Budjettiriihen tasokorotus innovaatiotukiin on tervetullut - SAK pitää valitettavana, että hallitus ei perunut työsuhdeturvan heikentämistä

Hallituksen päättämä liki 100 miljoonan euron pysyvä tasokorotus tutkimus- ja kehitystoimintaan vahvistaa talouskasvua ja on tervetullut täyskäännös hallituksen aiempaan leikkauspolitiikkaan.
29.08.2018 13:58
SAK
Työllisyyden parantaminen on ensisijainen keino julkisen talouden vahvistamiseen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan keinovalikoimaan tarvitaan myös verotus. Kuva Patrik Lindström.

- Tutkimus- ja innovaatiotuet ovat avainasemassa talouskasvun tukemisessa. Ilahduttavaa, että hallitus on tältä osin tullut SAK:n linjoille ja peruuttaa aiempia leikkauksiaan, sanoo SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Kaukorannan mukaan hallituskausi on todistanut, että ideologinen suhtautuminen verotukseen johtaa huonoon politiikkaan. Jätettyään verotuksen pois työkalupakista hallitus yritti vahvistaa julkista taloutta leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta, koulutuksesta, kehitysyhteistyöstä, tutkimuksesta ja innovaatiotuista.

- Hallituksen leikkauslinja on ollut inhimillisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestämätön. Leikkauksilla on kurjistettu pienituloisia ja syöty tulevan kasvun edellytyksiä. Onneksi näitä leikkauksia on nyt alettu myös perumaan. 

Seuraavalla hallituskaudella hyvinvointivaltion vahvistamisen kärkenä on oltava työllisyyden ohella realistinen veropolitiikka. Korkea työllisyys perustuu koko väestön osaamiseen ja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Budjettiriihessä paikkailtiin pienillä täsmäpanostuksilla aiempia koulutusleikkauksia. Seuraavalla hallituskaudella kunnianhimoa on oltava enemmän: oppivelvollisuutta on pidennettävä ja aikuiskoulutusta tehostettava.

Työvoimapolitiikan osalta budjettiriihen päätökset palkkatuen vahvistamisesta ovat oikeansuuntaisia. Hallituksen mekaanisten aktiivimalli-keppien sijaan SAK:n kannustava työllistymismalli olisi inhimillinen ja tehokas keino vauhdittaa työttömien työnhakua.

Työllisyyden parantaminen on ensisijainen keino julkisen talouden vahvistamiseen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, vaan keinovalikoimaan tarvitaan myös verotus.

- Nyt olisi viisasta vahvistaa puskureita tulevia taantumia ja väestön ikääntymisestä aiheutuvia menoja silmällä pitäen. Meillä ei ole varaa jättää hyvinvointipalveluiden rahoitusta pelkästään työllisyyden paranemisen varaan.

SAK on jo aiemmin ehdottanut varallisuuden verottamista nykyistä enemmän. 

- Hallituksen päätös sijoitussäästötileistä on askel väärään suuntaan. Se käytännössä keventää pääomaverotusta ja vähentää valtion verotuloja. Nyt pitäisi vahvistaa julkista taloutta, eikä luoda uusia verohelpotuksia sijoittajille.

Hallitus ei perunut esitystään työsuhdeturvan heikentämisestä pienissä yrityksissä. SAK:n hallitus kokoontuu maanantaina 3. syyskuuta arvioimaan tilannetta tältä osin.

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.