Nuoret kysyivät tänäkin kesänä neuvoja erityisesti palkkaan liittyvissä asioissa

Palkansaajajärjestöjen Kesäduunari-info neuvoi tänäkin kesänä nuoria erityisesti palkkaan ja palkkasaataviin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kesätyöntekijöitä askarruttivat muun muassa työaikaa, työsopimusta ja työsuhteen päättämistä koskevat asiat.
07.09.2021 08:00
SAK
Salla Hakoköngäs neuvoi kesätyöntekijöitä palkansaajajärjestöjen yhteisessä kesäduunari-infossa. Kuva Patrik Lindström.

–Yhteydenottajia kiinnosti useimmiten se, millaista palkkaa tietyssä työtehtävässä kuuluisi saada, tai että onko heille maksettu oikeansuuruinen palkka. Paljon kysymyksiä tuli myös työaikalisistä sekä sunnuntai- ja pyhäkorvauksista sekä siitä, saako lisiä ja korvauksia sisällyttää tuntipalkkaan, kertoo Kesäduunari-infon neuvoja Salla Hakoköngäs.

Työaikaan liittyen nuoria askarruttivat erityisesti työvuoroluettelojen laatimiseen ja muuttamiseen, työpäivien pituuteen ja lepoaikoihin liittyvät seikat.

Palkansaajajärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info palveli toukokuun alusta elokuun loppuun. Tänä vuonna palveluun tuli yhteensä 234 yhteydenottoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Eniten yhteydenottoja tuli kesätyöntekijöiltä itseltään, mutta yhteydenottoja tuli paljon myös nuorten läheisiltä sekä jonkin verran työnantajilta.

– Kysymyksiä on tullut pitkin kesää monilta eri aloilta. Eniten kysymyksiä tuli niiltä palvelualoilta, jotka myös työllistävät paljon nuoria, kuten kaupan alalta sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden aloilta, Salla Hakoköngäs sanoo.

Hakoköngäs huomauttaa, että tarpeeksi ei voi korostaa työelämän kahden tärkeän sopimuksen – työsopimuksen ja työehtosopimuksen – haltuunottoa.

– Kun tekee kirjallisen työsopimuksen huolella, ja tarvittaessa kysyy epäselvistä kohdista ennen allekirjoittamista, sekä ottaa selvää työsuhteeseen sovellettavasta työehtosopimuksesta ja sen sisällöstä, pääsee jo pitkälle ja voi välttää monet epäselvyydet ja ongelmatilanteet työelämässä. Kun vielä muistaa ajoissa liittyä oman alan ammattiliittoon, joka on työntekijän tukena ja turvana, niin työelämässä pärjää varmasti hyvin.

Palkansaajajärjestöjen yhteinen Kesäduunari-info palveli nyt 17. kertaa.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.