Työkykyyn investointi on hyvä sijoitus

Työkyvyttömyydestä johtuvat kustannukset ovat tasaisessa laskussa. Tämä selviää nyt seitsemättä kertaa julkaistusta Tekemättömän työn vuosikatsauksesta. SAK haluaa, että työntekijöiden jaksamiseen panostamisesta kertyneet säästöt hyödyttävät yrityksissä koko henkilöstöä.
26.10.2017 14:43
SAK
Kuvaaja: SAK

Tekemättömän työn vuosikatsaus-raportin tulokset osoittavat, että hyvällä työkykyjohtamisella on selvä vaikutus.

- Hyvällä työkykyjohtamisella pystyy todistetusti vähentämään sairaspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä ja sairaslomia, SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring sanoo.

Työkykyjohtamisella tarkoitetaan johtamista joka ottaa huomioon työkykyyn liittyvät kysymykset ja tiedostaa siihen liittyvät ongelmakohdat.

Seitsemättä kertaa toteutettu vuosikatsaus todistaa pidemmän ajan positiivisesta kehityssuunnasta. Vuosien 2008 ja 2016 välillä tekemättömän työn kustannukset eli sairauspoissaolot ja työkyvyttömyysmaksut ovat laskeneet yrityksissä keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä palkkasummaan suhteutettuna. Suunta on ollut tasaisesti alaspäin.

Riihikuivassa rahassa tämä tarkoittaa noin 22 miljoonan euron säästöä tutkimukseen tänä vuonna osallistuneissa yrityksissä.

- Olisi vähintäänkin kohtuullista, että positiivinen tulos näkyisi myös työntekijöiden taskuissa eikä pelkästään omistajien – ja joissain yrityksissä näkyykin, Haring jatkaa.  

Työterveyshuolto avainasemassa

Haring painottaa, että hyviä tuloksia on saavutettu yrityksissä joissa on työntekijät ja työnantajat ovat löytäneet yhteisen sävelen.

- Keskeisiä tekijöitä ovat hyvä ja toimiva työterveyshuolto sekä satsaukset ennaltaehkäisevään toimintaan. Koko kuvaa ei näe tuijottamalla pelkästään sairauslomapäivien määrää. Pitää puuttua ongelmiin sairauslomien takana. Sairauslomat ovat oire tai mittari, joka kertoo olemassa olevasta ongelmasta, Haring toteaa.    

Haring painottaa, että työterveyshuolto on parhaimmillaan ”riippumaton asiantuntija joka näkyy työpaikoilla ja tuntee työpaikan”.

Tekemättömän työn vuosikatsauksen tekivät yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Terveystalo, Työterveyslaitos, tilintarkastusyhtiö PwC sekä eläkevakuuttajat Elo, Etera, Ilmarinen, Keva, Varma ja Veritas sekä vahinkovakuutusyhtiö If.  Tutkimuksessa tarkasteltiin 55 yrityksen tilannetta. 

Lue lisää - Tekemättömän työn vuosikatsaus

Johannes Waris

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.