Hallitus on ajamassa kiireellä läpi merkittäviä sosiaaliturvan leikkauksia – asiantuntijat varoittelevat leikkausten rajuista yhteisvaikutuksista

SAK on antanut lausunnot hallituksen esityksistä ja ilmaissut monien asiantuntijoiden tavoin huolensa siitä, että leikkaukset kohdistuvat erityisesti pienituloisiin.
22.11.2023 13:49
SAK
Kuva: Edwin Tan / iStock

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan useita Orpon-Purran hallituksen esittämiä sosiaaliturvan leikkauksia, jotka toteutuessaan heikentäisivät työttömyysturvaa sekä kiristäisivät asumistuen ehtoja ja leikkaisivat etuutta lähes kaikilta etuudensaajilta. Käsittelyssä on myös ehdotus useiden Kelan etuuksien jäädyttämisestä nykyiselle tasolleen seuraavaksi neljäksi vuodeksi, mikä syö etuuden saajien ostovoimaa merkittävästi tulevina vuosina. 

Valiokunta käy niin ikään läpi viimesijaisen etuuden eli toimeentulotuen lakia koskevia muutosesityksiä: Asumismenojen enimmäismääristä säädettäisiin jatkossa laissa ja asetuksissa. Käytännössä hallituksen esitys toteutuessaan rajoittaa viimesijaisen etuuden tarveharkintaa eli kykyä joustaa yksilön elämäntilanteen vaatimalla tavalla. 

SAK on antanut lausunnot hallituksen esityksistä ja ilmaissut monien asiantuntijoiden tavoin huolensa siitä, että leikkaukset kohdistuvat erityisesti pienituloisiin. Ne myös heikentävät työttömien toimeentuloa kohtuuttomalla tavalla. 

Usein kärsijäksi joutuu yksi ja sama henkilö, sillä jo nyt moni saa samanaikaisesti useampaa etuutta. Toteutuessaan leikkaukset lisäävät pienituloisuutta, lapsiperheköyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta.  

Leikkausten yhteisvaikutuksia ei ole arvioitu riittävissä määrin 

Hallitus on valmistellut sosiaaliturvaa koskevat leikkausesitykset useassa eri vaiheessa. Tämä näkyy esitysten yhteisvaikutusten arviointien puutteellisuutena. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) teki ensimmäisiä hahmotelmia yhteisvaikutuksista vasta siinä yhteydessä, kun hallitus toimitti esitykset eduskunnalle. 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia on luvassa vielä lisää, sillä päivärahan porrastusta koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle ensi vuoden alussa.  

– Hallitus ei ole edelleenkään ottanut vastuuta kaikkien sosiaaliturvaheikennysten kokonaisvaikutusten arvioinnista yksilötasolla, sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen sanoo.  

Hallitus perustelee sosiaaliturvaleikkauksia julkisen talouden vahvistamisella ja työllisyyden lisäämisellä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin laskenut säästö- ja työllisyysvaikutukset jokaisesta heikennyksestä erikseen, jolloin kokonaiskuva jää vaillinaiseksi.  

Leikkausten kannustinvaikutukset työntekoon ovat kaikkinensa epävarmoja, sillä henkilön käyttäytymiseen vaikuttaa myös moni muu asia kuin työttömyysetuuden suuruus. 

– Hallituksen esitykset pohjautuvat nyt arvioihin, joiden mukaan työttömien toimeentulon heikentäminen johtaa automaattisesti työllistymiseen. Tämä on ajatuksena perin eriskummallinen, kun huomioidaan, että yleisimpiä syitä työttömyyden pitkittymisen taustalla on SAK:n tutkimusten mukaan ikä ja huono terveydentila.  

Hallitus lisää pienituloisuutta, millä voi olla ylisukupolvisia seurauksia 

Hallituksen esittämät sosiaaliturvaleikkaukset sekä Kelan etuuksien jäädyttäminen osuvat erityisen rajusti pienituloisten toimeentuloon. Muutokset voivat viedä erilaisilta perheiltä useita satoja euroja kuukaudessa, ja yhä useampi joutuu hakemaan toimeentulotukea. 

– Myöskään kokonaisvaikutusta eri ihmisryhmiin ei ole vielä riittävissä määrin kartoitettu, Väänänen sanoo. 

SAK on laskenut, että asumistuen ja työttömyysturvan leikkausten takia yksinhuoltajan toimeentulosta voi leikkaantua jo kahden kuukauden jälkeen peräti 250 euroa kuukaudessa.  

STM on puolestaan arvioinut, että sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät vastaisuudessa pienituloisuutta sekä lapsiperheköyhyyttä. Lisäksi lasten pienituloisuusaste kasvaa. Nykyisin noin 12 prosenttia suomalaisista lapsista elää pienituloisessa perheessä. 

Leikkausten seurauksista voi syntyä pidemmällä ajanjaksolla jopa enemmän kuluja kuin säästöjä. 

– Toimeentulovaikeudet ja alhainen sosiaaliturva voivat aiheuttaa mielenterveysongelmia, syrjäytymistä, velkaantumista ja turvattomuutta. Ongelmat voivat pitkittyä, ja niistä voi tulla ylisukupolvisia, Väänänen huomauttaa. 

SAK on antanut lausuntonsa eduskunnalle hallituksen leikkausesityksistä. Tutustu lausuntoihin!

Tutustu tarkempiin laskelmiin leikkausten vaikutuksista verkkosivuillamme

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.