SAK ja PAM arvostelevat rankasti ELY-keskuksen siivousalapäätöstä

SAK ei hyväksy siivousalan työmarkkinoiden avaamista EU:n ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille. Tilastojen perusteella alalla ei ole työvoimapulaa. Sen sijaan siivousalan työolot ovat heikentyneet varsinkin pääkaupunkiseudulla, mikä näkyy muun muassa henkilöstön suurena vaihtuvuutena.
15.11.2012 08:09
SAK

Tilastoista piittaamatta Uudenmaan ELY-keskus on tänään saattanut voimaan alueellisen linjauksen, jossa luovutaan siivousalan saatavuusharkinnasta. Linjaus avaa käytännössä siivousalan työmarkkinat Uudellamaalla EU:n ulkopuolisista maista tuleville työntekijöille.

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen pitää Uudenmaan ELY-keskuksen toimintaa törkeänä. Päätös siivousalan saatavuusharkinnasta luopumisesta tehtiin hänen mukaansa salamyhkäisesti ja esitettiin työmarkkinajärjestöille ilmoitusasiana.

– Kuukausi sitten voimaan tulleen valtakunnallisen työlupalinjauksen mukaan ELY-keskusten alueellisten linjausten tukena on oltava kaikki mahdollinen tilastollinen tieto. Uudenmaan ELY-keskus on kuitenkin nyt antanut oman linjauksensa, vaikka yhdessä sovitut selvitykset työvoiman saatavuudesta ovat edelleen kesken eikä olemassaolevien tilastojen perusteella ole minkäänlaista näyttöä siivousalan työvoimapulasta, Matti Tukiainen huomauttaa.

Myös Palvelualojen ammattiliiton PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo arvostelee rankasti ELY-keskuksen päätöstä.

– Erityisesti pääkaupunkiseudulla kova kilpailu siivousalan yritysten kesken on johtanut siivousalueiden kasvamiseen ja aikapaineiden lisääntymiseen. Työolojen heikentyminen on puolestaan johtanut siivousalan henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, mitä ei ratkaista määrittelemällä siivousala työvoimapulan alaksi. Uudenmaan ELY-keskuksen päätös osoittaa suurta ymmärtämättömyyttä ja piittaamattomuutta siivousalan tilannetta kohtaan, Ylitalo toteaa.

Uudenmaalla ilmoitetut työpaikat voivat sijaita muualla Suomessa

SAK:n mielestä tärkeiden maahanmuutto- ja työvoimapoliittisten päätösten on pohjauduttava luotettavaan tietoon työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Avoimia työpaikkoja koskevissa tilastoissa pitäisi näkyä mm. työsuhteen pituus, työaika ja sijaintipaikka. Esimerkiksi Uudenmaan TE-toimistoissa avoimeksi ilmoitetut työpaikat voivat sijaita aivan eri alueilla kuin mihin ne on työnvälitystilastoissa rekisteröity, mikä vääristää alueellisia tilastoja. Lisäksi työpaikoissa vaaditaan usein suomen kielen taitoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tieto-osasto selvittelee parhaillaan Uudenmaalla auki olevien siivousalan työpaikkojen osa-aikaisuuksia ja sijaintipaikkakuntia. Vastikään tehdyistä tilastoajoista selviää, että noin 40 % alan työpaikoista on lyhytkestoisia ja suurin osa paikoista täyttyy kuukauden sisällä. SAK:n mielestä jo nämä tiedot osoittavat, ettei siivousalalla ole kyse todellisesta työvoimapulasta.

Lisätietoja

  • Työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, SAK, puh. 0400 600 099
  • Maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä, SAK, puh. 0400 513 162
  • Koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Koskinen, PAM, puh. 050 304 2007

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.