Rekrytointiongelmat SAK:laisilla työpaikoilla

SAK:n luottamushenkilöpaneeli, marraskuu 2021

Työnantajan hyvä maine vähentää rekrytointiongelmia. Vaikeinta työntekijöitä on puolestaan palkata osa-aikaisiin työsuhteisiin.

Työnantajan maineella on selvä yhteys rekrytointiongelmiin. SAK:n kyselyssä niillä työpaikoilla, joilla on hyvä työnantajamaine, 59 prosenttia luottamushenkilöistä kertoo, että työpaikalla on ollut vaikeuksia uusien työntekijöiden palkkaamisessa. Työpaikoilla, joilla ei ole hyvää työnantajamainetta, luku on 86 prosenttia.

Vaikeinta työntekijöitä on palkata osa-aikaisiin työsuhteisiin. Niissä rekrytointiongelmiin on törmännyt kaksi kolmesta (70 %) luottamushenkilöstä. Kokoaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin palkattaessa rekrytointiongelmista ilmoittaa hieman yli puolet luottamushenkilöistä.

Lue myös tiedote aiheesta: Työnantajan hyvä maine vähentää rekrytointiongelmia