Palkansaaja, vaikuta!

Blogi 11.06.2021 07:00 Järvinen Harri
SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen

Tulevana sunnuntaina Suomessa järjestetään kuntavaalit. Niiden merkitystä ei pidä vähätellä, sillä valittavat valtuutetut päättävät hyvin pitkälti siitä, miten meidän jokaisen arki, normaali elämä sujuu. Kyse on muun muassa siitä, miten nopeasti saa apua terveysongelmiinsa tai miten julkinen liikenne on järjestetty.

Vaikka valtiovalta määrittää kuntien toiminnalle aika tiukat raamit lähinnä lakisääteisten tehtävien ja valtionosuuksien kautta, kunnille jää hyvin paljon omaa päätäntävaltaa asioidensa hoitamiseen. Siksi ei ole yhdentekevää, ketkä kuntien asioista päättävät.

Palkansaajille, työttömille ja heidän perheilleen kuntavaalit ovat erityisen tärkeät, koska he käyttävät runsaasti kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluja. Tämän takia olisi hyvä, että kuntien valtuustoihin ja muihin päättäviin elimiin valittaisiin mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka ovat itse palkansaajia tai ainakin ymmärtävät palkansaajia. 

Toivoa sopii, että tällaisia palkansaajaystävällisiä ehdokkaita olisi kaikissa puolueissa. Mutta kun on seurannut, miten eri puolueet ja heidän edustajansa ovat suhtautuneet valtakunnallisesti moniin palkansaajille tärkeisiin asioihin, on pakko todeta, että toiset puolueet ymmärtävät palkansaajien ja työttömien asioita paremmin ja toiset puolueet huonommin.

Hyväksi esimerkiksi edellä mainitusta käy työttömyysturva. Monet puolueet ovat olleet valmiita heikentämään sitä. Taitaa olla aika lailla samat puolueet, jotka toisaalta ovat jyrkästi vastustaneet hyvätuloisempien verojen nostamista.

Työttömyysturvasta ei toki päätetä kunnissa, mutta on vaikea kuvitella, että puolueet, jotka suhtautuvat ikävällä tavalla palkansaajien ja työttömien asioihin valtakunnallisesti, suhtautuminen olisi jotenkin erilaista kuntien tasolla. Äänestäjien kannattaa siis olla valppaina, ettei tule ostetuksi sikaa säkissä.

Vaalilupauksia enemmän on hyvä katsoa, mitä kukin puolue on tehnyt palkansaajien hyväksi kuluneina vuosina. Tällainen tarkastelu antanee todenmukaisemman kuvan puolueiden todellisesta linjasta kuin kaikkea hyvää julistavat vaalilupaukset.

Kilpailutus- ja hankintatilanteissa kuntien on päätöksiä tehdessään otettava huomioon myös sosiaaliset ja työoikeudelliset tekijät. Työehtoshoppailua ei pidä kunnissa hyväksyä missään tilanteessa.

Palkansaajien puolustamiseksi SAK on omassa kuntavaaliohjelmassaan sanonut ehdottoman ein työehtojen heikennyksille. Kilpailutus- ja hankintatilanteissa kuntien on päätöksiä tehdessään otettava huomioon myös sosiaaliset ja työoikeudelliset tekijät. Työehtoshoppailua ei pidä kunnissa hyväksyä missään tilanteessa.

Ikävä kyllä palkansaajien, etenkin SAK:laisten palkansaajien äänestysaktiivisuus on vaali vaalilta jäänyt noin kymmenkunta prosenttiyksikköä alemmaksi kuin suomalaisten keskimäärin. Tämä on tietenkin aiheuttanut sen, ettei palkansaajien ääni kuulu kunnissa sillä voimakkuudella, kun sen pitäisi tai olisi mahdollista kuulua.

Tähän on saatava muutos tulevissa kuntavaaleissa. Tulevana sunnuntaina kaikissa äänestyspaikoissa äänestäminen on tehty mahdollisimman terveysturvalliseksi, joten ehdottomasti kannattaa käydä kertomassa, miten omaa kuntaa – omia asioita – pitää viedä eteenpäin neljän seuraavan vuoden aikana.

Kirjoitus on julkaistu Demokraatti -lehdessä 10.6.