Suomen Yrittäjät pyrkii murtamaan työntekijöiden edunvalvonnan

Blogi 10.04.2019 10:00 Eloranta Jarkko
Jarkko Eloranta

Järjestäytymättömässä kentässä toimiva Suomen Yrittäjät on aloittanut vihamielisen hyökkäyksen ammattiyhdistysliikettä ja työntekijöiden järjestäytymistä vastaan. Se kannustaa jäsenyrityksiään maksamaan henkilöstöetuna työntekijöidensä jäsenmaksut YTK:hon eli Loimaan kassaan, mutta ei muihin työttömyyskassoihin. Lisäksi jäsenyrityksiä kehotetaan pidättäytymään ammattiliittojen ja toimialakohtaisten työttömyyskassojen jäsenmaksujen perinnästä ja tilittämisestä.

SAK ei toki vastusta työttömyyskassamaksun maksamista työntekijän puolesta: työnantajan maksama työttömyyskassan jäsenmaksu on osa sosiaalivakuutuksen rahoitusta ja palkkaan rinnastuva taloudellinen etuus. Mutta jos se maksetaan vain yhden työttömyyskassan jäsenille, se sotii työntekijöiden yhdenvertaisuutta vastaan ja on mahdotonta löytää sellaista perustetta, joka oikeuttaisi poikkeamaan tästä. SAK:n liitot eivät katso sivusta, kun niiden jäseniä syrjitään.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on syyttänyt julkisuudessa ay-liikettä työmarkkinoiden jarruttamisesta suostumatta ymmärtämään ammatillisen järjestäytymisen periaatetta – yhteistä edunvalvontaa. Onkin helppoa nähdä, että yrittäjäjärjestön todellinen motiivi asiassa on ammattiliittoihin liittymisen vähentäminen. Pyrkimys murentaa ammatillista järjestäytymistä on syrjivä ja loukkaa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia työntekijöiden järjestäytymisvapaudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta.

Tasavertaiseen neuvotteluun työnantajien kanssa kykenee vain ammattiyhdistysliike.

Pyrkiessään tietoisesti heikentämään ammattiyhdistysliikettä Suomen Yrittäjät samalla murtaa työntekijöiden yhteistä edunvalvontaa. Tasavertaiseen neuvotteluun työnantajien kanssa kykenee vain ammattiyhdistysliike. YTK ehkä vakuuttaa työttömyyden varalle, mutta se ei pyri järjestelmälliseen työehtojen parantamiseen eikä pysty puolustamaan työntekijän oikeuksia tarpeen vaatiessa.

Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu aina vuoden 1940 tammikuun kihlauksesta lähtien työnantajien ja palkansaajien yhteistyöllä. Se, että työnantaja perii liiton ja kassan maksun suoraan palkasta, on yksi sadoista sopimuksista, joilla on rakennettu luottamusta. Yhteistyöllä on luotu sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ylläpidetty yhteiskuntarauhaa ja turvattu vakaat ja ennustettavat olot, joissa yritystoiminta voi kukoistaa.

Maailmanlaajuisessa tarkastelussakin työntekijöiden korkea järjestäytymisaste ja kattavat työehtosopimukset ovat yhteydessä hyvinvoinnin tasaiseen ja oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Suomessa palkkaköyhyys on Euroopan unionin alhaisinta ja matalapalkkatyötä tekevien osuus vähäinen. Miksi siis Suomen Yrittäjät haluaa tahallaan keikuttaa venettä?

Ei tule mieleen kuin, että halutaan heikentää järjestäytymisastetta, jotta saataisiin työntekijöiden neuvotteluasetelma järkkymään. Työntekijöiden järjestäytymisen laskiessa sopimisesta tulee sanelua ja jousto tarkoittaa vain työntekijää. Tästä on viime aikoina saatu huolestuttavia esimerkkejä.

SAK katsoo tulevaisuuteen, jossa työelämää ja koko Suomea rakennetaan jatkossakin neuvotellen ja sopien. Suomen tulee säilyä maana, jossa kansainvälisiä sitoumuksia kunnioitetaan ja niiden toteutuminen turvataan. Talouden ja työelämän yhä nopeammat muutokset vaativat sitä entistä enemmän. Riitelemisen ja repimisen aika ei ole nyt.

Lue myös uudempi artikkelimme: YTK ei ole aina edullisin työttömyyskassa.