Työtaistelututkijalle vuosi 2017 oli jälleen pettymys

Blogi 27.04.2018 11:13 Bergholm Tapio
SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm

On poikkeuksellista ja yllätyksellistä, että työehtosopimuskierroksen alkaminen vuoden 2017 syksyllä ei ole lisännyt työtaisteluita eikä niissä menetettyjä työpäiviä. EK:n johtaja Ilkka Oksala onkin kehunut Teollisuusliiton Tekijä-lehdessä suomalaista sopimisen kulttuuria, kun neuvottelukierros on sujunut tähän asti pääosin rauhallisesti.

Työehtosopimukset takasivat hyvin työrauhan vuonna 2017, kuten on asian laita ollut tällä vuosituhannella yleensäkin. Tilastokeskuksen tänään julkaisemien tietojen mukaan työtaisteluita oli viime vuonna 103. Niissä oli osallisina 17 377 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi 23 077.

Molemmat luvut ovat kovin niukkoja. Työtaisteluun osallista työntekijää kohden tuli menetettyjä työpäiviä 1,33. Työtaistelut jäivät siis viime vuonna hyvin lyhyiksi.

Lyhyt pistetyösulku olikin tämän vuoden työtaistelu-uutuus.

Työtaisteluissa menetetyistä työpäivistä pääosa (58 %) menetettiin lakoissa ja työsuluissa, jotka liittyivät työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvottelukierrokseen liittyneet työtaistelut olivat rajattuja ja lyhyitä. Tämä piirre oli yhteinen niin ammattiliittojen lakoille kuin työnantajapuolen kahdelle työsululle. Lyhyt pistetyösulku olikin tämän vuoden työtaistelu-uutuus.

Liittokierros 2017–2018 on ollut kummallinen sikäli, että suurella melulla Teknologiateollisuuden johdolla laaja-alaisista tulopoliittisista ratkaisuista ja keskitetyistä työehtosopimusratkaisuista irtautunut EK ja sen jäsenliitot ovat lähteneet ajamaan itse määrittelemäänsä palkankorotusraamia kaikille aloille. Tähän linjaan on sitoutunut myös valtakunnansovittelija Minna Helle, joka vahtii oletettua yleistä linjaa samaan tapaan kuin tulopolitiikan alkuvaiheessa 1970-luvulla valtakunnansovittelijat puolustivat tupoissa sovittuja palkankorotusprosentteja.

Työnantajaliitot ja valtakunnansovittelija ovat yhdessä yrittäneet rakentaa pseudo-tupon.

Työnantajaliitot ja valtakunnansovittelija ovat yhdessä yrittäneet rakentaa pseudo-tupon, jossa alakohtaiset palkanmaksuvarat tai jälkeenjääneisyydet eivät paljon paina. Työnantajaliitot ovat heittäneet omat saarnansa hajautetuista työehtoneuvotteluista romukoppaan. Työnantajien tiukka linja on johtanut työtaisteluihin esimerkiksi yliopistoissa, pankeissa ja rakennusalalla.

Työtaistelututkijoiden pitkä niukkojen työtaistelujen ja vähäisten työtaisteluissa menetettyjen päivien kuiva kausi näyttää päättyvän vuoteen 2017. Hallituksen irtautuminen kilpailukykysopimuksen sitoumuksista ja työnantajaliittojen pyrkimys neuvotteluissa väkisin runnoa läpi "yleinen linja" ovat tuottamassa runsaampaa työtaisteluaineistoa vuodelta 2018.

Tapio Bergholm
SAK:n erikoistutkija
@tapio_bergholm