Oppimisvaikeudet tunnistettava

Blogi 13.04.2016 09:22 Lehmussaari Merja
SAK:n koulutusasiantuntija Merja Lehmussaari

Työntekijät, joilla on oppimisvaikeuksia, tarvitsevat tukea työstä suoriutumiseen ja siinä kehittymiseen. Tuen edellytyksenä on, että oppimisvaikeudet tunnistetaan ja niistä pystytään avoimesti puhumaan työpaikoilla.

Näin ei kuitenkaan tapahdu. SAK oli mukana oppimisvaikeuksia työpaikoilla selvittävässä pohjoismaisessa hankkeessa. Siinä tehdyssä kartoituksessa selvisi, että työpaikoilla ei ole käytössä toimivia malleja ja keinoja tukeen. Työt kasautuvat ja jakautuvat epätasaisesti, toiset kuormittuvat ja toiset alisuoriutuvat. Seurauksena on työssä uupumista, sairauspoissaoloja ja myös työilmapiirin heikkenemistä. Tämä siitä huolimatta, että yli puolet vastaajista tiesi, että omalla työpaikalla työskentelee ihmisiä, joilla on oppimisvaikeuksia. Käytännön kokemuksiin perustuen arvioidaan, että SAK:laisilla työntekijöillä jopa 30 prosentilla on jonkintasoisia oppimisvaikeuksia. Niitä ei kuitenkaan osata kohdata ja puheeksiottaminen on vaikeaa. Ne koetaan henkilökohtaiseksi asiaksi. Suomessa oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen on hieman heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Työelämän muutokset edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Oppimisvaikeuksiin puuttuminen on myös yhdenvertaisuuskysymys ja niistä kärsivien työntekijöiden tukeminen on ammattiliittojen edunvalvonnan tehtävä.

Merja Lehmussaari

Kirjoittaja työskentelee SAK:ssa koulutusasiantuntijana.