SAK:n Elorannan lääkkeet työllisyysasteen nostoon: työuria tuettava ja myös nuoria autettava jaksamaan työelämässä

SAK:n mielestä yhä useamman saaminen mukaan ja pitäminen työmarkkinoilla tarvitsee kannustavaa työllisyyspolitiikka, mutta erityisesti toimia työpaikoilla.
16.05.2019 10:38
SAK
Kuva: Patrik Lindström / SAK

–  Kun kerran työnantajapuoli on vahvasti sitoutunut 75 prosentin yli menevään työllisyysasteeseen, niin nyt olisi oivallinen paikka osoittaa sitoutumista todellisiin työllisyystoimiin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistutti puheessaan edustajistolle 16. toukokuuta.

Eloranta nosti esiin konkreettista keinoja. Esimerkiksi muutosturvan kehittäminen parantaisi työntekijän asemaa silloin kun työ on katkolla. 

– Vähintä, mitä pitää tehdä, on parantaa työnantajan maksamaa muutosturvaa. Sen kestoa on pidennettävä ja entistä lyhyemmällä työuralla sekä nykyistä pienemmistä yrityksistä on päästävä sen piiriin. Muutosturva on myös toteutettava koulutuksena.

Myös työ itsessään tarvitsee uudenlaista joustavuutta, jos halutaan pidentää työuria. Vaikka Suomessa esimerkiksi työajat ovat Euroopan joustavampia, niin joustot ovat usein vain työnantajien tarpeita tukevia. 

– Jaksamisen kannalta työajat ovat usein kriittinen tekijä. Sen vuoksi työntekijöiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa omiin työaikoihinsa – niin pituuteen kuin sijoitteluunkin – on vahvistettava.

Varsinkin ikääntyneiden mahdollisuuksia keventää työkuormaansa työuran loppupäässä tulisi Elorannan mielestä edistää ja erilaisia tukimuotoja olisi hyvä selvittää. Myös nuorten pitäminen työelämässä tarvitsisi SAK:n puheenjohtajan mukaan toimia. Varsinkin uupuminen ja mielenterveysongelmat vievät ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle. 

– Tilanne vaatii huomiota ja korjaavia toimenpiteitä. Työtä pitää voida mukauttaa ja järjestellä niin, että loppuunpalamisia ei nykyistä tahtia tapahdu ja myös niin että töihin paluu on mahdollista.

Sen sijaan pelkästään rankaisemiseen perustuva työllisyyspolitiikka on Elorannan mielestä katsottu ja huonoksi todettu. SAK vastusti ja vastustaa edelleen jo monen muunkin suulla tehottomaksi ja eriarvoistavaksi todettua aktiivimallia. 

– Aktiivimallin on aika mennä, Eloranta toteaa.

Lue Matti Huutolan puheesta SAK:n edustajistolle

Seuraa perjantaina 17. toukokuuta SAK:n edustajiston EU-vaalipaneelia suorana lähetyksenä

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.