Hallitus romuttaa pienituloisten ansiosidonnaisen työttömyysturvan – vaikutusarviot täysin puutteellisia

SAK tyrmää lausunnossaan hallituksen esityksen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamisesta ja ikääntyneiden työttömien aseman heikentämisestä. Hallituksen esittämät leikkaukset osuvat erityisen kipeästi ikääntyneisiin työttömiin ja osa-aikatyötä tekeviin.
23.01. 15:23
SAK
Kuva iStock.

Hallitus esittää ansiopäivärahan leikkaamista jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen 20 prosentilla ja vielä viisi prosenttia lisää kahdeksan kuukauden työttömyyden jälkeen. 

– Käytännössä hallituksen leikkaukset tarkoittavat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan romuttamista, sanoo SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen

Pirjo Väänänen.

Työttömyys kohdistuu pääosin matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviin ja noin puolet ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä 1500–2500 euroa kuukaudessa. 

Porrastus leikkaa päivärahaa noin 300–400 euroa kuukaudessa. Leikkausten jälkeen yhä useammalla ansiopäivärahaa jäisi käteen alle 900 euroa kuukaudessa. Osalla ansiopäiväraha tippuisi peruspäivärahan tasolle 800 euroon.

SAK toteaa lausunnossaan, että työttömyysturvaan nyt esitetyt ja jo aiemmin päätetyt leikkaukset ajavat työttömiä köyhyyteen. Entistä useampi joutuu turvautumaan asumis- tai toimeentulotukeen. 

– Pidämme erittäin huolestuttavana, että leikkaukset kohdistuvat samoille jo valmiiksi pienituloisille ihmisille. Tätä emme voi hyväksyä, sanoo Pirjo Väänänen.

Hän huomauttaa, että hallitus ei ole vieläkään tehnyt kokonaisvaikutusten arviota kaikista esittämistään sosiaaliturvan leikkauksista yksilötasolla, vaikka useat tahot ovat sitä vaatineet. 

– Leikkauksia on valmisteltu useassa eri vaiheessa, mikä vaikeuttaa vaikutusarvioiden tekemistä. Leikkaukset tulevat myös voimaan vaiheittain, joten niiden vaikutuksia on tämänkin vuoksi hankala hahmottaa. Todelliset vaikutukset iskevät monelle tajuntaan vasta, kun ne osuvat omalle kohdalle.

Raju leikkaus ikääntyvien työttömien toimeentuloon

SAK suomii lausunnossaan erityisen ankarasti ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asemaan ja toimeentuloon tehtäviä heikennyksiä.  

Ansiopäivärahan porrastus jatkuisi osalla ikääntyvistä pitkäaikaistyöttömistä 500 päivän enimmäisajan jälkeen myös työttömyysturvan lisäpäivillä, mikäli he jäävät työttömäksi 2. syyskuuta jälkeen. Jatkossa vähintään 57-vuotiailla työttömillä ei myöskään olisi oikeutta kunnan järjestämään velvoitetyöhön eikä velvoitetyöllä voisi uusia työssäoloehtoa ansioturvan säilyttämiseksi.

Pirjo Väänäsen mukaan leikkaukset tarkoittavat rajua ja epäoikeudenmukaista heikennystä ikääntyvien työttömien toimeentuloon. 

– Hallitus ajaa nyt pitkän työuran tehneet ja työttömäksi jäävät ikääntyneet taloudelliseen ahdinkoon.
Lisäpäiviin oikeutettujen työttömien ryhmä on pieni, sillä lisäpäivät poistuvat asteittain jo edellisen hallituksen päätöksellä. 

Väänänen huomauttaa, että olisi inhimillistä pitää heidät ansiopäivärahan porrastuksen ulkopuolella. 

– Nyt osalla ikääntyvien toimeentuloa leikataan myös lisäpäivien ajalta, vaikka sillä ei ole juurikaan vaikutusta valtiontalouden säästöihin tai hallituksen työllisyystavoitteeseen.

Tutustu SAK:n lausuntoon.

Leikkaukset voimaan 2. syyskuuta

•    Ansiosidonnaista työttömyyspäiväraha leikataan sen tasoa porrastamalla.
•    Iäkkäiden työttömien palveluita ja toimeentuloa parantavista poikkeuksista luovutaan.
•    Palkkatuettu työ ei enää kerrytä työssäoloehtoa.

Tutustu esimerkkeihin leikkausten vaikutuksista ja niiden voimaantulon aikatauluun.
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.