SAK:n vaalitavoitteet keskittyvät turvalliseen ja laadukkaaseen työelämään

SAK:n tavoitteet seuraavalle eduskuntavaalikaudelle on julkaistu. SAK:n mielestä työelämän lainsäädäntöä tulee kehittää vastaamaan paremmin nykyistä työelämää.
07.09.2022 15:55
SAK
Kuva: Maskot Kuvatoimisto / Gorilla.

SAK:n tärkein tavoite on varmistaa, että työntekijän asema vahvistuu tulevalla vaalikaudella. Palkkojen ja työehtojen vähimmäistaso ja työntekijöiden suojelun periaate on turvattava kattavilla työ- ja virkaehtosopimuksilla ja laadukkaalla työlainsäädännöllä. Vain valtakunnalliset työehtosopimukset antavat yleissitovuuden kautta turvaa alan kaikille työntekijöille. Yleissitovuutta on vahvistettava työehtosopimusjärjestelmässä.

Ammattiliittoon kuuluvilla työntekijöillä on oltava oikeus valita edustajakseen työehtosopimuksessa sovittu luottamusmies kaikilla työpaikoilla.

– Nyt tämä ei toteudu kaikilla työpaikoilla, siksi lakia on muutettava, kertoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Tasavertaista paikallista sopimista voidaan kehittää työehtosopimusjärjestelmän puitteissa, mutta se vaatii työntekijöiden neuvotteluaseman vahvistamista.

SAK:n toinen päätavoite on, että seuraavalla vaalikaudella hoidetaan kuntoon myös niiden työntekijöiden asiat, jotka ovat heikossa työmarkkina-asemassa, kuten nuoret ja maahan muuttaneet työntekijät.

– Pari viime vuotta on osoittanut, ettei hyväksikäyttö työelämässä ole marginaali-ilmiö, vaan sitä tapahtuu silmiemme edessä. Esimerkiksi alipalkkausta ei ole säädetty rangaistavaksi, eivätkä muutkaan keinot puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön ole riittäviä. Uhrien asemaa ja toimivia oikeussuojakeinoja on kehitettävä ripeästi.

SAK haluaa viranomaisille ja ammattiliitoille lisää keinoja puuttua epäkohtiin. Esimerkiksi ammattiliitot tarvitsevat kanneoikeuden, jotta ne voivat nostaa kanteen työntekijän puolesta. Tämä on tärkeää silloin, kun uhri ei uskalla tai pysty itse toimimaan.

– Lainsäädännön on oltava uhrin puolella. Esimerkiksi vanhentumis- ja kanneajat ovat liian lyhyitä, koska työperäisen hyväksikäytön ja niihin liittyvien työaikariitojen selvittäminen on poikkeuksellisen vaikeaa ja pitkäkestoista, Eloranta muistuttaa.

Työttömyyden kohdatessa ihmiselle on luotava parhaat mahdolliset puitteet päästä takaisin työelämään. SAK haluaa TE-toimiston asiantuntijalle mahdollisuuden muokata työttömälle sellainen kokonaisuus, joka palvelee hakijaa parhaiten. Työnhakijalla täytyy myös olla mahdollisuus esimerkiksi opiskella työnhaun aikana ja saada palvelut yhdeltä luukulta.

– Myös ansiosidonnaiselle pääsemistä tulee helpottaa. Erityisesti matalapalkkaisilla aloilla työskennelleiden työttömien toimeentulo kaipaa parantamista.

Turvallinen työelämä on keskeistä kaikissa SAK:n tavoitteissa. Eloranta pitää tärkeänä päivittää työsuojelusäännöksiä henkisen jaksamisen ja kuormituksen hallinnan parantamiseksi sekä väkivallan uhan torjumiseksi työpaikoilla.

– On syntynyt myös uusia tarpeita. Ilmastoperäiset terveysriskit näkyvät jo monen työntekijän arjessa, mutta sään ääriolosuhteiden lisääntymistä ei ole huomioitu kovin hyvin nykyisissä työsuojelusäännöksissä. Tarvitaan tarkempaa sääntelyä muun muassa työn tauottamisesta ja helteeltä suojautumisesta.

Kaikki SAK:n vaalitavoitteet löytyvät osoitteesta www.vaalitavoitteet.fi.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.