Oletko työpaikan ilmapiirin huonontaja vai parantaja? Tee testi!

Vastuu työilmapiiristä kuuluu jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Testaa oma vaikutuksesi työyhteisössä ja kanna kortesi kekoon paremman ilmapiirin rakentamiseksi.
12.01.2018 12:09
SAK
Kuvaaja: Maskot / Kuvatoimisto Gorilla

Työntekijät syyttävät usein työnantajaa tai esimiehiä työpaikan huonosta ilmapiiristä. Hyvän työilmapiirin muodostamisessa vastuu ei kuitenkaan ole pelkästään esimiehillä, vaikka heidän roolinsa sen parantamisessa on keskeinen.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan hyvä ilmapiiri riippuu monesta asiasta, mutta avainasemassa ovat koko henkilöstön työyhteisötaidot. Jokaisen työyhteisön jäsenen on hahmotettava omat vastuunsa ja velvollisuutensa. On tunnettava myös organisaation pelisäännöt ja noudatettava niitä.

Oletko siis työpaikkasi ilmapiirin huonontaja vai parantaja? Testaa roolisi tämän artikkelin lopussa.

Mitä työntekijä voi tehdä?

 • keskity perustehtävääsi,
 • kuuntele ja ole läsnä,
 • ajattele ja puhu myönteisesti,
 • toimi yhteistyössä,
 • arvosta esimiestäsi ja työkavereitasi sekä tue ja auta heitä,
 • ole luotettava, avoin ja rehellinen työasioissa,
 • huolehdi omasta hyvinvoinnistasi,
 • tunnista omat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi,
 • ole aloitteellinen, avoin uudelle ja kehitä työtäsi,
 • anna palautetta ja ota sitä vastaan,
 • viesti selkeästi.

Mitä esimies voi tehdä?

 • kiinnitä huomiota henkilövalintoihin,
 • selkeytä organisaation tavoitteet ja perustehtävä,
 • huolehdi työntekijöiden perehdyttämisestä,
 • kerro odotuksistasi työntekijöille,
 • anna työntekijöille mahdollisuus kehittyä työssään, osallistua ja tehdä yhteistyötä,
 • kannusta työntekijöitä vaikuttamaan,
 • anna työntekijöille palautetta, ota vastaan palautetta ja kiitä siitä,
 • toimi oikeudenmukaisesti.

Tee testi!

Tee itsellesi työyhteisötaitojen pikatesti. Jos väite sopii sinuun, saat yhden pisteen.

Jos pistesaldo jää yhdeksään tai alle, petrattavaa on huomattavasti. Mikäli pisteitä tulee 15 tai enemmän, työyhteisötaidot ovat hyvällä tolalla.

Väitteet:

1. Olen työssäni tunnollinen.
2. En valita pienistä.
3. Autan muita, vaikkei sitä erityisesti vaadittaisikaan.
4. Olen ystävällinen työkavereitani kohtaan.
5. En polje muiden oikeuksia oman menestykseni takaamiseksi.
6. Haluan kuunnella esimieheni viestejä ja ymmärtää häntä.
7. Varmistan aina, että olen tullut oikein ymmärretyksi.
8. Haluan perehdyttää uusia työntekijöitä heidän tehtäviinsä kenenkään pyytämättä.
9. Autan kaikkia tasapuolisesti asemasta tai henkilökemioista riippumatta.
10. Selvitän asiat niiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen.
11. Pidän jatkuvasti itseni ajan tasalla organisaationi asioista.
12. Haluan omalta osaltani vaikuttaa organisaationi myönteiseen imagoon.
13. Teen rohkeasti työhöni liittyviä kehittämisehdotuksia.
14. Pidän itseni ajan tasalla organisaation uhkista.
15. En loukkaannu, jos minun ehdotukseni eivät toteudu.
16. En loukkaa työkavereitani ja selvitän mahdolliset erimielisyydet heti.
17. Otan mielelläni ja kenenkään pyytämättä tehtäviä vastaan.
18. Kehun työpaikkaani ystäville ja tuttaville.
19. Haluan kehittää itseäni jatkuvasti.
20. Muutostilanteissa kysyn minulle epäselvistä asioista.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

Aleksi Vienonen/vapaa toimittaja

 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.