Luottamusmieskysely: Lomautukset koskettavat valtaosaa SAK:laisia työpaikkoja

Koronapandemiasta johtuvien lomautusneuvottelujen määrä on kasvanut huimasti SAK:n luottamusmieskyselyn mukaan. Kuukausi sitten 52 % kertoi, että heidän työpaikallaan on jo käyty tai käydään parhaillaan neuvotteluja lomautuksista. Nyt luku on 69 %.
06.05.2020 13:59
SAK
Lomautukset ovat alkaneet nyt myös julkisella sektorilla. Kuva Marjaana Malkamäki

Luottamusmiehistä 38 prosenttia kertoo, että työpaikalla on jo lomautettu työntekijöitä. Yksityisellä palvelualalla lomautukset ovat käynnissä puolella työpaikoista. Lomautukset ovat alkaneet nyt myös julkisella sektorilla (23 %).

‒ Positiivista on, että irtisanomisia on vähän. Noin 3 prosentilla työpaikoista on irtisanottu, noin 5 prosentilla irtisanomisista vielä neuvotellaan, SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko kertoo.

Muita sopeutuskeinoja ovat muun muassa työaikojen uudelleenjärjestely (35 %), työntekijöiden siirtäminen muihin tehtäviin (34 %) sekä vuosilomien siirto (29 %).

Luottamusmies on ollut monelle tärkeä tiedonlähde muutoksessa. 69 prosenttia kertoo, että on auttanut luottamusmiehen roolissa työttömyysturvakysymyksissä tai työttömyyskassan kanssa asioimisessa.

Kyselyssä kysyttiin ensimmäistä kertaa, miten työnantaja on perustellut lomautukset ja irtisanomiset.

‒ Puolet tähän vastanneista (51 %) kertoo, että työ on vähentynyt taloudellisesta ja vajaa kolmannes (29 %) tuotannollisista syistä. Huolestuttavaa on, että 15 % vastasi, että työ ei ole todellisuudessa vähentynyt, mutta työnantaja on vedonnut koronaviruksen vaikutuksiin. 

Suurin osa on sitä mieltä, että työnantaja on antanut lomautus- tai irtisanomistilanteessa riittävästi tietoa perusteista, toimeenpanosta ja lomautettujen ja irtisanottujen määrästä.

‒ Parempaa tietoa kaivattaisiin kuitenkin siitä, millä perusteilla lomautetut ja irtisanotut henkilöt on valittu. 23 prosenttia ilmoitti, ettei ole saanut riittävästi tietoa, ja 7 prosenttia ei osaa vastata.

Huolestuttavaa on myös se, että kolmannes luottamusmiehistä kokee, että henkilöstön edustajia ei ole otettu aidosti mukaan neuvotteluihin koronatoimenpiteistä.

‒ Näyttää siltä, että koronatilanne ei ole muuttanut luottamusmiesten kokemusta siitä, että usein yt-neuvotteluissa asiat ovat päätetty jo etukäteen, eikä aitoja neuvotteluja välttämättä käydä.

Yli puolet vastaajista kertoo myös, että koronapandemia on aiheuttanut työntekijöille henkistä pahoinvointia, kuten ahdistusta tai ongelmia työssä jaksamisessa (47 % joillekin työntekijöille ja 9 % useille työntekijöille).

‒ Osalla työpaikoista työnantaja tarjoaa tukea ja apua henkiseen jaksamiseen ja mahdolliseen ahdistukseen työterveyshuollon kautta. Joillakin työpaikoilla on perustettu myös tukitiimejä ja kriisiryhmiä sekä tarjottu keskusteluyhteys puhelimen tai netin kautta työpsykologille. Toisaalta yhtä monet luottamusmiehet kertovat, että työnantaja ei ole tarjonnut minkäänlaista tukea työntekijöiden henkiseen jaksamiseen poikkeusoloissa.

SAK:n luottamusmieskysely tehtiin ajalla 28.4.‒4.5.20202 ja siihen vastasi 683 henkilöä.

 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.