Keskustan perhepaketissa paljon hyvää

Blogi 13.12.2016 15:57 Kaukoranta Ilkka
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Keskustan tänänään julkaisema perhepaketti on tervetullut avaus perhepolitiikkaan. Paikoin kunnianhimoa saisi olla enemmän ja osa ehdotuksista vie hieman väärään suuntaan, mutta kokonaisuutena paketti on hyvä.

Lyhyen aikavälin tavoitteet oikean suuntaisia

Keskustan lyhyen aikavälin tavoitteet ovat kaikki enemmän tai vähemmän kannatettavia. Perhevapaauudistuksen valmistelun aloittamisen lisäksi keskusta esittää muutamia pikaparannuksia perhevapaisiin. Päivähoitomaksujen tuntiperusteisuus ja osittaisen hoitovapaaoikeuden vahventaminen ovat myös hyviä avauksia. Suunta on oikea, mutta kunnianhimoa voisi olla enemmän:

  • Perhevapaauudistuksen selvitystyön aloittaminen on hyvä asia, mutta päätöksetkin voisi tehdä ennen vaaleja.
  • Perheiden monimuotoisuuden parempi huomioiminen on tärkeää, mutta todellinen edistys edellyttää perhevapaiden laajaa uudistamista, joka jäisi siis ensi vaalikauteen.
  • Keskusta muuttaisi lakia siten, että luottamustehtävien hoito ei estäisi ansiosidonnaisen vanhempainrahan maksamista. Tämä on kelpo laastariratkaisu, mutta parempi ratkaisu olisi vanhempainvapaiden käytön joustavoittaminen. Se jäi osaksi pitkän aikavälin tavoitteita.

Tylsästi tuomioni on ”oikeansuuntainen mutta riittämätön”. Enemmän kuitenkin kiitän hyvää suuntaa kuin kritisoin riittämättömyyttä. Erityisesti kun perhepakettiin sisältyy myös pitkän aikavälin tavoitteita, jotka paikkaavat puutteita.

Pitkän aikavälin tavoitteissa paljon hyvää

Pitkän aikavälin tavoitteena keskustalla on laaja ja kunnianhimoinen perhevapaauudistus.

Keskusta haluaa pidentää vanhempainvapaita ja lisätä isille kiintiöityä osuutta. Kotihoidon tuen osalta keskusta esittää sellaista porrastusta, että alle kaksi vuotiaiden lasten osalta tukea korotettaisiin, mutta yli kaksi vuotiaiden osalta tuki pienenisi nykyisestä. Vanhempainvapaiden käyttöä keskusta joustavoittaisi samaan tyyliin kuin SAK:n perhevapaamallissa. Keskustan mallissa vanhempainvapaat ovat joustavasti käytettävissä kunnes lapsi on kahdeksan vuotta.

Muutamia yksityiskohtia kritisoin. Esimerkiksi esitys vanhempainvapaiden bonusosuudesta vapaat tasaisesti jakaneille perheille vaikuttaa turhan monimutkaiselta. Eikö olisi yksinkertaisempaa vain pidentää isälle kiintiöityä osuutta? Joidenkin painotusten osalta voi olla eri mieltä, mutta ainakin suunta on hyvä.

Hyvien tavoitteiden on myös toteuduttava

Suurin kysymysmerkki on, toteutuvatko tavoitteet. Keskustan kaavailema perhevapaauudistus ei ole kustannusneutraali, vaan vaatisi satojen miljoonien eurojen lisäsatsaukset. Onko lisärahan löytyminen realistista?

Myös SAK kannattaa vanhempainvapaiden pidentämistä ja toivoo lisärahaa perheille. Lisärahan odottaminen ei saa kuitenkaan lykätä tasa-arvoa parantavan uudistuksen toteutumista määrittämättömään tulevaisuuteen. Sen takia SAK erotteli omissa tavoitteissaan perhevapaiden kustannusneutraalin rakenneuudistuksen omaksi kokonaisuudekseen. Muutoin pelko on, että kallis ja hyvä uudistus jää ikuisiksi ajoiksi piirustuspöydälle.

Keskustan ehdotus kotihoidon tuen pienentämisestä yli kaksivuotiaiden lasten osalta kasvattaa hiukan uskoani siihen, että puolueella on aitoa halua toteuttaa perhevapaauudistus. Tämä on toki maltillinen esitys verrattuna esimerkiksi RKP:n tai SAK:n kotihoidon tukea koskeviin ajatuksiin, mutta suhteutettuna keskustan perinteisiin kotihoitolinjauksiin esitystä voi pitää rohkeana avauksena. Juuri tällaista rohkeutta kyseenalaistaa vanhaa tarvitaan.

Ilkka Kaukoranta
ekonomisti
@ikaukora