Luottamushenkilöiden asema ja työehtosopimusten kattavuus varmistettava viime kädessä lainsäädännöllä

Luottamushenkilöiden asemaa on muuttuneessa työmarkkinatilanteessa vahvistettava lainsäädännöllä, vaatii SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hän pitää erityisen tärkeänä sen varmistamista, että työntekijöiden valitsemat ammattiliiton luottamushenkilöt tunnustetaan myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä ja heille taataan työehtosopimuksen mukaiset oikeudet.
20.05.2021 09:25
SAK
Jarkko Eloranta.

Työntekijöiden oikeus liittyä ammattiliittoon ja valvoa etujaan kollektiivisesti perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja on suomalaisen työelämän keskeisiä periaatteita. Luottamushenkilöiden hyvät toimintamahdollisuudet ja osaaminen hyödyttävät myös työnantajia. 

– Ammattiliittojen toiminnan häiritseminen ja estäminen on maailmalta tuttua. Sitä emme voi Suomessa sallia. Viime kädessä ammattiyhdistysliikkeen ja sitä kautta työntekijöiden oikeudet on turvattava nykyistä vahvemmin ja selkeämmin lainsäädännöllä, Jarkko Eloranta sanoi SAK:n edustajiston kokouksessa.

Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea yleissitovuuteen perustuvaa työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmää. 

– Nyt kun työnantajat haluavat muuttaa toimivaa järjestelmää, hallituksen on syytä valmistautua muuttamaan lainsäädäntöä niin, että työehtosopimusten kattavuus ja sitä kautta työehtojen taso voidaan varmistaa myös uudessa tilanteessa, Eloranta painottaa.

Koordinoiduilla työmarkkinaratkaisuilla on tuotu vakautta kansantalouteen, varmistettu hyvä tuottavuus- ja työllisyyskehitys sekä solidaarinen ansioiden kehitys. Nyt yksittäisten yritysten lyhyen aikavälin edut näyttävät ohittavan yhteisen edun.

– Me allekirjoitamme työllisyyden, tuottavuuden ja ansiokehityksen periaatteet. Tarvetta näiden toteuttamiseen on varmasti tulevalla sopimuskierroksella. Se vain on kovin vaikeaa työnantajan tavoitteiden ja toimien vuoksi.

Jarkko Eloranta ennakoi syksyllä käynnistyvästä neuvottelukierroksesta kireää, kun sopiminen hajautuu osittain myös työpaikkatasolle ja neuvottelupöytiä on paljon aiempaa enemmän.

– Työnantajapuolen tavoitteita leimaa ristiriitaisuus. Halutaan neuvotella mahdollisimman pitkälle yksittäisten yritysten tilannetta vastaavia työehtosopimuksia ja samalla koordinoida sopimuksia valtakunnan tasolla.

Eloranta muistuttaa, että työnantajien jo aiemmilla kierroksilla esittämiä työsuhteen ehtojen heikennyksiä ei ole vedetty pois. Esitykset työajan pidentämisestä, työnantajan määräysvallan kasvattamisesta ja kustannusten karsimisesta työntekijöiden etuja heikentämällä ovat todennäköisesti esillä syksyn neuvotteluissa. 

– Kun tähän lisätään neuvottelujen hajauttaminen ja työehtosopimusten yleissitovuuden horjuttaminen, riski työtaisteluihin kasvaa. 

 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.