Kesäduunari-infosta haettiin tietoa palkoista, työajoista ja työsopimuksista

Palkkaus, työajat sekä työsopimus ja sen päättämiseen liittyvät asiat tuottivat kuluneena kesänä päänvaivaa kesätyöntekijöille. Tämä käy ilmi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen kesäduunari-infon loppuraportista.
12.09.2022 14:35
SAK
Kesäduunari-infoon yhteyttä ottaneista valtaosa oli 14-23-vuotiaita. Kuva iStock.

Kesäduunari-infoon yhteyttä ottaneista 72 prosenttia oli kesätyöntekijöitä. Lisäksi yhteyttä ottivat nuorten läheiset, kuten vanhemmat (20 %) ja työnantajat (5 %). Kesäduunari-info sulkeutui kuluneelta kesältä elokuun lopussa.

– Työnantajat hakivat tietoa siitä, mitä on huomioitava, kun palkkaa kesätyöntekijän, kertoo Kesäduunari-infossa nuoria neuvonut Hanna-Marilla Zidan.

Yhteydenottajista vajaa puolet (43 %) oli 18–23-vuotiaita ja kolmannes (32 %) 14–17-vuotiaita. 

Hanna-Marilla Zidan.

Kysymyksiä tuli eniten aloilta, joilla työskentelee paljon kesätyöntekijöitä. Tällaisia ovat muun muassa matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut sekä kaupan ala. Zidan korostaa, että yhteydenottoja tuli kuitenkin laajasti eri aloilta.

Ilahduttavaa oli, että palveluun yhteyttä ottaneista työntekijöistä 82 prosenttia kertoi, että hänellä on kirjallinen työsopimus. Toisaalta liian moni eli 18 prosenttia kertoi sopineensa työsuhteesta vain suullisesti.

– Valitettavasti tänäkin vuonna kävi usein niin, että nuori oli yhteydessä kysyäkseen yhdestä asiasta, mutta asiaa selviteltäessä kävi ilmi, että työpaikalla oli useampi asia pielessä, Zidan sanoo.

Alkukesästä moni nuori otti yhteyttä vain tarkistaakseen, että sovittu palkka ja työehdot ovat oikein. Loppukesällä korostuivat työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat.
Yhteyttä ottaneista valtaosa (72 %) ei ollut ammattiliiton jäseniä. 

Hanna-Marilla Zidanin mukaan moni ei-jäsen yllättyi siitä, että jos asia ei kuulunut työsuojeluviranomaisen toimivaltaan, voi liittoon kuulumaton työntekijä saada apua lähinnä olemalla yhteydessä paikalliseen oikeusaputoimistoon tai palkkaamalla oman juristin.

– Ammattiliittoon kuulumattomille suosittelinkin jäsenyyttä.

Työehtosopimuksia ei tunneta

Työehtosopimukset eivät ole nuorille tuttu asia. Usein yhteydenottaja ei tiennyt, mitä työehtosopimusta hänen työsuhteeseensa sovelletaan. Zidanin mukaan oli myös monia tapauksia, joissa sovellettavaa työehtosopimusta ei ollut mainittu työsopimuksessa.

– Joidenkin kesätyöntekijöiden työsopimukseen oli erikseen kirjattu, että työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, vaikka työ selvästi kuului yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisalaan. Muutamissa tapauksissa työnantaja myös pyrki selvästi kiertämään työhön soveltuvaa yleissitovaa työehtosopimusta.

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteistyössä järjestämä, nuoria työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja työelämätietouden kartuttamisessa palveleva Kesäduunari-info palveli 2.5–31.8. välisenä aikana.  Kesäduunari-infon ollessa suljettu yhteyttä voi ottaa SAK:n Työelämän pelisäännöt -palveluun.   

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.