Esimies voi vaikuttaa asenteisiin – 10 keinoa helpottaa isien osallistumista perhe-elämään

SAK kehottaa etenkin miesvaltaisten alojen työnantajia etsimään määrätietoisesti keinoja tukea isiä työn ja perheen yhteensovittamisessa.
07.03.2018 09:06
SAK
Isien joustavat työajat ja perhevapaiden käyttö helpottavat äitien arkea. Kuva: Lehtikuva/Kniel

Tutkimusten mukaan isien on äitejä vaikeampi jäädä perhevapaille työpaikan asenteiden ja työjärjestelyjen vaikeuden takia. Isyysrahapäivistä jää käyttämättä jopa puolet ja yksi viidestä isästä jättää perhevapaaoikeutensa kokonaan käyttämättä. 

Miehet tekevät myös tilastojen mukaan pidempää työaikaa kuin naiset, jolloin suurempi osa vastuusta jää perheen äidille.

– Toivomme miesvaltaisilta aloilta naistenpäivälahjaa suomalaisille äideille, joista osan arkea isien joustot helpottavat merkittävästi, sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz painottaa.

– Isien perhe-elämän tukeminen ei hyödytä vain naisia vaan parantaa miestyöntekijöiden hyvinvointia. Perhe-elämää tukevat joustot antavat myös hyvän kuvan työpaikasta työnhakijoille.

Suomen suurin palkansaajajärjestö keräsi kymmenen helppoa keinoa, joilla esimiehet voivat tukea työntekijöidensä perhe-elämän ja työn yhteensovittamista. Vanhempien arkea helpottavat esimerkiksi joustavat työajat, mahdollisuus etätyöhön ja määräaikainen osa-aikatyö.

– Keinojen ei tarvitse aina olla kovin suuria. Jo pienillä työn ja työajan muutoksilla voidaan helpottaa perhe-elämän velvollisuuksien järjestämistä.

Esimies voi puuttua SAK:n sosiaalipoliittisen asiantuntijan mukaan helposti myös asenteisiin, jotka estävät isiä jäämästä perhevapaille tai osallistumasta täysipainoisesti perhe-elämään. 

– Esimies vaikuttaa sekä sanallisella että sanattomalla viestinnällä alaistensa toimintaan ja työpaikan ilmapiiriin, siksi hän pystyy omalla suhtautumisellaan muuttamaan myös alaistensa asenteita, Glantz huomauttaa.

– Tukeakseen työntekijöitä esimiesten kannattaisi huomioida työntekijöidensä elämäntilanteet ja suunnitella työt sen mukaisesti. Samalla heidän on kohdeltava kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Työn määrä on mitoitettava oikein ja tarvittaessa työhön on palkattava sijainen perhevapaan ajaksi. 

Esimiehen 10 keinoa edistää perheen ja työn yhdistämistä

  1. Kerro jo työnhakuilmoituksessa, jos työpaikka on avoin työaikajoustoille. Joustot antavat positiivisen kuvan työpaikasta, koska ne lisäävät työntekijän viihtyvyyttä.
  2. Voit myös mainita joustomahdollisuuksista esimerkiksi työhaastattelussa. Jos sovitte haastattelussa joustoista, kannattaa sovitut joustot liittää mukaan myös työsopimukseen. 
  3. Ole luova. Työaikajoustojen järjestäminen ei vaadi kovin suuria asioita. Esimerkiksi joissain tapauksissa työntekijät voivat aloittaa työt portaittain eri aikaan. 
  4. Työn määrä ja työn kuva tulee suhteuttaa työaikaan, AINA. Viimekädessä työnantajalla on vastuu tästä suunnittelusta, mutta usein työntekijä tietää itse järkevän työmäärän ja työn suunnittelun tietylle ajalle. Joustavat työajat ja järjestelyt auttavat tässäkin. 
  5. Työnkuvaa ja työmäärää on tarkistettava säännöllisin väliajoin esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Tarpeen vaatiessa työnkuvaa ja työmäärää on muutettava.
  6. Esimiesten on tuettava työntekijöitään erilaisissa elämänvaiheissa ja suunniteltava esimerkiksi tiimin työt sen mukaisesti. Esimies voi tehdä tilannekohtaisia joustoja, mutta työntekijöitä on kohdeltava tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko heillä perhettä vai ei.
  7. Etätyö tukee hyvin perheen ja työn yhdistämistä, jos se vain on työnluonteen vuoksi mahdollista. Työntekijä voi järjestellä yhdessä työnantajan kanssa esimerkiksi viikon työt niin, että hänellä on mahdollisuus yhteen etäpäivään viikossa.
  8. Osa-aikainen työ tukee myös hyvin vanhempia perheen ja työn yhteensovittamisessa. Sopimuksen osa-aikaisesta työskentelystä voi tehdä kirjallisesti määräajaksi, jonka jälkeen normaali työaika astuu voimaan. Osa-aikatyötä sovittaessa on kuitenkin otettava huomioon, että työnmäärä ja muut järjestelyt on mitoitettu työaikaan. Samalla esimiehen on huolehdittava, ettei työntekijän pöydälle kasaudu töitä osa-aikatyön aikana.
  9. Perhevapaan ajaksi tehtävistä järjestelyistä on syytä keskustella hyvissä ajoin. Työnantaja voi luoda hyvää ilmapiiriä esimerkiksi aloittamalla keskusteluita työntekijöiden kanssa joustoista ja työaikajärjestelyistä, vaikka perhevapaa ei olisi vielä ajankohtainen. 
  10. Ennen perhevapaan alkamista esimiehen kannattaa käydä työntekijänsä kanssa lähtökeskustelu, jossa he sopivat työsuhde-etujen säilyvyydestä, yhteydenpidosta vapaan aikana ja miten työntekijä ilmoittaa paluustaan. Töihin paluun jälkeen esimiehen kannattaa järjestää paluukeskustelu, jossa tarkistetaan esimerkiksi työntekijän työnkuva. 

Lähde:Väestöliitto

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.