Työnhakijan velvollisuudet kiristyvät toukokuun alusta – uudesta työvoimapalvelumallista puuttuu yksilöllinen joustavuus

Pohjoismaiseksi työvoimapalvelumalliksi nimetty uudistus lisää työttömien työnhakijoiden velvollisuuksia hakea työtä. Samalla työttömille luvataan parempaa palvelua ja nopeampaa työllistymistä.
19.04.2022 08:30 Updated 06.05.2022 09:08
SAK
Tapaamiset TE-toimistossa tai kunnan virkailijan kanssa järjestetään ainakin aluksi kasvokkain. Kuva Patrik Lindström.

Työvoimapalvelumallin tavoitteena on nopeuttaa työttömäksi jääneen työllistymistä uuteen työhön. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä työttömien henkilökohtaista palvelua, mutta myös velvollisuudella hakea vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.  

Uudessa mallissa työttömyysturvan karenssit eli työttömyysturvan menettäminen määräajaksi lievenee nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi ensimmäisestä sovitusta tapaamisesta pois jäämisestä tai tahattomasta työnhaun virheestä seuraa jatkossa vain muistutus. 

SAK on jo pitkään vaatinut kohtuuttomien sanktioiden lieventämistä ja työnhaun tukemista palveluiden avulla. Pidämmekin tältä osin uudistusta myönteisenä. 

Vaikka mallin nimessä on pohjoismainen, se ei tarkoita, että malli olisi kopio Ruotsista tai esimerkiksi Tanskasta. Nimi viittaa enemmän siihen, että työttömien palveluihin käytetään muissa pohjoismaissa selvästi enemmän resursseja kuin Suomessa, työvoimapolitiikka on aktiivisempaa ja työllisyysaste Suomea korkeampi. Hallitus haluaa nyt edetä tähän suuntaan Suomessakin.

Työvoimapalvelumalli on rakennettu työ- ja elinkeinoministeriössä. SAK on kritisoinut mallia monimutkaisuudesta ja liian yksityiskohtaisesta sääntelystä. Vaikka työttömiä tavataan jatkossa aiempaa enemmän, yksilöllisesti räätälöidyt palvelut eivät yksityiskohtaisen sääntelyn takia välttämättä toteudu. 

Työnhakua kiritetään tiheillä tapaamisilla

Hallitus lisää osana uutta mallia työvoimapalvelujen resursseja. Reipasta henkilöresurssien lisäystä myös tarvitaan, sillä uuden mallin myötä jokaista työtöntä on tarkoitus tavata säännöllisesti. Työnhaun alkuvaiheessa tapaamisia on kahden viikon välein. 

Hallitus perustelee tiheitä tapaamisia sillä, että tutkimusten mukaan työnhakijoiden säännöllinen kohtaaminen, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät työttömyysjaksoja.

Toistaiseksi on epäselvää, riittävätkö hallituksen lupaamat 70 miljoonan euron lisäresurssit takaamaan laadukkaat palvelut. Summalla voidaan palkata noin 1 200 uutta virkailijaa. 

SAK on painottanut, että pelkkä tapaamisten suuri määrä ei riitä vaan tärkeämpää on tapaamisten laatu ja se, että niistä on aidosti hyötyä työnhakijalle. Tämä edellyttäisi joustavia, työttömien yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluja. 

Uuden työvoimapalvelumallin lasketaan kasvattavan työllisyyttä noin 9 500–10 000 henkilöllä. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan työllisyysvaikutukset syntyvät täysimääräisesti vuodesta 2025 alkaen.

Näin uusi työvoimapalvelumalli toimii

  • Alkuhaastattelu tehdään viiden päivän kuluttua työnhaun alkamisesta. Tapaamisessa TE-toimiston tai kuntakokeilussa mukana olevan kunnan virkailijan kanssa kartoitetaan työttömän palveluntarve ja tehdään työllistymissuunnitelma.
  • Työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan virkailijan kahden viikon välein työnhaun ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Nämä työnhakukeskustelut toteutetaan ainakin aluksi paikan päällä kasvokkain.
  • Työnhakijan pitää hakea pääsääntöisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tästä voidaan poiketa tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa. Lisäksi työnhausta on raportoiva pääsääntöisesti verkkopalvelun kautta. 
  • Työnhakuvelvollisuus koskee myös soviteltua päivärahaa saavia osa-aikatyötä ja vaihtelevaa työaikaa (nollatuntisopimukset) tekeviä sekä lomautettuja, kun lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme kuukautta. Osa-aikatyöntekijöiden on haettava yhtä työpaikkaa kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. 
  • TE-toimisto tai kunta voi tehdä työttömälle velvoittavia työtarjouksia, jos työnhaku on kestänyt tuloksettomasti kuusi kuukautta. Velvoittavat työtarjoukset lasketaan osaksi työttömän velvollisuutta hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa.
  • Työttömyysturvan karenssit kevenevät nykyisestä. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa työttömälle muistutus. Toisesta laiminlyönnistä vuoden sisällä menettää työttömyysetuuden viideksi päiväksi ja kolmannesta kymmeneksi päiväksi. Neljännen laiminlyönnin jälkeen työttömyysetuutta voi saada vasta 12 viikon työssä, yrittäjänä, työllistymistä edistävissä palveluissa tai opinnoissa olon jälkeen.

Lue myös Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista.

Korjattu 28.4 klo 9.15: Osa-aikatyöntekijöiden ja lomautettujen on haettava kolmea työpaikkaa kuukaudessa on korjattu muotoon osa-aikatyöntekijöiden on haettava yhtä työpaikkaa kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.