Valtio-omistajan äänen on kuuluttava ja vaikutettava

Blogi 30.01.2020 13:00 Järvinen Harri
SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen

Valtion omistuksen ohjaus on tuntunut olevan vaikea rasti hoidettavaksi kulloinkin vallassa olevalle hallitukselle ja sen omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi eikä etenkään saisi olla.

On vaikea uskoa, että omistajaohjaus olisi erityisesti vaikeampi tehtävä kuin mikään mukaan ministeriposti. Kun 2000-luvulla omistajaohjauksessa on kompuroitu tai ainakin annettu ymmärtää kompuroidun, paine kulloistakin omistajaohjausministeriä kohtaan on kasvanut. Tässähän media on ollut erityisen pätevä, mutta sylttytehtaita löytyy muualtakin.

Toki painetta luo jo sinällään valtion omistusten määrä. Pörssiyhtiöissä omistusta on noin 24 miljardin euron verran ja muissa yhtiöissä kymmenkunta miljardia. Lisäksi Valtion kehitysyhtiöön on siirretty kaksi miljardia euroa. Mukana on sekä strategista että enemmän rahantekemiseen liittyvää intressiä. Lisäksi omistuksessa on yhtiöitä niiden erityistehtävän takia, esimerkiksi Yleisradio.

Henkilöstöäkin – ja sitä kautta työllisyyttä – näissä valtion kokonaan tai osin omistamissa yhtiöissä on yhteensä yli 300 000. Yhtiöt tekevät yhteensä noin 110 miljardin liikevaihdolla kymmenen miljardin euron voittoa.

SAK:lle on tärkeää, että valtion omistamissa yhtiöissä noudatetaan hyvää ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa.

Niin omistajaohjauksessa kuin monessa muussakin asiassa keskeistä on riittävä ja selkeä vuorovaikutteinen viestintä. Kun uusi poliittinen hallitus aloittaa, sen on hyvä linjata hyvin selkeästi, mitä se omistajana haluaa. Erityistä haittaa ei olisi, että omistajan tahto kantaisi vaalikautta pidemmän ajanjakson eikä olisi erityisen ideologinen mihinkään suuntaan.

Mutta yhtä oleellista kuin edellä mainittu poliittinen pitkäjänteisyys on se, että omistaja voi niin halutessaan antaa yhtiöiden hallituksille ja sitä kautta operatiiviselle johdolle uutta ohjeistusta silloin, kun se parhaaksi katsoo. On erikoista, että hyvin nopeatempoisessa maailmanmenossa maan hallitus – omistaja – voisi vain kerran neljässä vuodessa linjata, ohjata yhtiöitä ja niiden toimintaa.

Viestinnän selkeyttä on perättävä myös valtion omistuksessa olevien yhtiöiden hallinnolta ja toimivalta johdolta. Vähänkin merkittävistä uusista suunnitelmista on informoitava ministeriä riittävän aikaisin ja riittävän ymmärrettävästi. Tärkeätkin viestit ministerille on turhan helppo upottaa viestitulvaan ja epäselvään ilmaisuun.

Oleellista on, että omistajan ääni kuuluu ja myös vaikuttaa silloin, kun niin halutaan. Sitä ei pidä vaientaa vaikkapa ”hyvän hallintotavan” sumuverhoon.

Palkansaajia edustavana järjestönä SAK:lle on tärkeää, että valtion omistamissa yhtiöissä noudatetaan hyvää ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Tähän liittyy muun muassa kunnolliset työsuhteen ehdot, henkilöstön riittävä edustus yhtiöiden hallinnossa sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen.

Eikä unohdeta työllisyyden merkitystä, joka tuntuu olevan kaikkien toimijoiden ykköstavoitteena.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Demokraatissa 30. tammikuuta 2020.