SAK:n edustajakokous alkoi Tampereella

06.06.2011 10:29
SAK
Kokousvieraita Tampere-talon aulassa. Kuva: Petri Laitinen

Osassa liitoista nuoret ovat tulleet vahvasti mukaan

SAK:n 18. edustajakokous on alkanut Tampere-talossa. Kolmipäiväiseen kokoukseen saapuu 270 SAK:n jäsenliittojen edustajaa eri puolilta Suomea. Eniten edustajia on SAK:n suurimmalla liitolla JHL:llä: 53 edustajaa. Seuraavaksi suurimalla liitolla PAMilla on 49 edustajaa ja kolmanneksi suurimmalla Metalliliitolla 36. Pienimmillä liitoilla on vain yksi edustaja.

Alle 30-vuotiaita on edustajista 18 yhdeksästä eri liitosta. He muodostavat seitsemän prosenttia edustajista. Erityisen paljon nuoria edustajia on Rakennusliitolla: yli neljännes (27 %) kaikista rakennusliiton edustajista on alle kolmekymppisiä. Myös PAMilla on useita nuoria edustajia. Nuorin kokousedustaja on 22-vuotias rakennusliittolainen ja vanhin on 64-vuotias edustaja Teatteri- ja Mediatyöntekijöistä.

Miehiä on 63 prosenttia ja naisia 37 prosenttia kokousedustajista. Vaikka selvä enemmistö kaikista edustajista on miehiä, naisvaltaisilla liitoilla on myös naisenemmistöiset edustajaryhmät. JHL:llä naisia on 73 prosenttia ja PAMilla 69 prosenttia edustajista. Ainoastaan miesedustajista koostuvat ryhmät on Rautatieläisten liitolla ja Sähköliitolla, jos mukaan ei lasketa liittoja, joilla on vain yksi tai kaksi kokousedustajaa.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten edustajia eli kolmannes (34 %) työskentelee teollisuuden palveluksessa. Julkisella sektorilla (25 %) ja yksityisellä palvelusektorilla (24 %) työskentelee molemmissa neljännes edustajista.

Edustajat ovat kotoisin hyvin eri puolilta Suomea; heitä on 126 paikkakunnalta. Pohjoisin edustaja tulee Kilpisjärveltä asti. Eniten on helsinkiläisiä edustajia (32), toiseksi eniten vantaalaisia (14) ja kolmanneksi eniten jyväskyläläisiä (11). Maakunnista suurin edustajaryhmä on uusmaalaisilla ja toiseksi suurin pirkanmaalaisilla. Maahanmuuttajataustaisia edustajia on kolme.

Selkeä enemmistö edustajista työskentelee vakituisessa kokopäiväisessä työsuhteessa, mutta joukkoon mahtuu myös joitakin osa- ja määräaikaisia työntekijöitä (4 % molempia) sekä yksi itsensä työllistäjä. Vajaat kolme prosenttia ei ole työsuhteessa.

Suurin osa edustajista työskentelee isolla työpaikalla: noin puolet on töissä yli sadan henkilön työpaikalla. Alle kymmenen hengen työpaikalla työskentelee seitsemän prosenttia.

Lähes puolet edustajista toimii työpaikkansa pääluottamusmiehenä. Viidennes toimii luottamusmiehenä ja 15 prosenttia työsuojeluvaltuutettuna.

Edustajat työskentelevät 153 eri ammatissa ahtaajasta ympäristöneuvojaan. Eniten samoja ammattinimikkeitä löytyy PAMilaisista myyjistä sekä Rakennusliittoon tai JHL:ään kuuluvista kirvesmiehistä.

SAK:n edustajakokousta saapuu seuraamaan myös 24 kansainvälistä vierasta. Kokous on käynnissä 6.-8. kesäkuuta. Se pidetään joka viides vuosi, ja se on SAK:n korkein päättävä elin.

www.sak.fi/edustajakokous

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.