Pidempi oppivelvollisuus ei tarkoita pakkokoulua

Blogi 22.12.2016 14:56 Koskinen Mikko
Mikko Koskinen

Ilkan pääkirjoitus (10. 12.) nimeää SAK:n ehdotuksen oppivelvollisuusiän pidentämisestä koulutuspalikoiden siirtelyksi, joka ei ratkaise syrjäytymistä.

Olemme SAK:ssa samaa mieltä siitä, ettei oppivelvollisuuden pidentäminen aina riitä ratkaisuksi nuorille, joita uhkaa syrjäytyminen sosiaalisten ongelmien vuoksi. He tarvitsevat muita enemmän opintojen ohjausta ja mahdollisuuksia löytää vahvuuksiaan vastaava ala.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tarkoita ehdotuksessa ”pakkokoulutusta” ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa, vaan esimerkiksi työpajoja.

Ammatilliseen koulutukseen linkittyvissä työpajassa nuori voisi tutustua eri ammatteihin. Samalla mahdollisille pudokkaille tarjoutuu ammatillisen koulutuksen tai lukion sijaan mahdollisuus "harjoitella" toisen asteen koulutukseen valmistavassa valmistavassa koulutuksessa. Koulunpenkille pakottamisen asemesta nuori voisi löytää toiminnallisuuden kautta ammatilliset vahvuutensa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on myös vahva yhteiskunnallinen signaali niille muutamalle tuhannelle nuorelle, jotka eivät hakeudu peruskoulun jälkeen lainkaan jatkokoulutukseen.

Opiskelijoista ammatillisen koulutuksen keskeyttää noin 15 prosenttia nuorista ja lukiokoulutuksen noin neljä prosenttia, joten oppilaitoksille jatkettu oppivelvollisuus tarjoaa vahvempia työkaluja tavoittaa opiskelun lopettamista harkitsevat nuoret

Vaikka opintovelvollisuuden pidentäminen ei ole ajatuksena uusi, sitä ei ole kokeiltu koskaan. Muita toimenpiteitä sen sijaan on.

Niistä huolimatta perusasteen varaan jäävien nuorten määrä on pysynyt viime vuosikymmenet suhteellisen samana, ja jokaisesta ikäluokasta vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa jää lopulta 10 000.

Heidän tuleva työuransa jää helposti lyhyeksi tai pätkittyy: Perusasteen varaan jääneiden työllisyysaste oli 43,7 prosenttia vuonna 2014, kun toisen asteen suorittaneilla se oli 67,2. Kolmessakymmenessä vuodessa sopivien työpaikkojen määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Pääkirjoitus toteaa, että koulutuksessa pitää uskaltaa kokeilla jotain uutta tai myöntää vanhojen konstien toimivuus. Olisiko nyt aika kokeilla oppivelvollisuuden pidentämistä?

Mikko Koskinen
Kirjoittaja on SAK:n koulutuspäällikkö

Kirjoitus on julkaistu Ilkka-lehdessä 14. joulukuuta 2016.