Työsuhteiden naamiointi toimeksiannoksi on työllistänyt kesäduunari-neuvoja Vee Tiristä – eniten on kysytty palkasta ja työajoista 

Vee Tirinen toivoo, että uusia työntekijöitä ei jätetä työpaikalla yksin. Olennaista on hyvä perehdyttäminen, johon kuuluu myös luottamushenkilöiden esittely.
23.08.2023 14:00
SAK
Vee Tirinen: Kuva Pauli Vento

1. Millaisissa asioissa kesäduunari-infoon on otettu yhteyttä?

– Yleisimmät kysymykset ovat koskeneet palkkaa, työaikoja, työsopimusta ja työturvallisuutta. Palkoissa kesäduunareita mietitytti, mitä heille kuuluisi maksaa, ja milloin heillä on oikeus työehtosopimuksen mukaisiin lisiin. Työajan tiimoilta kysyttiin, pitäisikö perutun työvuoron ajalta maksaa palkkaa. 

2. Onko jokin erityinen asia noussut yhteydenotoissa esiin?

– Niin sanotusta kevytyrittäjyydestä on tullut aikaisempia vuosia enemmän yhteydenottoja. Tyypillistä on, että nuori on olettanut tekevänsä työtä työsuhteessa, mutta asiaa selvitettäessä käy ilmi, että hän on solminut toimeksiantosopimuksen työsopimuksen sijaan. Työnantaja pitää häntä tällöin itsenäisenä ammatinharjoittajana, eikä hänellä ole mm. oikeutta sairausajan palkkaan. Toimeksiantosuhteen ja työsuhteen erot voivat olla aikuisellekin vaikeasti hahmotettavissa, ja nuori on usein altavastaajan asemassa sopimusta allekirjoitettaessa. 

– Kuntien ja kaupunkien tarjoamat kesäsetelit ovat aiheuttaneet minulle harmaita hiuksia. Kesäseteliohjelmissa työnantajalle maksetaan tietty könttäsumma, jotta hän palkkaisi nuoren töihin. Kesäsetelin tuntipalkka alittaa lähes poikkeuksetta yleissitovan työehtosopimuksen minimipalkan. Tämän lisäksi lisiä ja sunnuntaityökorvauksia ei makseta, puhumattakaan sairausajan palkasta. Onneksi esimerkiksi Helsingin kaupunki on korjannut ohjeistustaan sen jälkeen, kun olin heihin yhteydessä.

3. Mihin asioihin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kannattaa kiinnittää huomiota, kun työpaikalle tulee uusi työntekijä?

– Uuden työntekijän mukaan ottaminen on minusta tärkeintä. Pyydetään mukaan lounaalle, kutsutaan kahvitauoille, kysellään kuulumisia ja tarjotaan tukea. Luottamushenkilöiden esittely on perehdytyksessä olennaista, ja olisi hienoa, jos työntekijälle voisi antaa lyhyesti esimerkkejä siitä, millaisin aihein luottikseen voi olla yhteydessä. 

– Erityisesti nuoren kohdalla esimerkin näyttäminen on kaikki kaikessa. Ruoka- ja kahvitaukojen pitäminen on helpompaa, kun se on työpaikalla yleinen tapa. Niin ikään työajan puitteissa työskentely ja ajallaan töistä pois lähteminen on tärkeää. Itseeni teki ison vaikutuksen, kun ensimmäisessä oman alan työssäni vanhempi työntekijä patisti minua aina lempeän napakasti kotiin työpäivieni päätteeksi. 

SAK:n, Akavan ja STTK:n kesäduunari-info palvelee elokuun loppuun.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.