Sopimusyhteiskunta perustuu työmarkkinaosapuolten tasaveroiseen neuvotteluun ja sopimiseen

24.11.2007 13:11
SAK
Valtuusto kokoontui Kiljavan opiston palloiluhallissa.

SAK:n valtuuston päätöslausuma

SAK ei hyväksy lakko-oikeuden rajoittamista lainsäädännöllisin toimenpitein. Sopimusyhteiskunnan toimintaperiaatteisiin ei kuulu, että työmarkkinoiden toimintaa ohjataan viime kädessä ns. pakkosovittelun avulla. Myös parhaillaan käynnissä oleva työehtosopimuskierros osoittaa, että sopimusjärjestelmä toimii. Neuvotellen, sovitellen ja sopien voidaan päästä tuloksiin. Työmarkkinoiden sopimustoiminnan kehittäminen on selkeästi työmarkkinajärjestöjen asia. Palkansaajajärjestöjen tulee keskenään täsmentää voimassa olevia työtaisteluohjeita myös suojelutyön pelisääntöjen osalta.

Maan hallituksen on toimittava siten, että kannattava, kilpailukykyinen ja ympäristön kannalta kestävä yritystoiminta jatkuu Suomessa. Metsäteollisuuden kannattavia tuotantolaitoksia koskevat lopettamispäätökset on jäädytettävä, kunnes muut toimintaedellytykset, kuten puun saatavuuden ja lopputuotteen hintakehitys on selkiytynyt. Valtion edustajana yritysten hallinnoissa toimivien henkilöiden tulee käyttää aktiivista ja määrätietoista ohjausta. Yritysten on osoitettava vastuullisuutta myös työntekijöitä kohtaan.

Tuottavuutta ja tuloksellisuutta voidaan parantaa kestävällä tavalla vain toimintatapoja, työoloja ja johtamista kehittämällä sekä henkilöstöä palkitsemalla. Esimerkiksi valtion tuottavuusohjelmaa on tähän mennessä viety eteenpäin henkilöstön näkökannat sivuuttaen työntekijöitä vähentämällä ja tehtäviä ulkoistamalla. Se ei ole hyväksyttävä toimintatapa. Tuottavuus- ja tuloksellisuusohjelmat tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Samalla on varmistettava, että kansalaisilla on saatavissa riittävät ja laadukkaat peruspalvelut.

Sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa SAK:n tavoitteena on erityisesti vahvistaa työntekijöiden ansioturvaa ja sen rahoituspohjan kestävyyttä. Muutosturvan ja työvoimapalvelujen parantaminen sekä työttömyysturvan epäkohtien korjaaminen lisäävät työnteon kannustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Pätkä- ja vuokratyöntekijöiden sekä muiden epävakaassa työsuhteessa työskentelevien toimeentulo- ja työsuhdeturvan parantamista on edelleen jatkettava.

Työvoiman liikkuvuudelle on luotava oikeudenmukaiset ja toimivat edellytykset lainsäädännöllisin ja verotuksellisin toimenpitein. Valtion tulee myös vaikuttaa asuntomarkkinoiden toimintaan siten, että työntekijöillä on saatavissa asuntoja kohtuullisin kustannuksin. Vaihtelevat tulkinnat esimerkiksi toisella paikkakunnalla väliaikaisesti työskentelevien tai asuvien työntekijöiden verotuksessa vaikeuttavat toimeentuloa ja hankaloittavat myös yritysten mahdollisuutta saada osaavaa työvoimaa.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.