Näin kokoomus leikkaisi työttömyysturvaa: Alle 700 euroa kuukaudessa käteen yhdeksän kuukauden työttömyyden jälkeen

Entistä useampi työtön putoaa alle 700 euron kuukausituloille, jos kokoomuksen esitys työttömyysturvan lyhentämisestä ja porrastamisesta toteutuu.  
19.12.2022 15:00
SAK
SAK:laisen työttömän keskimääräinen työttömyyspäiväraha on 1440 euroa kuukaudessa. Kuva iStock.

Kokoomus ehdottaa vaihtoehtobudjetissaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä 200 päivään eli hieman yli yhdeksään kuukauteen. Jos työttömyys pitkittyy, työtön saisi tämän jälkeen toimeentulonsa turvaamiseen työmarkkinatukea, joka on ensi vuonna 800 euroa bruttona kuukaudessa ja verojen jälkeen 684 euroa. 

SAK:laisen työttömän keskimääräinen ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on noin 1440 euroa kuukaudessa. Käteen siitä jää verojen jälkeen 1156 euroa. Osalla SAK:laisista päiväraha on tätäkin pienempi. 

Reilu tuhat euroa kuukaudessa ei tue mielikuvaa ansioturvalla niin leveästi elävistä työttömistä, että töiden hakeminen ei kiinnosta. 

Kokoomuksen esittämässä mallissa työttömyyden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ansiopäiväraha olisi hivenen nykyistä suurempi. Sen jälkeen iskisi leikkuri, joka laskisi tulot noin tuhanteen euroon ja reilun puolen vuoden jälkeen 948 euroon kuukaudessa. Noin yhdeksän kuukauden työttömyyden kohdalla työtön tipahtaisi työmarkkinatuelle.   

Kuva SAK.

Kokoomus ei ole esityksineen yksin. Samantyyppistä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamista on ensi vaalikauden tavoitteissaan esittänyt myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Valtiovarainministeriö puolestaan esittää tuoreessa virkamiespuheenvuorossaan työttömyysturvan enimmäiskeston porrastamista työssäolon mukaan, mikä leikkaisi ansioturvaa. 

Leikkauksia esittävät perustelevat ansioturvan heikennyksiä työhön kannustamisella ja tarpeella vahvistaa julkista taloutta sosiaaliturvamenoja leikkaamalla. Leikkauksista puhutaan usein rakenteellisina uudistuksina. 

SAK ei perusteluja niele, vaan pitää kokoomuksen esitystä julmana erityisesti kaikkein heikommassa asemassa oleville, pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville.

Työttömyyden pitkittymisen taustalta löytyy usein terveyteen tai osaamiseen liittyviä pulmia eikä raju toimeentulon leikkaaminen poista näitä ongelmia. Sen sijaan ihmiset joutuvat taloudellisesti entistä ahtaammalle ja turvautumaan muuhun sosiaaliturvaan. Pahimmillaan he syrjäytyvät työmarkkinoilta lopullisesti.

Työttömyysturvan leikkaamisen sijaan SAK:n mielestä työttömiä on tuettava nykyistä paremmin työn haussa ja heidän työ- ja toimintakykynsä on kartoitettava, jos työttömyys näyttää pitkittyvän. Työttömät tarvitsevat myös joustavia mahdollisuuksia päivittää ammattitaitoaan tai hankkia uusi ammatti.

Lue lisää SAK:n näkemyksistä ensi vaalikauden tavoitteistamme: Työnhakijoiden palvelut ja sosiaaliturvan kehittäminen. 
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.