SAK vastusti pakkolakien sivutuotteita loppuun asti

Blogi 21.06.2016 16:07 Eloranta Jarkko
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Hallitus esitti viikko sitten lakiesityksessään koeajan pidentämistä. Samassa yhteydessä esitettiin, että pitkäaikaistyöttömälle voisi solmia määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä, ja että työnantajan velvollisuus ottaa tuotannollis–taloudellisista syistä irtisanottu takaisin töihin lyhenisi yhdeksästä neljään tai kuuteen kuukauteen.

Palkansaajia edustavan SAK:n näkökulmasta näissä pakkolakien sivutuotteissa on kyse yksipuolisista toimista, joita olemme prosessin kaikissa vaiheissa vastustaneet. SAK esitti lisäksi osa-aikaisten ja nollatyöntekijöiden aseman parantamista vastaantulona heikommassa asemassa olevien työntekijöiden tilanteen parantamiseksi.

Muutoksia on perusteltu työllisyydellä ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisellä, kun mahdollisuudet uusien työntekijöiden palkkaamiseen lisääntyvät.

Työllistävään vaikutukseen palkansaajat eivät usko. Tavoitteet luoda lisää työtä suistuisivat sivuraiteelle, kun koeaikaa pidennetään ja samalla mahdollistetaan yli vuoden työttöminä olleiden kierrättäminen töissä, joissa on todellisuudessa tarve pysyvälle työvoimalle. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa houkutus korvata pysyvät työsuhteet satunnaisilla saattaa kasvaa vastustamattomaksi.

Muutokset sivuavat myös ihmisoikeuksia, sillä valtaosa pitkäaikaistyöttömistä on jo iäkkäämpiä. Eduskunnan tehtävänä onkin selvittää, syrjivätkö lakimuutokset iäkkäämpiä ihmisiä.

Näillä valinnoilla ohjataan työmarkkinoita ja työelämää sellaiseen epävarmuuden tilaan, jota vaikeiden kilpailukykysopimuskäänteiden jälkeen olisi viisasta välttää. Turvattomuuden tunteesta ei kumpua tuottavuutta, vaan työntekijöiden välinen uuvuttava kilpajuoksu.

Ammattiliittojen ja palkansaajien keskusjärjestöjen on nyt seurattava lakimuutosten vaikutusta työllisyyteen ja tapoihin teettää työtä.

Koeaikana tapahtuvien työsuhteiden purkamisten määrää on seurattava. Mahdollisten väärinkäytösten ryöpsähtämisen välttämiseksi koeaikapurkuihin on saatava tiukempi sääntely. On myös varmistettava, ettei niihin liittyvään työttömyysturvaan tule karenssia. Se yhdistettynä pidennettyyn koeaikaan olisi kohtuuton taloudellinen ja henkinen taakka kenelle tahansa.

Romuttamalla työsuhteiden ehtoja Suomeen ei luoda uusia työpaikkoja. Sen sijaan pahimmillaan maahamme rakennetaan lakiteitse kahdet työmarkkinat. Toiset jäävät kiertämään pätkätöitä. Onnekkaimmat, joilla on vara valita, saavat pysyvät työsuhteet.

Meidän tehtävämme on vaikuttaa lainsäätäjään lakien muuttamiseksi, jos muutoksilla ei saavuteta niille osoitettuja tavoitteita tai työmarkkinat uhkaavat jakautua kahdenkerroksenväkeen.

Jarkko Eloranta
SAK:n puheenjohtaja