Yläkoulujen ja toisen asteen politiikkaviikko tulee tarpeeseen

Blogi 31.10.2018 10:15 Kukkola Jussi
Jussi Kukkola

Tällä viikolla yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa vietetään nuorisoalan kattojärjestön Allianssin lanseeraamaa politiikkaviikkoa. Politiikkaviikkoa kuvataan Allianssin sivuilla seuraavasti: "Politiikkaviikko tuo politiikan, puolueet ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Eri oppiaineiden opetussisältöihin linkittyvä, toiminnallinen viikko lisää tietoa ja ymmärrystä politiikasta sekä antaa valmiuksia seurata ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun."

Tällainen teemaviikko tulee tarpeeseen, sillä yhteiskunnallisista asioista puhuminen ja niiden harjoitteleminen ei mene koskaan hukkaan. Asiaa on hyvä käsitellä mahdollisimman monelta eri kantilta, jotta yhteiskunnallisen vaikuttamisen eri tasoista jäisi nuorille mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva.

Kun ollaan perillä omista oikeuksista, on paljon helpompi lähteä esimerkiksi sopimaan asioista myös paikallisesti.

Myös työmarkkinapolitiikka linkittyy yhteiskunnallisen keskustelun alle muiden mukana, sillä enenevissä määrin me kolmannen sektorin eri toimijat teemme politiikkaa – siis pyrimme vaikuttamaan asioihin.

Meidän näkökulmastamme työelämätietoutta olisi tärkeää lisätä, jotta jokainen ymmärtää edes suurpiirteisesti, mitä työsopimuksessa ja siinä sovellettavassa työehtosopimuksessa sanotaan palkan, työaikojen ja muiden työehtojen osalta. Kun ollaan perillä omista oikeuksista, on paljon helpompi lähteä esimerkiksi sopimaan asioista myös paikallisesti. Tämä tietämys koskee tulevien työntekijöiden lisäksi yhtä lailla myös yrittäjiä ja muita työnantajia.

Politiikkaviikosta on tarkoitus tehdä jokavuotinen teemaviikko. Toivottavasti ensi vuoden politiikkaviikolla nähdään entistä useampi työmarkkinajärjestö mukana yhteistyökumppanina, jotta työmarkkinapolitiikkaakin saadaan mukaan teemaviikon keskusteluihin.

Jussi Kukkola
SAK:n nuorisoasioista vastaava järjestöasiantuntija
@JussiKukkola