Työsopimuslain täsmentäminen vesittymässä – SAK: Hallituksen korjattava esitystään

Hallitusohjelmassa on sovittu työsopimuksen käsitteen täsmentämisestä työsopimuslaissa.  Tavoitteena on estää työsuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseen perustuvaksi työksi ja vähentää näin työelämän turvattomuutta. SAK:n lakimiehen Paula Ilveskiven mukaan hallituksen esitysluonnos ei täytä sille asetettuja tavoitteita. 
21.06.2022 10:27
SAK
Kuva iStock.

Tarve työsopimuksen käsitteen täsmentämiseen kumpuaa yritysten lisääntyneistä pyrkimyksistä murtaa työntekijöiden suojaa ja väistää työnantajavelvoitteita. Työtä halutaan teettää työsuhteen sijaan erilaisiin toimeksianto- ja kumppanuussopimuksiin perustuvin järjestelyin. 

SAK ei ole tyytyväinen lausuntokierroksella olleeseen hallituksen esitysluonnokseen.

– Esitys ei vastaa hallitusohjelman tavoitetta. Sen sijaan, että olisi täsmennetty työsopimuksen käsitettä vastaamaan muuttunutta työelämää ja työn teettämisen muotoja, esitys painottuu yrittäjyyttä perustelevien tunnusmerkistöjen käsittelyyn. Nykymuodossaan esitys voi jopa heikentää työn tekijöiden asemaa, Paula Ilveskivi sanoo. 

Paula Ilveskivi.

SAK:n mielestä lainvalmistelua on jatkettava ja ehdotettu säännös on muotoiltava vastaamaan paremmin hallitusohjelman toimeksiantoa. Myös lakimuutoksen perustelutekstien tulee vastata työryhmän toimeksiantoa. 

– Työsuhteen perustunnusmerkistön ja kokonaisharkinnan välinen suhde tulee täsmentää siten, että säännöksestä ilmenee kokonaisharkinnan toissijaisuus suhteessa työsopimuksen perustunnusmerkistöön. Lisäksi tulee korostaa työn tekemisen ehtoja ja työn tekijän tosiasiallisia työn tekemisen olosuhteita ja asemaa suhteessa työn teettäjään. 

Ilveskivi tähdentää, että lakimuutoksen perusteluissa tulee painottaa työsopimuksen ja siten työsuhteen kannalta merkittäviä seikkoja yrittäjyyden kriteerien sijaan. 

– Olisi myös suotavaa, että perusteluissa huomioitaisiin työntekijöiden suojelun periaate.  

Tutustu SAK:n ja STTK:n yhteiseen lausuntoon. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.