Jos työnantajasi esittää sinulle tämän kysymyksen, älä epäröi hetkeäkään

Yritys, joka tarjoaa vain Yleisen työttömyyskassan (YTK) jäsenenmaksua työsuhde-etuna, mutta ei toimialakohtaisen kassan jäsenmaksua, kulkee heikoilla jäillä. Asetelma muuttuu vielä paheksuttavammaksi, jos samalla kysytään halua erota ammattiliitosta.
20.10.2020 17:06
SAK
Kuva: iStock

Hyvin johdetulla ja kilpailukykyisellä yrityksellä ei ole liiketaloudellista syytä rajoittaa työntekijöiden kuulumista ammattiliittoon, saati kannustaa työntekijöitään eroamaan liitosta. Vain jos yritys ei kykene toimimaan samoilla vähimmäistyöehdoilla kuin kilpailijansa, on johdonmukaista, että se ottaa tavoitteekseen estää työntekijöitä puolustamasta työehtojaan ammattiliiton tuella. 

Lakimies Paula Ilveskivi

– Jotkut yritykset ovat lähteneet avoimesti kampanjoimaan työntekijöidensä liittojäsenyyttä vastaan ja luvanneet maksaa Yleisen työttömyyskassan jäsenyyden työsuhde-etuna. Räikeimmässä tapauksessa työntekijöiltä on samassa yhteydessä tiedusteltu halukkuutta erota ammattiliitosta, SAK:n lakimies Paula Ilveskivi kertoo.

Jo yksinomaan se, että työnantaja tiedustelee halukkuutta erota ammattiliitosta, on paheksuttavaa. Taustalla on työnantajan halu murentaa ammatillista järjestäytymistä, joka tässä tapauksessa tehdään lupaamalla taloudellista etua. 

– Vakavammaksi asian tekee se, että työntekijöiden erilainen kohtelu ammatillisen järjestäytymisen perusteella on kiellettyä syrjintää. Työnantajien on työsopimuslain mukaan kohdeltava tasapuolisesti, ja yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää nimenomaisen syrjintäkiellon muun muassa ammattiyhdistystoiminnan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, Ilveskivi perustelee.

Työnantaja ei saa painostaa työntekijää jättämään sitä työttömyyskassaa, johon hän kuuluu lupaamalla työsuhde-etuna Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksuja.

Työttömyyskassan jäsenyys työsuhde-etuna on tarjottava kaikille

Jos työnantaja maksaisi työsuhde-etuutena työntekijän puolesta vain Yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun, mutta jättäisi edun ulkopuolelle sellaiset työntekijät, jotka kuuluvat toimialakohtaiseen työttömyyskassaan, päädyttäisiin tilanteeseen, joka on yhdenvertaisuuslain mukaan syrjivä. 

– Yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta seuraa, että työnantaja on velvollinen maksamaan yhtä suuret palkan lisäksi tulevat maksut jokaiselle, joka haluaa olla valitsemansa työttömyyskassan jäsen, Koska jäsenmaksujen suuruus voi vaihdella, vaatimus edellyttää samanarvoisen eli yhtä suuren maksun maksamista jokaiselle samassa asemassa olevalle työntekijälle, Paula Ilveskivi toteaa.

Voiko työnantaja käyttää tietoa ammattiliiton jäsenyydestä järjestäytymisen murtamiseen?

Oma lukunsa on ammattiliiton jäsenyyttä koskevan tiedon käyttö ja sen nauttima tietosuoja.

Ammattiliiton jäsenyyttä koskeva tieto kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuojaa koskevan asetuksen (GDPR) 9 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, joiden käsittely on kielletty. Vastaava sääntely on myös kansallisen tietosuojalain 6 §:n säännöksessä.

– Ammattiliiton jäsenyyttä koskevan tiedon käyttö on oikeutettua vain, jos se on tarpeen työnantajan erityisten oikeuksien ja velvoitteiden noudattamiseksi työoikeuden alalla. Suora tai epäsuora kannustaminen eroamaan ammattiliiton jäsenyydestä lupaamalla esimerkiksi taloudellista etua työntekijälle ei täytä edellytyksiä poiketa ammattiliittoa koskevan tiedon käsittelyn kiellosta, SAK:n Paula Ilveskivi korostaa.

Jos siis työnantajasi kysyy sinulta, haluatko liittyä Yleiseen työttömyyskassaan, jos hän maksaa puolestasi jäsenmaksun, vastaa epäröimättä ei. Ota sen jälkeen yhteyttä ammattiliittoosi. Jos et ole jo liiton jäsen, niin liity jäseneksi mahdollisimman nopeasti. Ammattiliitot neuvottelevat työsuhteen vähimmäisehdot ja auttavat jäseniään, jos työsuhteessa tulee ongelmatilanteita. Oikean liiton valinnassa apu löytyy osoitteesta www.liitot.fi.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.