SAK:n hallitus: Muuttuvan työelämän haasteet kiitettävästi hallituksen asialistalla

SAK:n hallitus kiittelee maan hallituksen linjaa ottaa vakavasti työn pätkittymisen ja silppuuntumisen sekä alustatalouden haasteet. Työn muutos vaatii uudenlaista sääntelyä turvaamaan työtekijän perusoikeudet työhön, jolla tulee toimeen.
03.06.2019 11:40
SAK
Hallitusneuvottelut Säätytalolla. Kuva: Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

– Alustatyö ei ole yrittäjyyttä, jos se on vain tekninen keino siirtää osa riskeistä ja maksuista työntekijän maksettavaksi ilman korvausta. Näissä tapauksissa sopimussuhde on katsottava työsopimukseksi, ja hallitusohjelma on viemässä kehitystä nyt kestävämpään suuntaan. Se selkeyttää paitsi palkkaa ja työehtoja myös sosiaaliturvaa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Hallitusohjelmaan sisältyvä nollatuntisopimusten sääntelyn kehittäminen saa myös kiitosta SAK:n hallitukselta. Pyrkimys työajan vakiintumiseen parantaa työntekijän luottamusta omaan toimeentuloonsa ja tulevaisuuteensa. 

Myös sukupuolten välinen tasa-arvo näkyy hyvin hallitusohjelmassa.

– Samapalkkaisuusohjelmasta on vahva kirjaus. Palkka-avoimuutta aiotaan lisätä lainsäädännön keinoin ja raskaussyrjintää ehkäistään entistä paremmin. Perhevapaauudistuksen on oltava samansuuntainen, Eloranta korostaa.

SAK ja sen liitot ovat nostaneet aktiivimallin ongelmia esiin toistuvasti, ja SAK:n hallitus on tyytyväinen, ettei monin kohdin epäonnistunutta järjestelmää enää jatketa. 

– Henkilökohtaisen palvelun lisääminen on todettu myös muualla tehokkaaksi keinoksi saada ihmiset nopeasti takaisin työelämään.

Koulutus kaipaa nopeita toimia 

Työelämän muutos on asettanut koulutuksen avainasemaan; osaaminen on ehto työllistymiselle ja työssä pysymiselle. Hallituksen esittämä oppivelvollisuuden pidentäminen toiselle asteelle on toimiva pitkän aikavälin sijoitus. 

SAK:n hallitus muistuttaa, että aikuisten osaamisen kohottaminen on nopea ja täsmällinen keino saada tuloksia. Sen uudistaminen aiotaan tehdä huomioiden koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään. 

– Laaja-alainen valmistelu sinänsä hieno juttu ja tarpeellinen, mutta tässä ei ole aikaa odottaa useita vuosia laajapohjaisen valmistelun tuloksia, vaan myös nopeille toimille on tarvetta. 

Järjestöt tosimielellä työhön työllisyyden hyväksi – veropohjan kestävyys arveluttaa

SAK:n hallituksen mielestä on myönteistä, että maan hallitus kutsuu järjestöjä yhteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi ilman, että keinot tavoitteeseen pääsemiseksi olisi jo ennalta määrätty.

– Aikataulu ja tavoite ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta tosimielellä lähdetään työhön. Leikkaus- ja heikennyspolitiikalle on nyt haettava vaihtoehtoja ja osaamiseen ja palveluihin panostaminen on tarpeen, Eloranta sanoo. 

Hallitusohjelmassa on ennalta varauduttu mahdolliseen suhdannekäänteeseen ottamalla kehyssääntöön mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten ja ehdollistamalla julkisen talouden tavoitteet normaalille suhdannekehitykselle. Varautuminen suhdannekäänteisiin ennalta on viisas ratkaisu. 

– Hallitusohjelmaa voi kuitenkin moittia siitä, että kertaluontoiset menolisäykset huomioiden julkisia menoja kasvatetaan selvästi enemmän kuin veroja korotetaan. Korkeasuhdanteessa ei kannattaisi elvyttää, eli menolisäykset olisi nyt pitänyt malttaa kattaa vastaavilla veronkorotuksilla.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.