Työryhmä suosittelee kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmän yhdistämistä

Laajapohjainen työryhmä suosittelee erillisten eläkejärjestelmien yhdistämistä. Hyötynä olisi järjestelmään kohdistuvien riskien jakaminen yhdessä. Riskejä ovat muun muassa työllisyydessä tai keskimääräisessä eliniässä tapahtuvat merkittävät muutokset.
19.02.2019 14:38
SAK
Yhdistäminen ei vaikuttaisi eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuksiin. Kuva Gorilla.

Yhdistäminen yksinkertaistaisi eläkejärjestelmää, kun kaikki työntekijät vakuutettaisiin samassa järjestelmässä.

– Ei olisi enää väliä, työskenteleekö yksityisen vai julkisen työnantajan palveluksessa. Kaikilla työntekijöillä olisi yhdenmukaiset säännöt ja eläkemaksut määräytyisivät samoin perustein, sanoo SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari. Hän edusti SAK:ta työryhmässä.

Näätsaaren mukaan yhdistämistä puoltaa myös se, että erilliset eläkejärjestelmät voivat muodostua ongelmaksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä tapahtuvissa organisaatiomuutoksissa, kuten kaavaillussa sote-uudistuksessa.

Jos eläkejärjestelmät päätetään yhdistää, kuntatyöntekijät vakuutettaisiin julkisten alojen eläkelain sijasta työntekijän (TyEL) eläkelain mukaisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä luovutti tänään tiistaina raporttinsa ministereille, mutta jatkotyö jää seuraavalle hallitukselle. Työryhmän arvio on, että eläkejärjestelmät on mahdollista yhdistää aikaisintaan vuonna 2027.

– Jatkoselvittämistä ja valmistelua tarvitaan vielä paljon ennen kuin näin suuri muutos voidaan toteuttaa, Sinikka Näätsaari huomauttaa.

Eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raportti. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.