TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille 

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. 
17.12.2020 10:53 Pirjo Pajunen
Kuva iStock.

Toimialahankkeilla edistetään vuoropuhelua ja yhteistyötä niin toimiala- kuin työpaikkatasolla, ja kehitetään samanaikaisesti sekä tuottavuutta että työhyvinvointia johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Vuonna 2020 järjestetyssä kahdessa toimialahankehaussa rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle, joilla tuetaan erityisesti työpaikkojen selviytymistä ja nousua koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista. Yhteensä tukea hankkeille myönnettiin 581 571 euroa.

– Hankkeissa korostuu toiminta- ja työtapojen kehittäminen ja uudistaminen koko työyhteisön voimin sekä se, miten koronakriisi on entisestään korostanut tarvetta uusille innovaatioille ja joustavuudelle. Nämä kaikki palvelevat TYÖ2030-ohjelman tavoitteita eli parempaa työhyvinvointia, jatkuvaa oppimista ja luottamusta työelämän eri toimijoiden kesken. Nämä kaikki vaikuttavat taas olennaisesti toimialojen työllisyyteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, sanoo toimialahankehaun arviointityöryhmän puheenjohtaja, tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta. 

Toimialahankkeilla vauhditetaan uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa. Tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää niin toimialojen sisällä työpaikoilla kuin myös laajemmin eri toimialojen välillä.

– Työmarkkinajärjestöjen on oltava mukana murroksessa haistelemassa uusia tuulia ja herättelemässä nukkuvia työpaikkoja pohtimaan uusia työelämäinnovaatioita ja digitalisaatiota hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Eri aloilta saaduista hyvistä kokemuksista on otettava oppia ja uudistettava myös omia ajatusmalleja ja toimintatapoja. On oltava myös uskallusta digiloikkaan, jos se on vielä tekemättä, kirjoittavat EK:ta edustavan Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara sekä SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila TYÖ2030-blogissa.

Vuonna 2021 järjestetään kaksi toimialahankehakua, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Rahoitusta saaneet toimialahankkeet löydät täältä.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.