SAK ja jäsenliitot työllistävät nuoria 4H:n Taimiteolla

SAK ja sen kahdeksan jäsenliittoa ovat mukana 4H-järjestön Taimiteossa. Liitot ovat keränneet yhteensä 29 000 euroa, jolla summalla istutetaan Suomeen noin kuusi hehtaaria uutta metsää kesäkuussa 2021. Taimien istuttaminen työllistää paikallisia nuoria, joista monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.
26.11.2020 08:45
SAK
Kuusen- ja männyntaimia istutetaan ympäri Suomea. Kuva Tiina Rinne.

4H:n Taimiteossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa uutta puuta.

SAK:n ja sen jäsenliittojen sponsoroima metsä on kuuden hehtaarin kokoinen. Noin 12 000 taimen istuttaminen mahdollistaa 115 työtuntia ja työllistää 10–15 nuorta, joille maksetaan työehtosopimuksen mukaista urakkapalkkaa. Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulun päättäviä nuoria, joista valtaosalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Nuorten palkkauksen lisäksi rahaa kuluu muassa muun maanhankintaan, taimien ostoon, maanmuokkaukseen, nuorten rekrytointeihin, työnohjaukseen ja markkinointiin.

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

– Nuorten työllistyminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat SAK:lle tärkeitä asioita. Sen takia on hienoa, että näin monta SAK:laista liittoa keskusjärjestön lisäksi on lähtenyt mukaan tähän hankkeeseen. Nuorille työkokemuksen saaminen on oleellinen asia. Näin he oppivat työelämän pelisääntöjä, niin oikeuksia kuin velvollisuuksia”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK pitää tärkeänä, että Suomi on hiilineutraali ennen vuotta 2050.

– SAK ja sen jäsenliitot ovat äärimmäisen tärkeällä asialla mahdollistamassa omalta osaltaan Taimiteko-toiminnan jatkoa. Jokainen Taimiteko on teko nuorten työllistymisen ja ilmaston hyväksi. Tällä yhteistyöllä voimme tarjota nuorille vastuullisesti satoja tunteja merkityksellistä kesätyötä ensi kesänä”, iloitsee Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

SAK:n liitoista Taimiteossa ovat mukana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Paperiliitto, Rakennusliitto, Rautatiealan Unioni RAU, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Suomen Merimies-Unioni SMU sekä Teollisuusliitto. 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.