtokilpajuoksulle kohti pohjaa. Esitetyn muutoksen perusteella tuntipalkaksi voitaisiin sopia vaikkapa kaksi euroa tunnissa.

– Millaisen palkan ja työehdot saa neuvoteltua itselleen esimerkiksi siivoja, varastotyöntekijä tai lähihoitaja, jos työnantaja ei kuulu työnantajaliittoon eikä halua noudattaa työehtosopimusta?

Ennustettava ja vakaa toimintaympäristö on yritysten etu ja työehdot ovat osa toimintaympäristöä.

– Jos työehtojen taso voi olla mitä tahansa, muuttuu yritysten kilpailuasetelma vaikeaksi. Ja erityisen vaikeaksi se muuttuu niillä yrityksillä, jotka haluavat pitää henkilöstöstään ja heidän työehdoistaan hyvää huolta.

Elorannan mukaan esitys suosii huonoa henkilöstöpolitiikkaa tekeviä yrityksiä. Hän pitää kummallisena, että Keskuskauppakamari haluaa toimia näin.

Suomessa tekee työtä kymmeniä tuhansia ulkomaisia lähetettyjä työntekijöitä. Esitys romuttaisi täysin heidän työehtojensa tason, ja samalla romuttuisivat suomalaisten yritysten mahdollisuudet kilpailla lähetettyä työvoimaa käyttävien yritysten kanssa.

– Suomessa pitää työtä tehdä suomalaisilla työehdoilla, mutta Keskuskauppakamarin esityksen toteutuessa tämä ei enää olisi mahdollista. Tämä olisi monille suomalaisille yrityksille ja yrittäjille kuolinisku.

Keskuskauppakamari teki esityksensä lähellä vaaleja ja näin ollen puolueet joutunevat ottamaan kantaa asiaan. SAK:n järjestämässä vaalipaneelissa marraskuussa kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kannattivat yleissitovuuden säilyttämistä. Äänestäjillä ja erityisesti palkansaajaäänestäjillä on hyvä olla tiedossa huhtikuun puoleen väliin mennessä, mitkä puolueet puolustavat työehtoja ja mitkä niitä haluavat romuttaa.

SAK katsoo, että työelämän laadun kehittäminen parantaa myös työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.