Pelkkä peruskoulu ei riitä – näillä viidellä keinolla aikuisten osaamista voidaan parantaa

Blogi 23.03.2023 09:00 Tiensuu Alli
Työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuun kasvokuva

Perusasteen koulutus ei riitä työmarkkinoilla. Näin voidaan sanoa, koska sen varassa olevien työllisyysaste on hälyttävän matala, alle 50 prosenttia. Vaikka vajaa puolet perusasteen koulutuksen saaneista onkin työssä, ongelmat konkretisoituvat viimeistään työttömäksi jäätäessä.

Tämä näkyy tuloksissa SAK:n helmikuussa julkaisemassa laajassa kyselytutkimuksessa työttömyyden syistä. Tutkimuksessa kysyttiin työttömiltä itseltään, mitkä he näkevät syiksi työttömyyteensä.

Tutkimuksen perusteella perusasteeseen jäänyt koulutus on yhteydessä niin työttömyyden pitkittymiseen kuin moneen muuhun työttömyyteen liittyvään ongelmaan.

Perusasteen koulutuksen varassa olevista vastaajista jopa 76 prosenttia kertoo olleensa työttömänä yli vuoden eli he ovat pitkäaikaistyöttömiä. Lisäksi vaatimattomat 17 prosenttia kertoo päässeensä työhaastatteluun viimeisen vuoden aikana. Vertailun vuoksi, ylemmän korkeakoulutuksen käyneistä noin puolet kertoo päässeensä työhaastatteluun.

Lähde SAK.

Myös toimeentulo-ongelmat näyttävät kasaantuvat varsinkin perusasteen varassa oleville. SAK:n tutkimuksessa perusasteen varassa olevista 74 prosenttia kertoo, että tuloilla on vaikea tai erittäin vaikea tulla toimeen. Lisäksi ulosottovelasta kertoo jopa 58 prosenttia perusasteen varassa olevista. 

Lähde SAK.
Työvoimapolitiikan yksittäisillä toimilla ei pysytä poistamaan kaikkien ryhmien työllistymisen esteitä samaan aikaan.

Mitä näille ongelmille on tehtävissä? OECD:n tutkimus Faces of Joblessness in Finland (2020) toteaa, että työttömien ryhmittely heidän pääasiallisen työllistymisen esteensä mukaan voi auttaa suunnittelemaan toimia, jotka kohdistuvat oikein. Työvoimapolitiikan yksittäisillä toimilla ei pysytä poistamaan kaikkien ryhmien työllistymisen esteitä samaan aikaan. Tehokkaat työllisyystoimet vaativat ryhmän pääasiallisen työllistymisen esteen tunnistamista ja ymmärtämistä.

On selvää, että jos työnhakijan koulutustausta on vain peruskoulu, se muodostaa esteen tai vähintäänkin merkittävän hidasteen hänen työllistymiseensä. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että tarjoamme näille työnhakijoille tarvittavat varusteet esteen yli kipuamiseksi seuraavalla hallituskaudella.

SAK ehdottaa tähän viiden kohdan varustepakettia

  1. Jokainen perusasteen varassa oleva työtön ohjataan opiskelemaan. Tarvitaan lisää mahdollisuuksia tutkinnon osien ja lyhyempien koulutusjaksojen suorittamiseen.
  2. Varsinkin jo työttömäksi joutuneiden kohdalla opintoihin ohjaamisessa tulee kiinnittää huomiota alan työllisyysnäkymiin.
  3. Työnteko ja työnhaku edellyttävät digitaitoja sekä usein kirjallista hakemusta. Kaikille työnhakijoille tulee taata luku- ja kirjoitustaito sekä perustaidot matematiikassa ja ICT-taidoissa. 
  4. Oppimisvaikeudet tulee tunnistaa yhä paremmin myös työllisyyspalveluissa ja niihin tulee saada tukea.
  5. Työnhakijan sivutoimisia opiskelumahdollisuuksia tulee laajentaa.

 

Lopuksi vetoomus työantajille: panostakaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. On tärkeää, että työpaikalla tuetaan myös matalasti koulutetun työntekijän kouluttautumista ja osaamisen tunnistamista jo perehdytysvaiheessa ja myös koko työuran ajan. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella voi joustavasti ja räätälöidysti kehittää työntekijöiden niin käytännön kuin muodollistakin osaamista.