Kohmeiset sormet ja järki jäässä – Jo pienikin kylmettyminen heikentää työkykyä

Tiesitkö, että jo vähäinen kylmettyminen vaikuttaa työkykyysi? Tarkkuuta vaativa työ vaikeutuu ja ajatus kulkee hitaammin. Pieni viileys kuitenkin parantaa vireystilaa. 
13.02. 08:00
SAK
Sormien tarkkuus ja kestävyys heikkenee, jos käsien lämpötila on 27 tai tämän alle. Kuva Lehtikuva/ Marja Airio.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan yli kolmannes työtä tekevistä altistuu työssään kylmälle. Heistä useimmat työskentelevät kylmässä päivittäin lyhyitä aikoja, mutta joka kymmenes tekee kylmätyötä suurimman osan työajastaan.

Kylmätyöllä tarkoitetaan työskentelyä alle 10 asteen lämpötilassa. Kylmätyötä on paljon maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla, elintarviketeollisuudessa sekä satama-, meri- ja varastotyössä.

Työterveyslaitoksen mukaan kädet ja sormet ovat parhaimmillaan, kun ihon lämpötila on 31–36 astetta. Kun kädet ovat 20–27-asteiset, käsien ja sormien tarkkuus ja kestävyys heikkenevät. Noin 12–16 asteen lämpötilassa näppäryys heikkenee selvästi. Alle 16 asteen käsilämpötila johtaa kipuihin.

Eniten haittaa jäähtymisestä on töissä, joissa tarvitaan dynaamista lihastyötä eli näkyviä liikkeitä. Lihaksen jäähtyessä yhden asteen verran dynaaminen toimintakyky heikkenee 2–10 prosenttia. Tavanomaista talvista ulkotyötä vastaavissa tilanteissa toimintakyky voi heikentyä jopa viidenneksellä.

Kylmyys lisää stressiä

Kehon kylmeneminen vaikuttaa myös henkiseen työtehoon. Kylmeneminen on elimistölle stressitekijä, joka vaikuttaa haitallisesti psyykkisiin toimintoihin. 

Työterveyslaitoksen mukaan lievä jäähtyminen kuitenkin nostaa vireystilaa ja voi lisätä älyllistä toimintakykyä. 

Vakava kylmyydelle altistuminen aiheuttaa fyysisiä vaurioita. Kehon ääreisosien ja ihon voimakas paikallinen jäähtyminen voivat aiheuttaa kudosvaurioita, joista tavallisimpia ovat jäätymispaleltumat. Niitä voi syntyä, kun ympäristön lämpötila laskee alle nollan. 

Kosteus ja paikallaanolo voivat synnyttää jalkoihin vettymispaleltumia melko leudossakin säässä. Ne saattavat aiheuttaa vaikeita verenkiertohäiriöitä. 

Kontaktipaleltuma taas voi syntyä jopa muutamassa sekunnissa, kun paljas iho koskettaa esimerkiksi työkalun kylmää metallipintaa.

Hypotermia johtaa pahimmillaan kuolemaan

Kun kehon lämpötila laskee alle 35 asteen eli noin kaksi astetta alle peruslämpötilan, elimistön tilaa kutsutaan hypotermiaksi eli vajaalämpöisyydeksi. Hypotermiaa esiintyy Suomessa pääasiassa vain onnettomuustilanteissa.

Lievän hypotermian oireita ovat erittäin voimakas lihasvärinä, heikentynyt fyysinen ja älyllinen toimintakyky, liikkeiden koordinaation heikkeneminen sekä joskus sekavuus. 

Kun kehon lämpötila laskee alle 33 asteen, lihasvärinä vähenee ja lopulta lakkaa. Kehon lämpötilan laskiessa alle 30 asteen ihminen voi menettää tajuntansa ja on vaarassa kuolla.

Aleksi Vienonen/vapaa toimittaja
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.