Selvityshenkilöiden ehdotus pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työkykyohjelmasta tärkeä

SAK pitää tärkeänä, että pitkäaikaistyöttömien työkyvystä ja kuntoutustarpeesta huolehditaan ja osatyökykyisten työllistymistä edistetään.
15.11.2018 13:12
SAK
Kuva: Marjaana Malkamäki / SAK

Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär luovuttivat torstaina sosiaali- ja terveysministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle raportin, jossa selvitetään osatyökykyisten reittejä työllisyyteen muun muassa etuuksien, palvelujen ja tukitoimien kautta.

Oivon ja Kerätären raportin kohteena ovat vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät. Raportti on osa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta (OTE).

Selvityshenkilöt ehdottavat hallinnonalat ylittävän ja useammille hallituskausille ulottuvan työkykyohjelman perustamista. Ohjelman tarkoituksena olisi "vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työelämäosallisuuden lisääminen ja heidän tarvitsemiensa palveluiden ja etuuksien varmistaminen."

Raportti korostaa palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen merkitystä. Selvityshenkilöt toteavat työttömien olevan muun muassa sairaampia kuin työssäkäyvät, mutta siitä huolimatta käyttävän terveyspalveluita vähemmän.

Alli Tiensuu

SAK:n työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu huomauttaa, että jos terveysongelmia ei tunnisteta eikä hoideta, voivat ihmiset ohjautua väärien palveluiden ja etuuksien piiriin.

– Osatyökykyisten työllisyyden edistämisen lääkkeeksi tarvitaan työkykyongelmien tunnistamista sekä yksilöllisiä ja vaikuttavia monialaisia tukipalveluita. SAK on korostanut näiden palveluiden merkitystä koko sen ajan, kun maakuntauudistukseen liittyviä kasvupalveluita on valmisteltu, Tiensuu toteaa.

Työvoimapalvelut on maakuntauudistuksen yhteydessä määrä siirtää osaksi kasvupalveluita. SAK pitää tärkeänä, että uudistuksessa saadaan työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut pelaamaan yhteen ja niille turvataan riittävät resurssit.

Selvityshenkilöiden tekemät ehdotukset ovat hyvin samansuuntaisia kuin kuntoutuksen uudistuskomitean vuosi sitten antamat suositukset. SAK oli mukana STM:n komitean työssä ja pitää sen sisältämien suositusten käyttöönottoa tarpeellisena.

– Oivon ja Kerätären raportissa ja kuntoutuksen uudistuskomiteassa on esitetty monia hyviä uudistusehdotuksia. Ne on tärkeä saada myös käytäntöön, asiantuntija Alli Tiensuu tähdentää.

Tuija Oivon ja Raija Kerätären raportti Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.